Föregående sida

Hemliga handlingar avslöjar sanningen. Kaptenen hade bristande flygkunskaper.

Lars Gustaf Horn

S 17B. Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Flygvapennummer 17137. Tillhörigt F 3 Kungl. Östgöta flygflottilj. Totalhaveri den 10/12 1943 i Östersjön väster Ölands norra udde. Märkning 3-32. Besättningen flygförare kapten L Gustav Horn, flygspanare löjtnant K Torsten Lundberg omkom. Orsak till haveri: Flygplanet försvunnet under flygning från Gotland-Malmslätt. Flygplanet har störtat i havet. Skador flygplan: Flygplanet ej återfunnet. Kasserat 1944-01-21. Antal flygningar 410 st.

 

En grupp militära flygplan lyfte från Gotland och skulle flyga till Malmen via Öland några dagar före julafton 1943. Strax utanför Öland flög planen in i dimma och ett av dem, förbandschefens plan, försvann i havet för att aldrig återfinnas. Både piloten, förbandschefen, och andremannen, löjtnant Lundberg, omkom. Lundberg efterlämnade en hustru och en minderårig son i blygsamma ekonomiska omständigheter. Nu begär de skadestånd för den olycksaliga flygningen.

Nu, snart 60 år efter haveriet, begär hustrun och sonen till löjtnant Lundberg skadestånd av Försvarsmakten.
Anledningen till att skadestånd begärs först nu är förmodligen att flygvapnets hemligstämplade handlingar har blivit offentliga.
I haverikommissionens rapport från 1943 framgår med tydlighet att piloten, som samtidigt var förbandschef för flygplanen, inte var särskilt van eller duktig. Hans flottiljchef uppgav till haverikommissionen att: "kapten H från första början varit svag i flygning, Han har ogärna flugit. Även under tjänstgöringen vid F3 har han ej gärna tjänstgjort såsom flygförare. Under förflyttningar till samövningar har han i regel suttit i baksits. H hade likväl måst tjänstgöra som chef för flygstyrkan närmast på grund av brist på officerare."

("Horn älskade att flyga och älskade havet och att uppgiften om att han ogärna skulle ha flugit verkar osannolik").

 

"Slå till horisonten"

Vid haverikommissionens undersökning framkom även att flygföraren inte brukade använda sig av instrumenten gyrohorisont och kursgyro. Det fanns personal som vittnade om att han ofta ej brukade "slå till horisonten" förrän flygplanet råkat in i väderleksförsämringar så att han inte kunde bedöma rätt flygplanets läge vid tillslaget av instrumenten.
B G Nordenskiöld, chef för flygvapnet, konstaterar i ett brev, med anledning av haveriet, att: "flygföraren på grund av bristande färdighet i instrumentflygning förlorat kontrollen över flygplanet." I samma brev står det: " Med anledning av haveriet vill jag framhålla flottiljchefens skyldighet att noga övervaka att underställd personal hålles i instrumenttrim. En förbandschef som icke väl behärskar instrumentflygning får icke leda förband under sådana förhållanden att sådan flygning kan ifrågakomma." En furir som hade varit förstamekaniker för det aktuella flygplanet vittnade inför haverikommissionen om att instrumentet gyrohorisont inte hade varit monterad i planet! När haverikommissionen gick igenom flygplanets handlingar framgick mycket riktigt att gyrohorisont urmonterades den 4/9 1943 på grund av att den inte fungerade! Planet, en S 17 (Saab 17), var av typen spaningsplan. Det togs i bruk av flygvapnet 1942 och användes till 1952. Det var den då nyetablerade svenska flygindustrins första egna konstruktion. S 17 kunde även förses med flottörer och kunde vintertid även förses med indragbart skidställ. Det hade en 980 hk Mercury-motor som gav en toppfart på cirka 350 km/tim.

   

 

Lars Gustaf Horn. f. 24/1 1907 i Holmen, Torshälla landsförsamling, Södermanlands län. d. 10/12 1943 i Linköpings d.k.f., Östergötlands län av ”Flyghaveri, Störtat i Östersjön, ej återfunnen.” Kapten vid F 3 Kungl. Östgöta flygflottilj. Värnpliktsnummer: 37 25/8. Gustaf var son till ritaren vid Holmen Gustaf Hjalmar Horn f. 21/8 1873 i Moheda, Kronobergs län, d. 8/2 1934. Gift den 9/2 1897 med Elin Carolina Andersson f. 19/4 1878 i Västanfors, Västmanlands län, d. 25/2 1964 i Torshälla s. f., Södermanlands län. Gustafs syskon: Ninni Elisabeth f. 27/3 1897 i Torshälla l.f., d. 27/3 1973 i Adolf Fredrik. g. Wanland. Gustaf William f. 8/3 1899 i Torshälla l.f., d. 9/12 1976 i Enskede. Aina Carolina f. 26/4 1902 i Torshälla l.f., 22/7 1988 i Farsta. g. Eriksson. Carl Gustaf Elis f. 24/2 1905 i Torshälla l.f., d. 6/11 1988 i Stenberga.

Gustaf sig gifte kyrkligt den 3/8 1935 med Eva Petersson f. 13/4 1911 i Uddevalla, Göteborgs och Bohus län, d. . 30/1 1992 i Bromma, Stockholms stad. Omgift Carlqvist. Barn: (3 barn) Gösta Lennart f. 5/8 1936 i Uddevalla, d. 25/7 2001 i Jönköpings Sofia. De flyttade 10/10 1936 till Linköpings dkf från Riseberga. Löjtnant. De flyttade den 17/9 1937 till Riseberga.

 

Karl Torsten Lundberg. f. 2/5 1917 i Lakaträsk, Edefors, Norrbottens län. d. 10/12 1943 i Östersund, Jämtlands län (Östersjön, Ölands norra udde). Löjtnant i K 4 Kungl. Norrlands dragonregementes reserv. Utbildade sig till flygspanare. Värnpliktsnummer: 424 63/37. Torsten var son till banmästaren Nils Otto Lundberg f. 8/5 1881 i Degerfors, Västerbottens län, d. 18/1 1954 i Spånga kbfd, Stockholms stad. Gift den 21/5 1910 med Ida Katarina Andersson f. 12/7 1879 i Degerfors, Västerbottens län, d. 17/12 1963 i Spånga kbfd, Stockholms stad. Torstens syskon: Arne Sören f. 14/5 1911 i Luleå, d. 20/1 2008 i Engelbrekt. De flyttade den 5/1 1918 till Murjek, Jokkmokk. Fadern banmästare, modern småskollärarinna. De flyttade den 17/10 1924 till Bodens stad, Överluleå. Fadern banmästare, modern småskollärarinna. De flyttade den 4/4 1929 till Östersund.

 

--------------------------------------------------

 

Flygplan borta efter övningarna på Gotland. Försvann i dimbälte vid Ölands norra udde

Stockholm, 11 dec. (TT.) Ett flygplan med två mans besättning försvann på fredagseftermiddagen under flygning över Östersjön.

Flygvapnet meddelar om haveriet, att ett flygförband, som på fredagseftermiddagen befann sig på väg över Östersjön i övervägande klart väder, vid Ölands norra udde passerade genom ett lokalt dimbälte. Efter den relativt korta passagen saknades ett flygplan. Förbandet satte omedelbart igång efterforskningar på platsen utan resultat. Flygspaningen fortsätter. Även fartyg ur marinen delta i sökandet.

De saknade flygarna äro kapten Lars Gustaf Horn, född 1907, och löjtnant Karl Torsten Lundberg född 1917, båda hemmahörande i Linköping.

Planet hade deltagit i övningarna på Gotland under de senaste dagarna och startade från flygfältet i Visby kl. 1 på middagen. Återfärden till fastlandet gick med Linköping som mål. Sjöfarande i trakten av Ölands norra udde ha av chefen för flygvapnet ombetts hålla utkik efter det försvunna flygplanet och dess besättning. (Källa: 487)

 

 

 

Inga spår efter försvunna flygarna. Flygplan och fartyg spana vid Öland

Till sent i fredags eftermiddag och sedan gryningen på lördagen spanade flygplan från två flygflottiljer och fartyg ur kustflottan i farvattnen norr om Öland efter spår eller vrakrester från det flygplan som på fredagseftermiddagen försvann vid genomflygning av en dimbank.

Ännu ha efterspaningarna emellertid inte krönts med någon framgång och man har inte ens kunnat se några oljefläckar på vattnet.

Det försvunna flygplanet, som fördes av kapten Lars Gustaf Horn med löjtnant Karl Torsten Lundberg som spanare, ingick som förut nämnts i en i en grupp av tre plan, vilken startade från Visby på fredagsmiddagen. Då de två andra planen passerat en mindre dimbank, märkte de att kapten Horns flygplan saknades. Troligen har han inne i dimman med fullt pådragen motor gått direkt i sjön.

Kapten Horn, som var känd som en dugande flygare, tillhörde Östgöta flygflottilj. Han var född 1907, gift och har tre barn. Löjtnant Lundberg tillhörde ursprungligen Norrlands dragonregementes reserv men höll på med sin utbildning till flygspanare vid F 3. Han var född 1917. Även han var gift. Båda voro bosatta i Linköping.

Horn är inte minst känd i svenska idrottskretsar som en mycket skicklig simhoppare, och han har vunnit nationell framgång även i ett SM i simhopp. Han deltog i Olympiaden i Amsterdam 1928, men då han kom in på den aktiva militära banan tvingades han mer och mer överge simhoppningen. Han har representerat Sverige i några landskamper och även deltagit i flera internationella tävlingar. Vid Östgöta flygflottilj har man givetvis tagit vara på hans förmåga som sim- och hoppinstruktör, där han alltid visat stor skicklighet, och därvidlag har förstås flottiljens nya anläggning på Malmslätt kommit mycket väl till pass.

Stockholm, 13 dec. (TT.) Flygspaningarna efter det i fredags över Östersjön försvunna svenska flygplanet pågick även i går men utan resultat, upplyser flygvapnet. Spaningarna komma att fortsättas. Förhoppningarna att återfinna de båda flygarna vid liv äro nu mycket små, då området kring olycksplatsen genomkammats mycket noga. (Källa: 488)

  

 

 

Flygspaningarna fortsätta ännu

Även måndagens flygspaning efter det i fredags försvunna flygplanet var utan resultat. Spaningarna komma att fortsätta under tisdagen. (Källa: 489)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig