Föregående sida

Haveri vid Roma flygfält 14/9 1944. B 16A. S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Regnr: 3347

3347

B 16A. S 16A. Typ: Caproni Ca 313 R.P.B./S. Tillverkare: S.A. Aeroplani Caproni, Milano, Italien. Flygvapennummer: 3347. Tillhörigt F 11 Kungl. Södermanlands flygflottilj. Haveri den 14/9 1944 vid Roma. Märkning 11-9. 1 mekaniker furir Gösta Nilsson oskadad. Orsak till haveri: Kollision under körning på marken med annat fpl (3359/1). Flygplanet fördes av 1. mekaniker utan tillstånd. Skador flygplan: Vänster vinges båda vingbalkar avslagna c:a 1,5 m från vingspetsen. Beräknad reparationskostnad 5.600:- kr
 

 
Ur protokoll: Förhöret föranlett av (kort redogörelse över händelseförloppet):
Under körning på marken kolliderade fpl 3359 med fpl 3347.
Furir 30 Nilsson anförde följande:
att han tjänstgjorde som 1. mekaniker på fpl 1,
att fpl stod uppställt i värn,
att han den 14/9 c:a kl 1300 fick order om att fpl vis skymningen skulle ställas upp på fältet längs allén,
att c:a kl 1800 flygförarna började hämta de andra fpl men ingen kom till fpl 1,
att då fpl 1 varit ur tjänst på grund av översyn han trodde, att man glömt avdela någon för att hämta det,
att han efter att ha väntat c:a 15 min själv körde ut fpl ur värnet,
att när efter en stunds ytterligare väntan fortfarande ingen flygförare kom och då han såg att samtliga andra fpl hade hämtats började han köra fpl mot fältet i tanke på att han snart skulle möta någon flygförare,
att han var rädd att det skulle hinna bli mörkt innan någon förare kommit för att hämta fpl och med tanke på de haverier som förut inträffat vid div under utkörning nattetid från värnen till fältet, ansåg han att det var säkrare om han körde fpl förbi de svåraste passagen medan det ännu var ljust än om någon flygförare gjorde det under mörker,
att han ej mötte någon flygförare varför han körde fpl ända fram till uppställningsplatsen.
att fpl skulle ställas upp längst ut till höger om uppställningsplatsen men då han såg, att denna plats för tillfället var upptagen av ett annat fpl han beslöt att tills vidare ställa upp fpl i en lucka mellan fpl 9 och 63,
att denna lucka var c:a 50 m bred,
att när han hunnit till en punkt ungefär 20 m till höger om fpl 63 han märkte, att bromsarna inte togo och då det var för sent att svänga med tillhjälp av motorerna, kuperade, varför fpl fortsatte att rulla på grund av nedförsbacken tills det stötte mot fpl 9,
att han före starten kört upp trycket i bromssystemet och att bromsarna förut under utkörningen hade funktionerat väl,
att han efter att ha passerat de svåraste ställena på vägen ut från värnet observerat att trycket varit uppe i 11 kg,
att han varit tvungen att använda bromsarna mycket under utkörningen,
att bromstrycket när han skulle stanna vid uppställningsplatsen bara varit 2 kg.
att han kört mycket långsamt hela vägen,
att han väl kände till att endast förarutbildad personal får köra fpl typ 16 på marken,
att orsaken till att han ändå körde fpl var, såsom han förut nämnt, att han ansåg riskerna vid utkörning av fpl ur värnet under mörker vara alltför stora,
att det alltså varit med tanke på fpl säkerhet som han tagit risken att köra ut det,
att han i övrigt icke hade något att tillägga.
Uppläst och vidkänt:
Gösta Nilsson
Furir
 
Furir 23 Boström anförde följande: att han var 1. mek på fpl 63, att han ej såg själva kollisionen, att han uppskattade avståndet mellan fpl 9 och 64 till c:a 60 m.
Uppläst och vidkänt:
Eric Boström
Furir
 
Korpral 42 Lindström anförde följande: att han befann sig i fpl 5, att han såg fpl 1 komma sakta rullande längs uppställningsplatsen mot fpl 9, att han ej kunde bedöma när motorerna å fpl 1 kuperades då propellrarna voro igång hela tiden, att han ej såg fpl 1 göra någon sväng, att han väl kände till att endast förarutbildad personal fick köra fpl av typ S 16 på marken, att han visserligen ej sett någon skriftlig order på detta men att det muntligen sagts till vid flera tillfällen.
Uppläst och vidkänt:
Per Lindström
 
Furir 2033-45-38 Fagerberg anförde följande: att han tjänstgjorde som 1. mekaniker på fpl 9, att han stod på fpl högra sida och sålunda ej kunde se själva händelseförloppet vid kollisionen, att han uppskattade avståndet mellan fpl 9 och 63 till c:a 60 m, att han väl kände till, att endast förarutbildad personal får köra fpl av typ S 16 på marken.
Uppläst och vidkänt:
Nils Fagerberg
 
Av besiktning och förhör framgår, att skada föranletts av: att furir Nilsson, utan att vara kompetent härtill och trots förbud, framkört fpl 1 på marken.
Skavsta den 9/10 1944
L. Iohnson
Förhörsledare
U. Ljungberg
Protokollförare

Beslut: Målet hänskjutes till krigsrätt för åtal.
Nyköping den 12/1 1945
Birger Schyberg
Depåchef
/Arne Almé
 
Till CVV 1945-04-10; liten översyn, motorbyte. Påbörjat 1945-04-11. 1945-05-22 ”FF härmed meddela, att allt översyns- och reparationsarbete på fpl typ 16 och motor typ IF Delta t v skall avbrytas.” Kasserat 1945-08-21. ”Samtliga fpl 16 med tillhörande motorer och propellrar äro härigenom kasserade.”

Total gångtid: 294.40 tim

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig