Föregående sida

Amerikanskt spaningsflygplan nedskjutet öster om Gotland 8/4 1950. Typ: Privateer PB4Y-2 59645

Den 8 april 1950 kom ett amerikanskt spaningsflygplan av typen Privateer PB4Y-2 59645 (vilket var en variant av bombplanet från andra världskriget Consolidated B-24 Liberator), att bli det första amerikanska flygplan som sköts ner vid den sovjetiska gränsen. Planet tillhörde VP-26 tillhörigt U.S. Navydetachment A, baserat i Port Lyautey i Franska Marocko. Pilot på planet då det gav sig iväg från Wiesbaden i (Väst-) Tyskland, var löjtnant Jack Fette. De hade till uppgift att samla information om den sovjetiska flottaktiviteten vid den lettiska kusten.

Nära den lettiska hamnstaden Liepāja jagades Privateerplanet ifatt av ett antal sovjetiska jaktplan av typ Lavotjkin LA 11 (Fang). Hon sköts efter en stund ner av löjtnant Ivan Ivanovitj Tezyajev. Andra sovjetiska jaktpiloter som var inblandade i nedskjutningen var Boris Pavlovitj, Anatolij Stepanovitj Gerasimov och Jevgraf Satajev, alla flög de La 11.

Alla amerikanska besättningsmän tros ha omkommit, men det finns uppgifter om att en, eventuellt Seeschaf, skall ha överlevt och så småningom ha dött i Gulag.

 

Det amerikanska Privateer PB4Y-2 59645 som blev nedskjutet.

Besättningen på Privateer PB4Y-2 59645:
Jack Fette.

Howard W. Seeschaf.

Robert D. Reynolds.

Tommy L. Burgess.

Frank L. Beckman.

Joe H. Danens.

Jack W. Thomas.

Joseph W. Bourassa.

Edward J. Purcell.

Joseph N. Rinnier Jr.

 
 
 

Amerikanskt spaningsplan försvunnet över Östersjön

Ett 20-tal amerikanska plan sökte under påskdagarna

Ett amerikanskt fyrmotorigt militärplan med tio mans besättning försvann på påskafton över Östersjön. Det hade avgått från Wiesbaden, iakttogs över Bremerhaven och sedan över Gjedser samt hade bensin för 15 timmars flygning. Det återkom emellertid inte i beräknad tid vid midnatt, varför en jättelik spaningsapparat sattes i gång med fullt pådrag. Amerikanskt flyg dels från Wiesbaden och sedan t. o. m. från Nordafrika drogs tillsammans till Kastrups flygfält vid Köpenhamn. På söndagen voro tolv stora amerikanska plan i spaning och på annandagen ökades antalet uppbådade plan till 24.

Den amerikanska centralen i Wiesbaden tycks ha anat oråd rätt tidigt, då den tappat radioförbindelsen med planet. Oloka uppgifter föreligga om, var det då befunnit sig. Enligt en uppgift skulle det befunnit sig. Enligt en uppgift skulle det befunnit sig utan den av ryssarna besatta tyska östersjökusten, men enligt andra uppgifter skulle det ha haft till uppdrag att göra en meteorologisk övningsflygning uppåt längs baltiska kusten.

Även det svenska flyget kopplades in på spaningsuppgifterna och ett Catalinaplan avpatrullerade på påskdagen områden kring Gotland.

 
 

Amerikanarna fingo spana även över Gotland

Eftersom det gällde människoliv

De amerikanska myndigheterna begärde och fick på måndagsförmiddagen (10/4 1950) svenskt tillstånd att under spaningarna överflyga Gotland, upplyser man på försvarsstaben. Från tillståndet är undantaget de områden, som är förbjudna för luftfart.

När det är fråga om att rädda människoliv får man släppa litet på bestämmelserna säger major Åke Rehnberg i försvarsstaben, som i all hast fick handlägga ärendet om amerikanernas begäran om överflygning är också sådant att spaningsplan kanske har nytta av att ”angöra” Gotland. De får emellertid inte landa där och de får heller inte heller störa fågellivet på Karlsöarna. De för luftfart förbjudna områdena är införda i alla internationella flygkartor.

 
 

Kraftiga krevader ute till sjöss hördes i Rone

Mellan kl. 2 och 3 på natten till påskdagen

Fyrmästaren på Hoburgs fyr iakttog vid 3-tiden natten till påskdagen ett flygplan som flög nordost, samma maskin hördes i Rone.

Till landsfiskal Nordbeck i Hemse meddelades på måndagskvällen från Rone, att två personer där och en i Östergarn mellan kl. 2 och 3 natten till påskdagen hört planet och iakttagit bombexplosioner till sjöss, strax därefter observerade fyra personer i Visby ett kraftigt ljussken långt österut, med all säkerhet var det nio granater som exploderade. I Fole, Bäl och Hejdeby hörde kl. 3,05 tre personer kraftiga explosioner från sydost.

Ljudet av krevaderna påminde om det som iakttogs i april 1940, då ett tyskt bombplan hade av sin bomblast vid Karlsöarna, innan det sedan nödlandade i Mästermyr.

 

Egendomsmäklare Johan Pettersson i Visby har omtalat för polisen att han och hans fru Vera, hans son vpl, konstapeln Ove Pettersson samt kandidat K. E. Mårtensson natten till påskdagen observerade ljussken långt österut. Ungdomarna hade varit på en festlighet och kom hem vid 2,30-tiden. Alla i huset satt uppe och pratade en stund och lite över kl. 3 observerade de ett starkt ljussken österut i riktning Hörsne-Gothem, tydligen ute till havs. Hr. Pettersson bor vid radiomasterna och har god utsikt åt det hållet.

Ljusskenet såg ut liksom raketer som exploderade och konstapel Pettersson, som ligger vid artilleriet hävdade att det var fråga om granater. Explosionerna kom i serier tre och tre, tillsammans nio.

 

Fyrmästaren såg flygplan

Fyrmästare Emil Sandelin på Hoburgs fyr hade pass påsknatten och enligt vad han uppger för GF observerade han vid 3-tiden ett flygplan som flög i riktning från väst mot öst snett över Gotland. Han såg lantärnorna men kunde inte urskilja närmare detaljer. Att det var ett flermotorigt flygplan är emellertid klart anser han.

 

Motorbuller och krevader i Östergarn och Rone.

Slaktare Oskar Gahnström i Östergarn låg vaken vid 3-tiden på natten och hörde då hur ett flygplan flög över. I Rone observerade två kvinnor detonationer och motorbuller ute till havs. Det lär ha varit i riktning mot Laus holmar. Motorbullret tycktes komma från ett flermotorigt plan som flög i riktning nordost.

 

Fönsterrutorna skallrade i Fole, Bäl och Hejdeby.

Landsfiskal Bonde i Slite har fått rapporter om detonationer från tre personer i Fole, Bäl och Hejdeby. Man jämförde dånet med det som hördes då ett tyskt flygplan under kriget släppte sin bomblast vid Karlsö. Krevaderna var så kraftiga att fönsterrutorna skallrade. I Bäl hörde man explosionerna kl. 3,05 i riktning sydost.

 

Flygande fästningar iakttogs i går på många håll på ön.

Amerikanska jätteplan passerade också under annandagen på många olika håll över Gotland, där de gingo på relativt låg höjd. Redan vid halv 9-tiden på morgonen passerade ett sådant plan flygplatsen i Visby på mellan 500 och 1000 m:s höjd. Den amerikanska nationalitetsbeteckningen kunde från marken iakttagas med blotta ögat. Vid 10-tiden kom ett nytt plan denna gång något längre norrut.

Från Etelhem kom en rapport om att ett främmande stort flygplan på förmiddagen passerat på mycket låg höjd. Liknande iakttagelser gjordes bl. a. i Vallstena, i Fardhem och i När. Färdriktnigarna voro högst skiftande. I vissa fall syntes planen följa kuststräckningarna, men i andra ställdes kursen tvärs över ön. Man tycktes åtminstone i vissa fall kunna draga den slutsatsen att de gingo lågt ned för att granska de öppna fälten.

 
 

Spaningen igår koncentrerades till Bornholm

Två mystiska eldsken iakttagna.

Sedan 12-tiden på söndagsnatten har de amerikanska planen koncentrerat spaningen till farvattnet kring Bornholm. Vid 13-tiden på lördagen såg nämligen en hemmansägare et fyrmotorigt plan på stor höjd. Planet var på väg norrut och hade ovanligt stark rökutveckling.

Amerikanska plan på spaning efter det försvunna militärplanet rapporterar att de tidigt på måndagsmorgonen iakttog två eldsken nära Bornholm, meddelar det amerikanska högkvarteret. Vädret i detta område är sådant att noggrann flygspaning inte har kunnat företas på måndagsmorgonen.

 

Rapporter från Öland.

En man i Palmelund på Öland såg mellan kl. 23 och 24 natten till söndagen ett eldsken i riktning österut och samtidigt hörde han ett kraftigt dån.

Till landsfiskalen i Borgholm har vidare ingått meddelande att en fiskare i Bredsätra öster om Borgholm vid 21-tiden påskafton i sydostlig riktning hörde en kraftig smäll som av en minexplosion utifrån havet.

 

”Catalina” går mellan Öland och Gotland.

Stockholm. (TT.) Sedan vittnesmål från Ölands ostkust kommit det svenska flygvapnets flygsäkerhetsledning tillhanda koncentrerades på måndagen spaningarna efter det försvunna USA-flygplanet till farvattnet mellan Öland och Gotland. Ett Catalinaplan från Hägernäs gick på måndagsmorgonen ut på spaning. Efterforskningarna gjordes med minutiös noggrannhet. Det väldiga området indelades i kvadrater om vardera 30 gånger 30 sjömil. Ett plan täckte ett sådant område på 2½ timme och dirigerades sedan per radio till en annan ruta. (Källa: 783)

 
 

USA-bombaren var i eldstrid med ryska plan över Lettland

Rysk protest förklarar försvinnandet – Planet försvann till havs, saknas alltjämt.

Moskva 11 april. (TT – Reuter.) Sovjet har protesterat hos Förenta staterna mot att ett amerikanskt plan har flugit över sovjetryskt område.

Sovjetjaktplan gick upp och försökte förmå det amerikanska planet att landa. Det amerikanska planet vägrade och öppnade eld mot jetmaskinerna. Ett sovjetplan blev tvunget att besvara elden, varefter det amerikanska planet vände om ut mot havet och försvann. Händelserna inträffade nära Libau i Lettland i lördags (8/4 1950).

 

En besättningsman på det försvunna amerikanska planet hade av sjukdom hindrats att medfölja på lördagen, och han försäkrar, att varken vapen eller ammunition fanns ombord.
 

Enligt Tass trängde det amerikanska planet – ett fyrmotorigt militärplan av typen flygande fästning – 21 km in över sovjetiskt område.

Utrikesminister Vysjinski kallade på tisdagen(?) till sig USA:s ambassadör i Moskva och överlämnade en protestnot. Där fördömdes ”denna grova kränkning av sovjetgränsen, denna oerhörda kränkning av den internationella rättens elementära regler”.

 

USA har inte erkänt Lettland som sovjetområde.

En talesman för det amerikanska UD framhåller att det försvunna planet har en viss likhet med flygande fästning. Det rapporterades. Det rapporterades också saknat några timmar efter det intermezzo som omnämnes i den ryska noten. En fråga om stor folkrättslig betydelse är också Lettlands ställning. USA har aldrig erkänt Lettland som sovjetiskt territorium och en lettisk minister är fortfarande ackrediterad hos den amerikanska regeringen.

Det amerikanska flygvapnets högkvarter i Wiesbaden meddelar att spaningarna efter det försvunna planet kommer att fortsätta så länge det finns något hopp.

 

Spaningarna sträckas ut över 10 dagar.

Troligen kommer spaningarna att fortsätta i minst tio dagar. 21 plan har sammandragits till Kastrup, därav några ända från Tripolis i Nordafrika och Azorerna. Alla de deltagande planen är obestyckade och att finna det saknade planet kommer i andra rummet – uppgifterna om att det medförde hemliga instrument har dementerats – vad det gäller är att om möjligt rädda människoliv.

 

Amerikanarna dementerar luftstriden.

Sent på tisdagskvällen förklarade den amerikanske flygchefen general Vanderberg att intet amerikanskt plan hade varit inbegripet i eldstrid med något ryskt jaktplan den 8 april, som det uppgivits i en rysk not. (Källa: 784)

 
 

Amerikanska plan flög långt in över svenskt territorium

Stockholm. (TT). Amerikanska flygplan har åtminstone vid två tillfällen på annandag påsk flugit långt in över svenskt territorium meddelar MT. Två amerikanska flygplan iakttogs över Lyckeby strax ovanför Karlskrona och ett plan över örlogsvarvet

Enligt den kommuniké, som försvarsstaben på annandagen utgav i samband med tillståndet för de amerikanska räddningsflygplan att flyga över vissa delar av Gotland, framgick det att amerikanerna flugit in mot svenskt territorium för att kontrollera positionerna. Försvarsstaben, som låtit undersöka och bearbeta uppgifterna om inflygningarna i Karlskronatrakten, överlämnade sent på tisdagseftermiddagen en rapport till utrikesdepartementet, där den under kvällens lopp blev föremål för ett förberedande studium. UD väntas under torsdagen vidta de åtgärder, som efter rapporten kan anses erforderliga. Ett generellt förbud råder för utländska militära plan att flyga in över svenskt område utan på diplomatisk väg förmedlat tillstånd. Amerikanarna hade fått tillstånd att enbart flyga över Gotland. Vissa områden är kategoriskt förbjudna, bl. a. Karlskrona fästningsområde. Detta förbud gäller även svenska civila flygplan. (Källa: 785)

 
 

Inte långt Gotland-Libau!  USA-plan över Visby idag.

Det uppseendeväckande meddelandet om eldstriden mellan ryska jaktplan och ett amerikanskt bombplan vid Libau (Liepāja) på lettiska kusten ger Gotlands Folkblad uppgifter om iakttagelserna på skilda håll på ön än större intresse. Det kan mycket väl ha varit strider eller beskjutningar som gotlänningarna observerat. Avståndet mellan Gotland och Lettland är inte mer än c:a 12 mil, och det kan tänkas att den amerikanska maskinen drivits ut över havet mot Gotland där den störtat.

 

Vad som talat mot denna teori är att intermezzot vid Libau ägt rum på tidigt på påskaftonen. De gotländska observationerna har samtliga gjorts nattetid. Det är dock tänkbart att maskinen i mörkret haft svårigheter att orientera sig och irrat omkring i flera timmar innan den mötte sitt öde, antingen till följd av bensinbrist, tidigare ådragna skador eller direkt beskjutning från flyg eller flotta. Möjligt är ju också att tidangivelsen är felaktig.

 

En annan teori som skulle förklara ljuset och dånet från krevaderna, framläggs av en person på Gotlands ostkust med stor kännedom om vad som försiggår i farvattnen där. Det är allmänt känt, säger han, att ryska flottan har manövrer i Östersjön och man kan tänka sig att det är kanonader från örlogsmän som iakttagits.

 

Att något hänt utanför Gotland är ställt utom allt tvivel, de många och samstämmiga uppgifterna talar tydligt nog. Gotland är inte heller utelämnat vid amerikanernas spaning. I dag har flygplan synts lite varstans på Gotland. Visby överflögs vid 10-tiden av ett USA-plan och en timme senare av ännu ett. (Källa: 786)

 
 

Fynd i havet utanför Bornholm tros vara från det saknade planet.

Gummidräkt sågs av spanarna, fisklåda togs för en flotte.

Köpenhamn, 12 april (TT.) Spaningarna efter det försvunna amerikanska militärplanet återupptogs på onsdagen över östersjöområdet med 19 amerikanska plan under gynnsamma väderleksförhållanden.

Ett av planen siktade på morgonen en räddningsflotte och andra föremål mellan 65 och 80 km. nordost om Bornholm. Man såg bl. a. en gul lufttät gummidräkt, som användes vid flygning över havet vintertid. Ett Catalinaplan gick kl. 12,20 från Kastrup för att söka gå ned på vattnet och från Rønne gick minsveparen Søhesten ut till platsen öster om Christiansø. Vidare dirigerades fyra amerikanska plan som spanade över Skagerack dit och ett privatplan gick från Köpenhamn.

  

En bild från presskonferensen i amerikanska ambassaden i Köpenhamn rörande det försvunna amerikanska flygplanet. Ledaren för räddningsstationen kapten Curdess omgiven av journalister.

  

Den pilot som fick syn på flotten kretsade över platsen hela tiden men rapporterade senare att han förlorat flotten ur sikte. Han trodde att flotten kapsejsat. Senare kunde han åter spåra ett föremål, likt en kapsejsad flotte. Minsveparen Søhesten anlände kl. 14,45 till den uppgivna positionen men fann under spaningarna en meterlång fisklåda. På danskt håll anser man att lådan, som är gulvit till fårgen, kan vara det föremål som iakttogs från det amerikanska planet.

Enligt vad chefen för marindistriktet på Bornholm uttalar för TT är det troligt att flygaren sett fel. På detta ställe ligger nämligen en mycket stor boj, som markerar det område där ryssarna för några år sedan sänkte de ryska gasgranaterna.

I måndags uppgav amerikanska spaningsplan att de hade iakttagit två eldhärdar i havet nära Bornholm.

På sjömilitärt håll i London dementeras en uppgift från Köpenhamn i en svensk tidning om att brittiska flottenheter skulle avgå till Östersjön för minsvepningsoperationer i samband med spaningarna.

 

UD har anmält överflygningen vid Karlskrona.

Svenska UD har fäst amerikanska ambassadens uppmärksamhet på att amerikanska plan vid räddningsaktionen vid några tillfällen under de första dagarna kommit in över svenskt territorium i påkommande fall måste inhämtas.

Amerikanska försvarsdepartementet ville inte göra några kommentarer till påståendet att det försvunna planet medfört värdefulla hemliga instrument.

 

Moskva gör propaganda för sin ”fredskampanj”.

Reaktionen i London och Moskva på händelserna kring det saknade planet stöder enligt ett Londonmeddelande utrikespolitiska iakttagare i den brittiska huvudstaden i deras uppfattning att intermezzot noggrant exploaterats i Moskva för att stärka Sovjets pågående ”fredskampanj”.

Den östberlinska Berliner Zeitung skriver att flygintermezzot utnyttjas för att ge Amerika en chans att upprätta flygbaser i Danmark.

 

Fullständig spaning innan noten besvaras.

I Washington framhöll utrikesminister Acheson att fullständiga upplysningar måste insamlas, innan den ryska protestnoten kan besvaras. Han underströk att flott- och flygcheferna försäkrat att det saknade planet var obestyckat och hade order om att hålla sig 30 km. från Sovjetunionens gräns. Spaningarna fortsätta idag från kl. 6 på morgonen.

 

”Lugnet måste bevaras.”

I diplomatiska västmaktskretsar tar man den ryska protesten kallt. De flesta tongivande tidningar publicerar händelsen under stora rubriker men framhåller att lugnet måste bevaras.

De baltiska staternas folkrättsliga torde komma att aktualiseras genom intermezzot. Kommunisttidningarna väster om järnridån för ett mycket häftigt språk och betecknar hela affären som en ytterst farlig amerikansk provokation. (Källa: 787)

 
 

Ny rapport om flygvrakdelar har inte kunna verifieras

Tysk styrman såg vrakspillror öster om Öland.

Köpenhamn, 13 april (TT.) Inte heller under den femte dagen av de intensiva flygspaningarna efter det försvunna amerikanska Privateerplanet gjordes några fynd. Från den tyska latbåten Juno iakttogs emellertid annandag påsk vrakdelar och kexburkar mellan Bornholm och Öland, och Junos styrman tror att de härrörde från ett flygplan. Något meddelande om fyndet kunde inte lämnas förrän fartyget angjorde svensk hamn på onsdagen. Tyngdpunkten av spaningarna flyttades under torsdagen längre åt nordost från Bornholm. De försiggår endast över havet och deras nordligaste punkt ligger norr om Stockholm, meddelar spaningsledningen.

 

På torsdagen anlände den amerikanska flyggeneralen Borne oväntat till Kastrup. Vi hyser inga större förhoppningar om att finna planet men vi skall fortsätta tills allt hopp är ute, sade han.

Generalen förnekade, att det amerikanska flyget kränkte Danmarks territorium för att det använde Köpenhamn som bas och framhöll att samarbetet mellan flyget, ledningen för Kastrup samt Danmarks och Sveriges regeringar var utmärkt.

 

Truman gör inga kommentarer.

I sin presskonferens på torsdagen vägrade president Truman att kommentera den ryska protesten mot att amerikanskt plan skulle ha öppnat eld mot ryska jaktplan innan den av flottan föranstaltade undersökningen slutförts. Inga officiella ryska kommentarer har gjorts efter protestnoten men Pravda upprepar sina anklagelser.

 

18 plan skall spana idag.

Vid mörkrets inbrott inställdes spaningarna för dagen, då det anses vara förenat med en viss risk att flyga över östra Östersjön nattetid och man ogärna vill mista ytterligare flygplan.

I gryningen på fredagen återupptas spaningsverksamheten ned full kraft och aderton plan skall flyga över ett ännu större område än på torsdagen (12/4 1950).

 

Fyra ryska flygare har blivit dekorerade.

London, 13 april. (TT.-Reuter.) Fyra ryska flygare har tilldelats Röda fanans orden ”för utmärkt pliktuppfyllelse”, meddelar ett Tasstelegram i Moskvaradion på torsdagskvällen. Inga detaljer lämnades.

Belöningarna utdelades efter beslut av presidiet för Högsta Sovjet. (Källa: 788)

  

I spaningarna deltar nu ett trettiotal amerikanska flygplan och här ses några av dem på Kastrup, som är spaningsbas.

 
 

Spaningarna efter det försvunna Privateerplanet. pågår alltjämt. Här har ett gigantiskt plan landat på Kastrup med material och förnödenheter till de där stationerade flygförbanden.

 

 

De amerikansk flygplanen spanade norr om Gotland igår.

Träbit med engelsk text härrörde från spaningsplan.

Köpenhamn, 14 april (TT.-Reuter.) Hoppet om att kunna rädda de tio amerikanska flygarna i det saknade Privateerplanet minskades ytterligare under fredagen, men spaningarna kommer att fortsätta för fullt i gryningen på lördagen, då 15 plan startar från Kastrup för en maximal ansträngning. En svag förhoppning som väcktes på fredagen, då en svensk fiskebåt rapporterade att den funnit en meterlång trästav med engelsk text på sidorna, slocknade åter sedan det visat sig vara en bit av en rökbomb som fällts av ett av spaningsplanen.

 

Fredagens spaningar försvårades av dimma och regn, särskilt norr om Gotland. Hela Östersjön söder om Stockholm har genomspanats, men man fortsätter att söka i hopp om att finna något som förbisetts under de första flygningarna.

 

Amerikanska noten lämnas på måndagen.

Inofficiellt uppges, att det amerikanska svaret på den ryska noten inte kommer att avlämnas förrän på måndagen. Det väntas få följande tre huvudpunkter:
1. Intet amerikanskt plan av typen B 29 befann sig i närheten av Lettland vid tiden för den rapporterade skottväxlingen.
2. Ett fyrmotorigt patrullplan ur flottflyget, som befann sig på en färd från Wiesbaden till Köpenhamn vid denna tid, saknas.
3. Detta flottplan var obestyckat och kan inte ha beskjutit några ryska plan.
UD väntar med sitt svar på den ryska noten i hopp om att överlevande från det sakande planet skall påträffas och nya upplysningar komma i dagen.

 

Spaningarna har kostat en miljon hittills.

De amerikanska flygplan, som i Östersjön spanar efter det försvunna planet, har hittills tillryggalagt över 50,000 km. till en kostnad som betydligt överstiger en miljon kr. Beloppet kommer säkert att stiga till både två och tre miljoner, om icke planet eller rester därav påträffas. Ännu har man inte uppgivit allt hopp om att rädda flygarna.

(Källa: 789)

 
 

Gummilivbåt anträffades i går nordost om Gotland

Fyndet gjordes av en brittisk båt på väg till Kotka.

Det brittiska lastfartyget Beechland anträffade på söndagseftermiddagen en gummilivbåt nordost om Gotland. Gummilivbåten togs ombord. Fartyget är på väg till Kotka.

 

Spaningarna efter det saknade amerikanska planet avblåstes officiellt på söndagskvällen (16/4 1950).

 

Position nordost om Sandön.

Malta, 16 april, (TT.) Spaningsdetaljen på Bulltofta fick via Härnösands radio telegram från fartyget, att detta tagit upp en gul gummibåt av amerikansk typ som torde ha medförts på ett flygplan. Fartyget uppgav sin position till 58 gr. 40 min. nord. 20 gr. min. ost.

Båten var märkt på följande sätt: Mark 7 Raft Light Pneumatic, Manufactured By Willis & Geiger Inc., Contract Nr N 383 S, 4868, Date of Manufactured 1948, Specification M. 35. Beechland beräknas anlända till Kotka på måndagsmiddagen. (Källa: 790)

 
 

Fyndet av flotten grusade hoppet

140,000 kvkm. av Östersjön har genomsökts.

Spaningsledningen på Kastrup förklarar, att efterforskningarna kan återupptas när som helst om det framkommer något nytt. Flertalet av de närmare 25 amerikanska bombplan som under åtta dagar genomletat ett område på mer än 140,000 kvkm. av Östersjön, kommer att återvända till Tyskland, men ett par plan skall stanna kvar på Kastrup ytterligare en eller två dagar.

I en kommuniké från det amerikanska flyghögkvarteret i Wiesbaden meddelas, att spaningarna inte kommer att återupptas, eftersom fyndet av gummilivbåten synes ha grusat alla förhoppningar om att någon av flygarna skulle vara vid liv.

En första undersökning av fyndet vid Bornholm har givit vid handen att föremålet kan vara höljet till en observationsballong. Fynden skall nu sändas till Kastrup för närmare undersökning.

 

Flygspaningar efter en flotte utanför Blekinge

Svenska flyget var i aktion på söndagen.

På söndagen återupptog det svenska flyget för några timmar spaningarna efter det försvunna amerikanska planet. Spaningarna skedde över svenskt vatten utanför Blekingekusten och gällde närmast en på lördagskvällen upptäckt drivande flotte. Spaningarna blev emellertid resultatlösa och avbröts på middagen. Även minsvepare från Karlskrona och Köpenhamn deltog i spaningarna.

Utanför tremilsgränsen spanade amerikanska flygplan. Det var under söndagsförmiddagen regn och dålig sikt. De amerikanska planen siktade på förmiddagen den utsläppta gula färgen i vattnet men inte räddningsflotten. (Källa: 791)

 
 

Skottskadat flygplanshjul hittat till sjöss, Blekingefiskare förde fyndet till Visby

Full bevisning av flygkatastrofen i påsk kan nu bli möjlig.

Ett nytt fynd efter påskens flygkatastrof över Östersjön och av allt att döma det värdefullaste fyndet hittills gjordes vid 4-tiden på tisdagsmorgonen (25/4 1950) av fiskebåt SG 406 från Nogersund i Blekinge. När skeppare Anton Nilsson på fiskebåten SG 406 vid 4-tiden på tisdagsmorgonen stod i fören på sin båt och drog laxgarn fick han plötsligt syn på ett ovanligt föremål som låg och guppade i havet cirka 82 distansminuter 24 grader från lysbojen på Hoburgs rev. – Min första tanke var, säger hr Nilsson vid ett samtal, att vi fått en mina i garnen. Vid närmare eftersyn fann vi emellertid att det var ett genomskjutet flygplanshjul med stötdämpare, rör och axelstativ.

Det som väckte största uppmärksamheten var emellertid en skottskada på hjulets fälg, där en kula, troligtvis från ett maskingevär, hade gått igenom. Däcket hade undgått att bli skadat och därmed behöll det sin flytkraft. Tack vare detta kan man nu få ett utmärkt tillskott för identifieringen av planet och ett klart bevis på att en störtning ägt rum.

 
− Vi hade varit på fiske i två dygn då vi gjorde fyndet, fortsätter skeppare Nilsson. Vi avbröt genast fisket och efter ett par timmars besvärligt arbete lyckades vi med hjälp av taljor få hjulet, som mäter 95 cm i diameter och med tillhörande stötdämpare väger bortåt 200 kg., ombord på båten. Sedan satte vi kurs på Burgsvik, dit vi anlände strax före kl. 19 efter nära tolv timmars gång. Tullen i Burgsvik varskoddes, som därefter meddelade kustbevakningen. Fyndet skall i likhet med de tidigare fynden transporteras till Wiesbaden för undersökning.

Däcket på hjulet var alldeles nytt och av märket Firestone. De metalldelar som hörde till och hängde ned i vattnet och var alldeles blanka, vilket tyder på att de inte legat i vattnet så länge. Däcket diameter uppskattades till ungefär 80 cm.

 

Utförlig engelsk text på stötdämparen.

En detalj som måhända kan ge exakt besked vid identifieringen av delarna är en skylt på stötdämparen med datering från mars månad 1949.

Hjulets stötdämpare är 1 meter hög och den engelska texten synes bl. a. gälla anvisningar för oljepåfyllning.

Fästad under ett cellofanskydd vid ett stag fanns när man förde in fyndet till Burgsvik i går en pappersremsa med texten, som är mycket utförlig och särskilt urskilde man datumsiffrorna 23/3 1949, som angav dag för besiktningen. Det stod: ”23/3 49 (el. 23/9 40) Time Test”. Enligt en okontrollerad uppgift skulle även på remsans baksida finnas följande text (fragment): Scraft Aris (ev. Arts) Procorment Rekord ON NTITY IN SP. 

 

Tydligen ett sporrhjul.

Fiskebåtens befälhavare, Anton Nilsson och handlanden John Nyqvist från Burgsvik granskade hjulet senare på kvällen, och eftersom ett landningshjul måste vara större än det nu funna hjulet, som mäter 80 – 90 cm. i diameter, kom båda till den åsikten att det måste vara ett bromshjul (sic) eller ”sporrhjul” som SG 406 fick i sina laxgarn.

 

Bromsanordning på hjulet.

Flygplanhjulet fick ligga kvar på fiskebåten över natten och tullmyndigheterna på platsen tar hand om det i dag.

Vid den besiktning, som gjordes ombord på fiskebåten på tisdagskvällen, fann man att det också finns en bromsanordning på flygplanshjulet, men man ansåg sig inte absolut kunna avgöra om det är det aktra hjulet till ett flygplan eller ett landningshjul, som på detta slumpartade sätt fiskades upp ur Östersjön. Hjulet med tillhörande delar väger inemot 200 kg. och kommer att transporteras till Visby i dag för vidare transport till Stockholm, Kastrup o. Wiesbaden.

 

Eldsläckare troligen ej från bombaren.

Eldsläckningsapparaten, som hittats vid Gårdby på Öland, har nu undersökts vid marindistriktsstaben i Karlskrona, och det är troligt att den inte härrör från det saknade amerikanska planet. Apparaten skall dock vidarebefordras till Kastrup för ytterligare undersökning, eftersom den är av amerikansk tillverkning.

 

”Rekognoscering över Sovjetkusten”

Den demokratiske ledamoten av representanthuset, Stephen Young, antyder att det amerikanska Privateerbombplanet som försvann över Östersjön den 8 april var ute på rekognoscering över den sovjetiska kusten.

Både Sovjet och Förenta staterna rekognoscerar varandras kuster, skrivet han i ett av sina cirkulärbrev till olika tidningar. Det är betecknande att det finns tre radarexperter på vårt plan. Det är av största vikt att vårt land söker utröna effektiviteten av Sovjets radarnät. (Källa: 792)

 
 

Det funna hjulet härrör från det försvunna planet

Amerikanska pressattachén konstaterar dess identitet.

Det av Blekingefiskarna funna flygplanshjulet som fördes in till Burgsvik i förrgår kväll blev som nämnts det hittills värdefullaste beviset på att det saknade USA-planet störtat i havet och sålunda inte som man först fruktade, tagits av ryssarna.

Det upphittade hjulet tycks vara ett av planets noshjul och det fördes igår med tåget från Burgsvik till Visby samt gick härifrån med kvällsflyget för vidare befordran till Köpenhamn.

 

Besiktningsremsan var borta – förhastad oro.

Det väckte en del uppståndelse i Visby att den skylt om besiktning som suttit på stötdämparen med ett litet cellofanskydd omkring, saknades då hjulet anlände hit.

Tullen i Burgsvik som ordnat transporten varskoddes om detta och kunde snart konstatera att den värdefulla papperslappen befann sig i skepparen Anton Nilssons ficka. Lappen hade nämligen fallit av och han hade tagit vara på den men sedan glömt att lämna den ifrån sig. Skylten hämtades sedan också till Visby och befinner sig alltså på rätt väg tillsammans med det övriga materialet.

 

Hemliga kännetecken skola tydas i Wiesbaden.

Det funna flygplanshjulet tillhör samma typ av plan som det försvunna amerikanska planet, upplyser pressattachén på amerikanska ambassaden i Stockholm på onsdagskvällen.

Inskriptionen på hjulet var bl. a. P B 4 Y – 2. Dessutom fanns det för oinvigda okända kännetecken, vilka kommer att tydas av experter vid amerikanska flyghögkvarteret i Wiesbaden.

Hjulet sändes vidare kl. 20,30 till Kastrup för vidare befordran till Wiesbaden.

 

En svensk expert, stabstrafikledare Lennart Berkenstam i flygstaben, har för DN gjort en utredning om vind- och strömförhållanden i östra delen av Östersjön under tiden sedan planet försvann och om den väg hjulet sannolikt drivit innan den hittades.
− Vrakdelar som ligger så lågt i vattnet som detta hjul med tillhörande metallkonstruktion säkerligen gjort påverkas inte av vinden utan endast av vinden, förklarar han.

Under tiden den 8−14 april rådde en huvudsakligen sydlig vind med en styrka mellan 6 och 18 sek. m. Detta ger enligt tabellerna en sträcka av 65 distansminuter åt nord-nordost. Under tiden 15−24, då vinden var växlande har strömmen med långsammare fart fortsatt åt nordost c:a 15 distansminuter. Lägger man ut den sammanlagda sträckan på en karta så att den slutar vid fyndplatsen, skall haveriet ha skett inne i Danzigbukten. Då detta strider mot alla uppgifter, både ryska och amerikanska, är det sannolikast att hjulet flutit upp senare. Det är ingenting ovanligt att en flygplansdel vid ett haveri bryts nästan loss och endast hänger fast t. ex.  med en wire eller en gummislang och sedan under planets sakta rörelser på havsbotten helt lossnar och flyter upp. Med hänsyn till strömmens styrka förefaller det sannolikast att haveriet skett 10 à 15 distansminuter sydväst om fyndplatsen för hjulet, alltså relativt nära denna och cirka 65 kilometer väster om Memel. Gummihjulet skulle då ha flutit upp den 14 à 15. Detta är vad som kan anses sannolikast. Att hjulet inte legat och drivit hela tiden sedan haveriet får emellertid anses som säkert, säger trafikledare Berkenstam.

 
 

Ännu ett fynd. En väska med gummidräkt

Köpenhamn, 26 april. (TT – RB.) Ett nytt fynd som sättes i samband med der försvunna amerikanska militärplanet gjordes på onsdagen i närheten av Tranekær fyr.

 

En man hittade på stranden en väska som innehöll en tunn gul gummidräkt av den sort som flygare brukar använda. Väskan var fastsatt vid dräktens överdel så att den kunde användas om huva. På både över- och underdelen stod det O. 2. D. 258 och dessutom något som man tror vara ett firmanamn: Large Albert Gill 1942.

Fyndet har nu översänts till myndigheterna i Köpenhamn för närmare granskning.

 

Ännu ett fynd vid danska kusten.

Köpenhamn, 26 april. (TT fr. RB.) Förutom den flygardräkt av gummi, som på onsdagsmorgonen som hittades vid Tranekær fyr, har nu gjorts ytterligare ett fynd. Befälhavaren på ett marinen tillhörigt fartyg har meddelat att han på onsdagseftermiddagen vid Rødvig på Stevns funnit en vattentät gummipåse, som synbarligen är ämnad att blåsas upp med luft.  Den är 20 cm. bred och 34 cm. lång. Bland annat kan man tyda ordet ”Philadelphia” samt ordet ”kvartermästare” på engelska. Gummipåsen skickas på torsdagen till Köpenhamn, där den skall överlämnas till amerikanska ambassaden. (Källa: 793)

 
 
Det sensationella hjulfyndet från det nedskjutna amerikanska marinplanet har givit eko i hela världspressen och ett otal bilder har tagits av hjulet med vidhängande delar. Den här bilden togs på stationen i Visby, där en järnvägsman har hand om det och pekar på hålet i hjulfälgen.
 
 
Det uppfiskade noshjulet från det nedskjutna amerikanska spaningsplanet. Järnvägstjänsteman Allan Lundgren pekar på kulhålet i fälgens mittparti.        

Kapseln till noshjulställett med maskinskylt med engelsk text.

 

Besättningen på SG 406. Fr. v. skepparen Anton Nilsson, i mitten Bruno Rehnström och t. h. skepparens son Börje.

 

Flera flygardräkter funna i Danmark

Köpenhamn, 27 april. (TT fr. RB.).

Nya fynd av flygardräkter, som kan sättas i förbindelse med det försvunna amerikanska planet, gjordes på torsdagen i Danmark. På Langelands kust drev ett par dräkter i land och vid Østerlov påträffades ett par gummibenkläder. En bestickbok på engelska låg nära den ena flygardräkten, som var av samma slag som den som fiskades upp vid Tranekær på onsdagen. Fynden sändes till amerikanska ambassaden.

 

Fabrikschefen verifierar hjulfyndet.

Buffalo, 27 april (TT fr. Reuter.) Noshjulet som hittades i Östersjön har suttit på ett amerikanskt marinplan av typen Privateer, förklarar chefen för den fabrik där det tillverkats.

Fabrikschefen, Albert C. Ryan, sade att beteckningen ”Houde N O A – 10635” bevisar att hjulet tillverkats på hans fabrik antingen för arméns B-24 eller flottans motsvarighet Privateer. De kunde inte ha tillhört någon annan plantyp. (Källa: 794)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig