Föregående sida

Bombplan totalhavererade under landningsmanöver 24/7 1946. B 18B. Typ SAAB 18. Regnr: 18201

 

B 18B. Typ SAAB 18. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Registreringsnummer: 18201. Levererat till F 1 1946-03-21. Godkänt 1946-04-02. Haveri 1946-07-24 vid Visby flygplats. Märkning 1-röd T. Motorer: DB 605 nr V 2021, H 2020. Besättningen flygförare fänrik Carlström smärre blessyrer i ansiktet, flygspanare korpral Widén oskadad. Orsak till haveri: Motorstopp vid landning. Skador flygplan: Totalhaveri. Skador motor: Totalhaveri. Kasserat 1946-08-23. Gångtid 34.05 tim. Antal flygningar 62 st. Med motorer typ DB 605 nr 2021, 2020 

 

Brandkåren fick senare öva på det havererade flygplanet

 

--------------------------------------------------

 

B 18 kvaddades i Visby, föraren fick skråmor

En olycka inträffade på förmiddagen i dag vid flygfältet i Visby, då ett av de här förlagda B 18-planen skulle landa efter landning. Planet kom aldrig in på själva fältet utan havererade strax norr om detta, varvid det blev svårt ramponerat. Enligt åsyna vittnen var planet på väg mot landning, då det av någon anledning girade från landningsriktningen och sedan gick rakt ned mot marken, där de slog i med en våldsam kraft. En motor slets bort och även flygplanet tycks ha brutits av, och man kan i det närmaste anse planet som totalhavererat, varför det kan anses som ett under att ingen av de ombordvarande erhöll några svårare skador.

Enligt vad Gotl. inhämtat av förbandschefen kapten Hedengrahn avlöpte haveriet lyckligt så tillvida att ingen av de ombordvarande erhöll några skador att tala om. Föraren erhöll en del skråmor, men fördes för säkerhets skull till lasarettet, där man dock kunde konstatera att han sluppit mycket lindrigt undan. Den andre ombordvarande undkom utan några som helst skador. Om anledningen till haveriet vet man ingenting. Haverikommissionen har tillkallats för undersökning. (Källa: 504)

 

  

  

Föraren obetydligt skadad

Ett flygplan av typ B 18 från ett Västerås-förband (F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj) havererade på förmiddagen (24/7 1946) under landningsmanöver strax norr om Visby flygplats. Besättningen är helt oskadad med undantag för föraren, som fick lindrigare skråmor. Han fördes omedelbart till lasarettet för vård. (förf. anm. Hans skador måste ha varit mycket obetydliga då han inte ens skrevs in på lasarettet). Flygplanet, som kom på rakbana och skulle gå ned, har fått svåra skador. Hur olyckan tillgått är ännu inte klart. Flygvapnets haverikommission har hand om utredningen, meddelar flygstaben i Visby på Allehandas förfrågan. (Källa: 505)

  

  

  

18-årings rådighet räddade två pojkar undan döden vid flygolyckan vid Annelund

Vid en flygolycka som inträffade i går (24/7 1946) vid Annelund strax norr om flygfältet, höll två pojkar sysselsatta med rensningsarbete i en trädgård, på väg att krossas av den losslitna flygplansmotorn. Den vakenhet och initiativkraft den större av de båda pojkarna vid tillfället visade, räddade emellertid dem undan med blotta förskräckelsen. Det störtade B-18-planet tillhörde Västerås flygflottilj, (eg. Kungl. Västmanlands flygflottilj) vilken för närvarande har övningar på Gotland. Om orsaken till olyckan vet man ännu inget, men haverikommissionen befinner sig i intensiv verksamhet och räknar med att komma till vissa resultat med det snaraste.

Båda motorerna slets vid störtningen loss vilket även delvis var fallet med ena vingen. Själva flygkroppen är i det närmaste avbruten, varför planet måste betraktas som totalhavererat. Ett under var att ingen av de båda ombordvarande under dessa omständigheter skadade sig allvarligt.

Mer än en tillfällighet räddade två pojkar, som befann sig i närheten av den plats, där planet störtade, undan döden. Fru Paulsson, maka till trädgårdsmästare Helge Paulsson, på vars mark störtningen skedde. Berättar vid ett samtal med Gotlands Folkblad, att de två pojkarna, som var sysselsatta med rensningsarbete i trädgården, springande avlägsnade sig, när de såg det skadade planet köra ner mot marken i rasande fart. Det var den äldre av de båda pojkarna, 18-årige Arne Nilsson, som först förstod vad det var fråga om. Han skrek på kamraten att skynda sig undan. De hade inte hunnit många meter bort förrän planet tog mark. Vid haveriet slets båda motorerna bort, en av dessa flög i den riktning de springande pojkarna befann sig. Den tunga kolossen föll ned endast ett pat meter bakom den sista av pojkarna, som därigenom undgick att bli krossad. Själv var fru Paulsson på väg ut i trädgården, där störtningen skedde, men blev av en tillfällighet hindrad i sin avsikt. Hur det annars hade gått är ovisst, men risken för en olycka var stor, särskilt som det havererande planet vid störtningen for fram över en ganska stor yta, vidden mellan vingarna är ju stor etc. Dessutom ven splittret genom luften. Vi är så vana vid flygplan och flygplansbuller i den här delen av stan, säger fru Paulsson, att vi lägger inte märke till om det kommer en maskin genom luften. Därför dröjde det en stund innan vi varseblev att det den här gången var fråga om något mer än en vanlig flygtur.

 

Alla skador ersättes

Planet tog mark mitt emellan trädgårdsmästaren Paulssons bostad och en grannes, familjen Olssons, hus. Maskinen stannade inte genast utan plöjde fram ett stycke i marken för att stanna från den olssonska fastigheten. En hel del buskar, träd, rabatter etc. blev avbrutna eller skadade vid tillfället. Bland annat drog ena vingen igenom en körsbärshäck, som blev ganska illa tilltygad. Det slutgiltiga nerslaget ägde rum i en gurklist, vilken blev fullkomligt uppriven. Brandkåren, som tillkallades liksom ambulansen, skådelystna, undersökningskommissioner och andra som besökt platsen för haveriet, har därtill givetvis trampat ner en del växtlighet eller åstadkommit annan skada. De militära myndigheterna har dock redan försäkrat ägarna om att alla förluster skall ersättas. När haveristen slutat sin färd, väntade fru Paulsson några ögonblick för att se hur det gick med de ombordvarande, vilka man räknade med skulle vara ganska illa däran efter denna vådliga färd. Fru Paulsson väntade med att gå fram till planet, enär hon räknade med möjligheten av att något ombord skulle explodera eller eld uppstod. Så fort hon fick se att de ombordvarande till synes oskadade kravlade sig ur planet, alarmerade hon polisen vilken ryckte ut omedelbart liksom brandkåren och ambulansen. Något ingripande behövde dock inte göras, med undantag för ambulansen, som forslade den lätt skadade föraren till lasarettet. (Källa: 506)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig