Föregående sida

Svenskt bombplan i haveri på Hästnäsåker 13/11 1945. B 3C Junkers Ju 86K-13. Regnr: 122

Den vid Hästnäs havererade B 3D Junkers Ju 86K. "Bellman"

 

B 3C Junkers Ju 86K-13. Tillverkad av SAAB Svenska Aeroplan A.-B. Tillverkningsnummer: 3. Flygvapennummer: 122. Godkänd: 19/11 1940. Överförd till F 17 Kungl. Blekinge flygflottilj den 16/4 1945. Märkning m/44: 17-gulB. Kasserad: 20/8 1955. Namn: ”BELLMAN”.

Besättning: Överstelöjtnant Torsten Rapp. 1944-1947 chef för F 17 Kungl. Blekinge flygflottilj. Överbefälhavare 1961-1970. Kapten Ek. Sergeant Steinrud. Furir 86-11-43 Johansson. Furir 3148-1-44 Nordqvist.

Besättningen oskadd. Orsaken till nödlandning: Motorstörningar. Skador: Landningsställets bägge ben slitna ur sina fästpunkter. Flygplansnosen intryckt. Propelleraxlarna krökta. Beräknad reparationskostnad: 38, 800:-

 
Stridsvagn m/41 hjälper till med bärgningen av det havererade flygplanet.
 

Ett större militärplan, ett bombplan av typen B 3 (Junkers Ju 86 K) måste vid 10-tiden i dag företa en nödlandning på en nyplöjd åker vid Hästnäs efter att ha fått motorkrångel strax efter starten från Visby flygplats. Nödlandningen gick lyckligt. Planet gick visserligen på nosen i den mjuka marken, men skadorna blev inte av någon svårare art. Ingen människa skadades.

Planet som tillhör F 17 i Karlskrona kom i går e. m. (13/11 1945) till Visby och skulle flyga tillbaka i dag på förmiddagen. Starten gick bra, men strax efter hörde man från flygfältet att planet fick motorkrångel och såg att det måste gå ner, varför ambulansen i Visby tillkallades av säkerhetstjänsten vid flygplatsen. Ambulansen kom också skyndsamt till platsen för nödlandningen, men den behövde lyckligtvis aldrig tas i anspråk.

Marken där planet gick ner tillhör det område som av staden köpts in för flygplatsens räkning, men det har inte blivit färdigställt, utan åkern hade plöjts i höstas och var dessutom mycket mjuk till följd av det myckna regnandet. Föraren på planet beslöt tydligen göra en buklandning, och denna genomfördes på ett mycket skickligt sätt. Till följd av den mjuka marken borrade planet ner nosen i marken, varvid nosen trycktes in och propellrarna och landningsstället delvis förstördes, men i övrigt tycktes det inte ha uppstått några svårare skador på planet. Motorkrånglet började då planet nått en höjd av endast 20-30 m. och landningen skedde 500-600 m. från flygfältets gräns. Planet plöjde en fåra på 150 m. på åkern innan det stannade och gick på nosen då landningsstället ännu delvis var ute. Planet kommer nu att monteras ner av personal från F 17. (Källa: 501)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig