Föregående sida

Sjöflygplan skadades under start i Fårösund 10/7 1944. S 12. Typ: Heinkel He 114B-1. Regnr: 4010

S 12. Typ: Heinkel He 114B-1. Tillverkare: Ernst Heinkel Flugzeugwerke A.G., Rostock, Tyskland. Flygvapennummer: 4010. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj. Nödlandning den 10/7 1944 vid Fårösund. Märkning 2-40. Besättningen flygförare aspirant Schröder oskadad, flygspanare aspirant Fogelberg knäskada. Orsak till nödlandning: Start med låsta skevningsroder. Skador flygplan: Totalhaveri. Skador motor: Vattenskadad. Beräknad reparationskostnad 110.000:- kr. Kasserat den 9/8 1944. Gångtid total 162 tim. Antal flygningar 448 st.

   

Vid Fårösunds sjöflygstation med S 12 nr 4010 märkt 40

Haveriet inträffade vid nödlandning efter start med låsta skevroder. Övningen avsåg start i grupp med enskild start. Innan flygplanet körde ut från kajen kontrollerade flygföraren furir Lars Schröder samtliga reglage och instrument men glömde att kontrollera om skevrodren var fria. Under utkörningen manövrerade flygföraren flygplanet med vänster hand på gasreglaget och höger hand på vattenroderstyrningen. P. g. a. ringa vind behövde flygföraren inte använda handspaken, varför skevrodrens rörlighet inte prövades. Han hade bråttom ut till startplatsen där de andra i gruppen redan väntade. Efter lättning och stigning till cirka 15 meters höjd har flygföraren märkt att skevrodren varit låsta. Han har skjutit spaken framåt, dragit av gasen samt ansatt landning rakt fram. Flygföraren har gjort en rörelse åt höjd- och sidroderlåsningen med vänster hand, men har ej rört den. Då skevade flygplanet åt höger och tog vatten innan flygföraren hunnit påbörja uppstigning. Vid nedslaget rycktes stora delar av undervingen med flottörinfästningen loss och flygplanet totalhavererade. Flygföraren undkom oskadad medan flygspanaren ådrog sig en knäskada. Orsaken till haveriet har varit att start gjorts med låsta skevroder. 1:e mek. furir Lars Sjöblom har inte följt givna föreskrifter, liksom flygföraren. Skadorna beräknades till 110 000 kronor. Stora delar av undervingen lossryckta flottörstöttsinfästningarna. Kroppsspant nr. 7 och 8 intryckta på vänster sida, bombrummet intryckt, motorfundamentet och flottörer totalhavererade, baldakinen något skadad samt korrosionsskador. Den totala gångtiden på flygplanet blev 162 timmar och 10 minuter. Detta var dock inte första gången som det inträffade incidenter med S 12 vid Fårösund. Ett fall av motorfel inträffade i juli 1942 vid pådrag efter dykning.

Ett annat fall med motorfel inträffade med  4001 i augusti 1942 efter lättning. (Flyghistorisk revy. Forslund, Mikael. S 12 Heinkel He 114)

 
4010 i hemmahamn på fastlandet. 4010 vid en tidigare olycka.
 
Heinkel He 112 B-1 var tänkt som ersättare till bl. a. S 9 Hawker Osprey som bl. a. användes på flygplanskryssaren Gotland. Tanken var att de 12 S 12:or som beställts skulle levereras i början av 1941. Inflygningen skulle ske mellan Burgsvik och Stora Karlsö med landning vid Slite, Klintehamn var alternativ landningsplats. Gotland valdes som landningsplats då här var isfritt och landningsförhållandena var bra. Detta blev dock inte av utan planen packades i lådor och sändes med tåg till Sverige. Planen hade tidigare tjänstgjort i Luftwaffe. På försommaren 1941 levererades de första planen till F 2, där alla planen kom att tjänstgöra.
 

--------------------------------------------------

 

Ett sjöflygplan skadades under start i Fårösund på torsdagsmiddagen. Flygplanet sjönk på grunt vatten. Besättningen undkom utan skador. Bärgning pågår. (Källa: 495)

 

 

 

Sjöflygplan sjönk under startövning

Enligt vad som meddelats från vederbörligt håll skadades i går ett sjöflygplan i Fårösund. Planets besättning var sysselsatt med startövningar då olyckan inträffade. Besättningen undkom helt utan skador vid olyckan, som inträffade vid middagstiden. Flygplanet sjönk däremot på grunt vatten, och man har goda utsikter att kunna bärga planet, helst som närapå vindstilla råder på olycksplatsen. (Källa: 496)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig