Föregående sida

Haveri i Visby 16/8 1944. B4A. Hawker Hart Regnr: 735

B4A. Hawker Hart. Tillverkare: A.B. Svenska Järnvägsverkstädernas Aeroplanavdelning, Linköping. Tillverkningsnummer: 228. Flygvapennummer: 735. Tillhörigt: F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Märkning: 1-72. Planet havererade den 16/8 1944 i Visby. Besättning: Flygförare fänrik Lundberg, passagerare vapenmästare Laago oskadda.

Orsak till haveri: Hård vind, samt att bromsen icke fungerade. Skador flygplan: Höger undervinge skadad. Hjulaxeln krökt vid högra hjulet. Sporren skadad. Beräknad reparationskostnad 4.500:- kr. Flygplanet reparerades och kom att kasseras den 18/2 1947.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig