Föregående sida

Bombplan störtade vid Norderstrand 4/9 1945. Tre man omkom. SAAB B18A. Regnr: 18113

SAAB B18A.  Flygplansnummer 18113. Levererad till Flygvapnet den 18/7 1944. Godkänd den 22/8 1944, F1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Röd U, röd J. ”ULLA”. Kasserat den 22/10 1945.

 

    

 

Besättningen

Nils-Johan Ströman. f. 25/1 1921 i Karlsborgs garnisonsförsamling, Skaraborgs län (bodde i Västra Falun, kv. № 28, Falu Kristine församling, Kopparbergs län). d. 4/9 1945 i Härnösand, Västernorrlands län. Begravd den 12/10 1945 på Falu Norslunds kyrkogård, kv. F, nr. 39 (urna). Fänrik vid F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Ogift. Nils-Johan var son till löjtnant Oscar Göte Ströman f. 12/9 1891 i Härnösand, Västernorrlands län, d. 9/7 1962 i Kungsholm, Stockholms stad. Gift den 16/5 1917 med Margareta Kristina Lindström f. 7/11 1894 i Falu Kristine, Kopparbergs län, d. 24/8 1963 i Kungsholm, Stockholms stad. Nils-Johans syskon: Gösta Oscar f. 12/11 1917 i Falu Kristine. Ragnar Fredrik f. 28/9 1919 i Falu Kristine, d. 18/12 2009 i Hässelby. Olga Margareta Kristina f. 3/9 1922 i Falu Kristine, d. 27/10 1923 i Stora Kopparberg av pachymenignitis hæmorrhagia. Ragnar Fredrik Douglas f. 28/9 1919 i Kristine, d. 18/12 2009 i Hässelby. Brodern Gösta Oscar ”Dövstum. Sinnesslö. Vistas å Haggården d. 7/9 1923.” De flyttade den 30/10 1922 till Östanfors, Stora Kopparberg. Fadern löjtnant. De flyttade den 12/11 1923 till Falu Kristine, I 13 Kungl. Dalregementet. De flyttade den 26/5 1925 till Karlsborgs garnisonsförsamling.

 

Sven Åke Bertil Svensson. f. 23/7 1922 i Ringåsen Sigge, Ringkung, Holmestad, Skaraborgs län. d. 4/9 1945 i Svenstorps Småskola, Svenstorp 1:31, Holmestads församling, Skaraborgs län. Begravd den 16/9 1945 på Holmestads kyrkogård, avd. Gamla, kv. F, nr. 8-9. Flygkadett vid F1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Ogift.

Åke var son till jordbruksarbetaren John Bertil Svensson f. 20/11 1895 i Lugnås, Skaraborgs län, d. 14/6 1968 i Kinne-Vedum, Skaraborgs län. Gift den 28/12 1921 med småskollärarinnan Maria Lovisa Andersson f. 2/10 1895 i Skara s.f., Skaraborgs län, d. 8/1 1953 i Holmestad, Skaraborgs län. Åkes syskon: Bengt Rune Johan f. 27/11 1923 i Holmestad, d. 28/3 1990 i Kinne-Vedum.

 

Erik Ingemar Andersson. f. 7/8 1921 i Köping s.f., Västmanlands län. d. 4/9 1945 på Ekevägen 9, Västerås Badelunda, Västmanlands län. Begravd den 25/9 1945 på Köpings mellankyrkogård, kv.Q, n:r 292. Volontär, furir vid F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj. Gift.

Son till poliskonstapel Erik Axel Andersson f. 20/11 1888 i Köping l.f., Västmanlands län, d. 16/12 1971 i Köping, Västmanlands län. Gift 2:a gången den 27/4 1919 med Emmy Karolina Larsson f. 20/9 1893 i Munktorp, Västmanlands län, d. 13/5 1965 i Köping, Västmanlands län.

Erik Ingemars syskon: Rune Axel f. 21/9 1919 i Köping s.f., d. 17/4 2006 i Örebro Olaus Petri. Gunn Ingegerd f. 21/12 1927 i Köping s.f., d. 30/11 2008 i Köping. g. Larsson. Faderns barn i första giftermålet: Erik Ingemars halvsyskon: Elsa Wilhelmina f. 23/3 1913 i Örebro norra, d. 16/9 1986 i Köping. Signe Kristina f. 12/3 1915 i Örebro norra, d. 20/10 1978 i Köping. g. Isaksson. Moderns barn före äktenskapet: Karl Gunnar f. 26/6 1916 i Munktorp.

Han flyttade den 17/11 1939 till Västerås.

 
 

--------------------------------------------------

 
 

Bombplan störtar vid Norderstrand. Flygolycka i natt — tre man omkomna

Kl. 23,35 i natt störtade ett medeltungt tvåmotorigt bombplan av typen B 18 i vattnet ett par hundra met. Utanför stranden söder om Chokladvillan. Planet hade eld ombord och blev vid nedslaget ett flammande bål. Besättningen, tre man, har troligen ljutit en ögonblicklig död och själva planet, som ligger på ett par meters djup är vrak.

 

Föraren lyckades undvika staden

Från ledningen av härvarande detachement från Kungl. Västmanlands flygflottilj har tillställts pressen följande kommuniké. Ett flygplan ur Kungl. Västmanlands flygflottilj totalhavererade kl. 23,35 i natt vid Visby. Besättningen fänrik Ströman, kadett Svensson och furir Andersson, omkommo. Flygplanet deltog i de pågående eskaderövningarna och startade från Visby flygplats för ett nattanfall mot Stockholms skärgård. På låg höjd efter starten inträffade en kraftig motorstörning. Flygplanet hade kurs mot staden men föraren, fänrik Ströman, lyckades med högersväng undvika denna varefter flygplanet störtade i vattnet 150 meter från stranden. Nedslaget blev kraftigt och besättningen ljöt en ögonblicklig död. Flygplanet ligger på ett par meters djup. Bärgning kommer att igångsättas under onsdagen.

Fänrik Nils Johan Ströman var född 1921, ogift och hemmahörande i Västerås, kadett Sven Åke Bertil Svensson var född 1922 och hemmahörande i Götene och furir Erik Ingemar Andersson, född 1921, var gift och hemmahörande i Västerås.

 

Motorstörningar ända från starten

När bombplanen startade hördes detta över mest hela staden liksom när planen passerade Visby på väg mot Stockholm. Personer norr om staden hade lagt märke till att ett plan hade motorstörningar och efter starten observerades planet av en hel del personer. Polisman Olovsson, boende på Vikingagatan, observerade att flygplanet hade eld ombord och alarmerade polisen kl. 23, 39 varpå omedelbart polis, brandmanskap och ambulans utsändes. Dessa återvände kl. 0, 30 utan att ha varit i tillfälle att uträtta något.

  Direktör Holger Sundström iakttog från sin villa utanför Norderport planet och hade redan dessförinnan lagt märke till motorstörningen. Direktör Sundström såg planet passera i en sväng utanför Norderport och var med motorernas dåliga gång, de hackade och smällde, på det klara med att en katastrof hotade. Han såg också planet störta och ett flammande bål slå upp, varefter han omedelbart kastade på sig några klädesplagg och körde ned med sin bil till stranden, då det såg ut som om planet hamnade just nere på strandområdet.

 

En svårare katastrof hotade norra stadsdelen

Man vill inte tänka på vad som hänt om fänrik Ströman icke lyckats i en högersväng ändra kurs och få planet att gå utåt Norderstrand. Hade planet bibehållit kursen hade det med all sannolikhet störtat inne i bostadskvarteren innanför Norderport och då planet medförde en del övningsbomber utom bensin och oljeförrådet ombord hade här ofelbart blivit en omfattande brasa förutom de skador som kunnat inträffa på liv och egendom genom själva störtningen.

Av vittnens utsago till Gotlands Allehanda vill det synas som om fänrik Ströman sedan han ändrat kurs vid Norderport skulle ha gjort ännu åtminstone en sväng förbi Snäckgärdsbaden. Planet hade då redan eld ombord, det brann i ena vingen, säger ett vittne. På Chokladvillan hade man hört motorbullret när planet på låg höjd passerade och sedan hade rummen blivit helt upplysta, förmodligen av det flammande bålet, då planet tog vatten.

Då polis och ambulans kom ut kom också personal från flygvapnet och när bilarnas strålkastare riktades utåt sjön kunde man iakttaga planet, , som man då bedömde avståndet till, c:a 300 meter från land. Elden ombord dämpades ganska fort efter nedslaget. Då man inte kunde hitta någon båt, begav sig polis och en brandman i dir. Sundströms bil och alarmerade lotsen frejd, varpå man strax efter kl. 24 gick ut med lilla lotskuttern. Strax förut hade vedettbåten Jägaren gåt ut från Visby efter att ha alarmerat permittenterna men Jägaren gick längre ut från land. Lotskuttern gick ut i höjd med olycksplatsen, men kunde inte gå in så nära land som behövligt var. Lotskuttern måste sålunda vid 1-tiden återvända in utan att ha kunnat uträtta något. Något senare inkom också Jägaren i hamnen.

De övriga deltagande bombplanen återkallades omedelbart efter olyckan till Visby och landade åter här något efter kl. 1 i natt.

 

Förarens lik anträffat

Besättningen på hamnens bogserare Tor och dykare alarmerades kl. 3 i morse och Tor gick sedan ut med dykaren tidigt på morgonen. Däremot kunde man icke som avsett medtaga kranpråm, då nattens sydvästliga vind efterhand gått på fullt nordlig och rörde upp en del sjö utmed kusten. Planet kommer naturligtvis att upptagas snarast möjligt.

Den förolyckade besättningen är förmodligen kvar i maskinen. Vid 1/2 7-tiden i morse anträffades emellertid en av flygarna, föraren fänrik Ströman, vid stranden. Han hade fallskärm på sig och svåra krosskador i huvudet, varför han väl antagligen slungats ur maskinen vid nedslaget.

Bärgningsarbetet har måst avbrytas. I den nattliga starten deltog inalles 18 plan. Fänrik Ströman har tidigare varit med om en störtning, varvid han skadat sig ganska svårt men småningom repade han sig. Bogseraren Tor måste fram på förmiddagen åter gå in till Visby då det var omöjligt för dykare att gå ned med rådande sjöhävning. På Allehandas förfrågan meddelas att det icke är klart om planet medförde både övningsbomber och brandbomber, då alla plan icke hade brandbomber.

  

Nattens övningar. Bombanfall mot Stockholms skärgård

Jönköping (TT.) Stockholms skärgård blev natten till onsdagen föremål för ett bombanfall. Det var F 4 och F 1 som från sina tillfälliga förläggningar satte kurs på ett par öar 20 km.  söder om Dalarö.  Chefen för F 4 överstelöjtnant Bjuggren var ”master bomber” och fällde från hög höjd två ljusstarka bomber, som lyste upp terrängen på ett stort område. Övningarna gällde just prov med dessa nya lysbomber.

TT:s representant hade fått tillfälle att följa med de två divisioner, som utgingo från flottiljens förläggning i Småland. Det blev sålunda en ganska lång flygning på ungefär 800 km. Den gick i vackert väder med start efter mörkrets inbrott på tisdagskvällen. Någon nymåne underlättade ej den ganska svåra orienteringen och mörkret var ganska intensivt ända tills lysbomben bröt nattstämningen och gjorde att piloten även på hög höjd kunde urskilja de två öar, som utgjorde bombmålet. Här hade uppförts mål, vilka skulle föreställa bivacker och vilka bombades med brand- och övningsbomber i stället för de sprängbomber, som skulle ha kommit till användning om det varit verklighet. Här försvårades emellertid sikten högst avsevärt, vilket gjorde att man på tisdagsnatten ej kunde yttra sig om resultatet av övningen. Det kommer att visa sig vi den markering, som företages på onsdagen.

— Våra svenska bombplan B 17 (sic) hade en svår uppgift, men klarade den med utmärkt resultat, var överstelöjtnant Bjuggrens sammanfattning av den nattliga övningen. (Källa: 500)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig