Föregående sida

Haveri i Fårösund 1943-08-02. S 17BL. S 17BS. Typ SAAB L-10. Regnr: 17170

S 17BL. S 17BS. Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Flygvapennummer 17170. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj. Haveri den 2/8 1943. Skadat propeller under inkörning vid Fårösund. Märkning 2-70. Besättningen flygförare furir S H Ryd, flygspanare fänrik L Lagerborn oskadade. Orsak till haveri: Kollision med förankringsboj. Skador flygplan: Propellern skadad. Beräknad reparationskostnad 5.400:- kr. Kasserad den 20/9 1948. Gångtid 492.45 tim. Antal flygningar 842st.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig