Föregående sida

Haveri i Visby 13/8 1947. B 17A. Typ SAAB L-10. Regnr: 17254

B 17A. Typ SAAB L-10. Flygvapennummer 17254. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Tillhörigt F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj. Haveri den 13/8 1947 vid Visby. Märkning 7-blå S. Besättningen flygförare löjtnant Claes Grönberg, flygsignalist fanjunkare Axel Asplund oskadade. Orsak till haveri: Flygplan ground lopp förorsakad av minskad bromsverkan å vänster hjul. Skadornas omfattning: Vänster skevningsroder avbrutet på mitten. Vänster vinge avbruten. Ett propellerblad avslaget. Beräknad kostnad 1.800;- kr. Kasserat den 30/5 1953.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig