Föregående sida

Flygplan nödlandade vid Sandön 26/4 1948. Flygsignalist omkommen. S 17BL Typ SAAB L-10. Regnr: 17127

S 17BL Typ SAAB L-10. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Trollhättan. Flygvapennummer: 17127. Tillhörigt F 2 Kungl. Roslagens flygflottilj.
Totalhaveri den 26/4 1948 i Östersjön vid Gotska sandön (N5833, O1849). Flygplanet gått till botten. Besättningen flygförare fänrik L. Wikmark räddad, flygsignalist furir Stig J. Byström omkom (drunknad). Kasserad den 28/8 1948. Gångtid 726 tim. Antal flygningar 1158 st.

  

Haveri under sluten instrumentflygning på sträckan Hårsfjärden-Gotska Sandön-Hävringe-Hårsfjärden med flygplan ur 3/F 2. Efter omkring 15 minuter har flygföraren känt starke hetta och röklukt i förarrummet. Flygföraren har öppnat huven och därvid fått oljestänk i ansiktet. Flygplanet har befunnit sig på 1 200 meters höjd och flygföraren har antagit att brand utbrutit. Han har tryckt ner mot vattenytan och dragit av gasen men trots detta upplevt att motorn gått för fullt. Flygföraren har då kuperat motorn och ansatt nödlandning. Härvid har höger flottör avslagits i en dyning. Flygplanet har stannat på vattnet i rättvänt läge och besättningen har klättrat ut på vänster vinge. I samband med att man sökt leta rätt på livbåten har flygplanet sjunkit och även vänster flottör har vridits loss. Flygsignalisten har börjat simma mot den ena flottören och flygföraren har upptäckt den andra endast 1-15 meter bort och simmat till denna samtidigt som han ropat åt flygsignalisten att vända mot denna. Flygsignalisten (furir S. J. Byström) lyckades dock aldrig ta sig upp utan drunknade medan flygföraren (fänrik /FFSU [fortsatt flygslagsutbildning] L. Wikmark) räddades av en T 2 efter drygt två timmar. Orsaken till haveriet var troligen oljeläckage. (SAAB 17. Widfeldt, Bo. Hall, Åke) 

 

SAAB 17 BS. Samma flygplanstyp som Byström förolyckades med.

 

Efter en nödlandning till sjöss på måndagen (26/4 1948) med ett sjöflygplan S 17 ur Roslagens flygflottilj (F 2) omkom flygsignalisten furir Stig Josef Byström, född 1924 och hemmahörande i Stigsjö i Ångermanland. Föraren fänrik Wikmark undkom utan skador. Olyckan inträffade omkring kl. 11,15 och 25 km. nordväst om Gotska Sandön under en navigeringsflygning. Då flygplanet saknades icke svarade på radioanrop sändes att annat flygplan ut och fann kl. 12,40 flygplanet flytande på havet. De båda flygarna uppehöll sig vid flygplanet. Fem fartyg dirigerades till platsen. Omkring kl. 14 togs flygarna ombord på kryssaren Göta Lejon. Upplivningsförsök igångsattes omedelbart med furir Byström, dock utan resultat. Föraren var medtagen men oskadd. Flygplanet hade slagits sönder vid en nödlandning i den grova sjön.  De närmare omständigheterna vid haveriet är ännu icke kända. Utredning pågår. (Källa: 507)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig