Föregående sida

Haveri i Fårösund 1943-08-02. S 17BL. S 17BS. Typ SAAB L-10. Regnr: 17130

S 17BL. S 17BS. Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Flygvapennummer: 17130. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj. Haveri den 2/8 1943. Skadat vid landning vid Fårösundsviken. Märkning 2-30. Besättningen flygförare officersaspirant Bertil Lidén, flygspanare fänrik A. Junstam oskadade.

Kasserad den 4/6 1949. Gångtid 684 tim. Antal flygningar 785 st.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig