Föregående sida

Haveri i Fårösund 23/7 1943. S 5 Hansa: S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Regnr: 484

S 5 Hansa: S 5C. Typ: Heinkel HE 5/t TB. Tillverkare: Centrala Flygverkstaden Västerås. Registreringsnummer: 484. Haveri den 23/7 1943. Propellern splittrades under gång i hög sjö vid Fårösund. Märkning 2-54. Flygförare aspirant Per Larsson oskadad. Orsak till haveri: Hög sjö. Skador flygplan: Motorfundament skadat. Propellern sönderslagen. Beräknad reparationskostnad 3.000:- kr. Kasserad den 23/11 1943. Gångtid total 1274.50 tim. Antal flygningar 2413 st.

 
 

  

Protokoll

Hållet vid förhör angående materiel som skadats den 23/7 1943 vid 22 depådiv. Flygplanstyp: S 5. Registreringsnummer: 484. Flottiljnummer: 54.

 

Närvarande: Kt Ahlsell Förhörsledare
  Lt Floderus Protokollförare

 

Förhöret föranlett av: (Kort redogörelse över händelseförloppet).

Propellern splittrats under gång i hög sjö, varvid skakningar uppstått och motorfundamentet samt en longerong skadats.

 

Materialskadornas omfattning:

A.     Å fpl typ S 5 C

Registreringsnummer: 484
Tillverkningsår: 1936
Total gångtid: 1262 t 30 m
Motorfundamentet deformerat, motor- och kroppsplåtar deformerade, townendring och hållare deformerade.

B.     Å motor typ: Bristol Mercury My VI-A.
Tillverkningsår: -
Total gångtid: 197t 20m

Vänster insugningsrör brustet. Isärmontering av motorn erforderlig.

 

Ungefärlig kostnad för materielens iståndsättande:

A.

Flygplan

1.500:- Kr

B.

Motor(er)

1.500:- Kr

C.

Annan materiel

 

 

Summa     

3.000:- Kr

  

Typ: Heinkel HE 5/t. Tillverkad av CVV, Västerås. c/n: U.

Tillverkningsår: 1936

 
 

Datum: 23/7 1943.

F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj, 22. depådivisionen.

Flygplan typ: S 5 C.

Registreringsnummer: 484.

Märkning: 2-54.

Motor typ: My VI.

Motornummer: 25.

Landning: Planerad.

Orsak till haveri: Hög sjö.

Skadornas omfattning, Flygplan: Motorfundament skadat. Propellern sönderslagen.

Skadornas omfattning, Motor: Inga.

Beräknad rep. kostn. för fpl och motor: 3.000:-

  
 
Plats för haveri: Fårösund.

Datum: 23/7 1943.

Övningens natur: Instrumentflygning.

Förarens namn: Per Larsson.

Födelseår: 1921.

Mil. ställning: Aspirant.

Flottilj: F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.

Flygutbildad år: 1943.

Tot. flygtid: 180t.

Flygplanets typ: S 5.

N:r: 484.

Tot. gångtid: 1262t 30m.

Motorns typ: My VI.

N:r: 25.

Tot. gångtid: 197t 20m.

  

 
Asp Larsson anförde i huvudsak följande:

att L. efter landning i hård sjö drog på gas för att svänga runt, motorn började då skaka kraftigt, varvid L. drog av gasen. Vid nytt gaspådrag skakade motorn åter kraftigt, varför L. på tomgångsvarv drog sig in till slipen, varvid konstaterades att propellerns båda blad splittrats.

Uppläst och vidkänt.

Per Larsson

  

 
Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av:

Propellern splittrats vid körning i hög sjö, varvid skador på motorfundamentet och en longerong uppstått vid motorns kraftiga skakningar.

Skadan synes helt orsakad av det rådande synnerligen hårda vädret och vederbörande förare kan ej anses hava gjort sig skyldig till slarv eller vårdslöshet.

Fårösund den 23/7 1943

R. A…
Förhörsledare

 

P. Floderus

Protokollförare

 

Beslut:
Haveriet har orsakats av de omständigheter som av förhörsledaren ovan angivits. Föraren har ej brustit i den aktsamhet som skäligen bort iakttagas. Kronan vidkännas kostnaden.

Hägernäs den 20/11 1943.

Herman Sundin

Depåchef
/  K-.E. Nordbäck

  

 
Kasserad den 23/11 1943.

Total gångtid 1274.50 tim.

Antal flygningar 2413 st.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig