Föregående sida

Gotlänning död vid haveri 4/6 1957. Sk 16A. Typ: North American Harvard Mk IIB. Regnr: 16096

Flygplansnummer: 16096. Sk 16A. Typ: North American Harvard Mk IIB. Tillverkad av Noorduyn Aviation, Montréal, Kanada. Den 20/12 1956 överförd till F11 kod F 11 från F 5. Kod F11-096. Havererad  den 4/6 1957 vid Laggarbro, Tunaberg. Felmanöver vid indisciplinär flygning. Flygförare fältflygare Evert Carlsson och passagerare civilanställd förrådsman Seth Norman omkom. Kasserad den 3/7 1957, totalhaveri. Källa: Lars Larsson. www.flyghistoria.org.

 

--------------------------------------------------

 

Flygolycka döden för Fårösunds-bo

Vid ett flyghaveri på tisdagsförmiddagen med ett skolflygplan från Södermanlands flygflottilj i Nyköping omkom 27-årige förrådsarbetaren Seth Norman från Bunge och 21-årige fältflygaren Karl Evert Carlsson fr. Norrtälje. Båda tillhörde flottiljen. Norman följde med som passagerare, medan Carlsson var ute på orienteringsflygning. Planet, en Sk 16, störtade vid Laggarbo i närheten av Tunaberga kyrka utanför Nyköping. Ögonvittnen berättar att planet efter en manöver störtade i skogen. Det antändes vid nedslaget. Från Nyköping kom brandkår och ambulans – som omedelbart larmats – men man kunde ingenting göra för att rädda de båda flygarna, som satt kvar inne i planet. Man fick helt inrikta sig på att släcka elden i skogen som antänts. De båda omkomna var ogifta. Norman sörjes av föräldrarna Viktor och Greta Norman, Hägur i Bunge, samt syskon. Han var innan han för några år sedan flyttade till fastlandet anställd vid KA 3 och var även känd som en duktig idrottsman och framgångsrik handbollspelare. (Källa: 524)

 

 

 

Omkomna flygarna hedrade

Södermanlands flygflottilj tog på torsdagen under militära hedersbetygelser avsked av de bägge omkomna, fältflygaren Karl Ewert Carlsson och förrådsarbetaren Seth Norman. En trupp ur F 11 paraderade. Arméns musikkår i Strängnäs spelade och flottiljchefen, överste Henrik Nordström, höll ett anförande. Fältflygare Carlssons jordfästning sker i Norrtälje den 15 juni och förrådsarbetaren Normans i Bunge annandag pingst. (Källor: 525, 526)

 

 

 

Seth Normans griftefärd

Vid en kyrklig sorgeakt i Bunge kyrka vigdes den vid en flygolycka utanför Nyköping omkomne Seth Norman till griftero annandag pingst. Kistan, höljd i svenska flaggan, var förut placerad i koret, omgärdad av en myckenhet kransar och blommor. Efter klockringning och under orgelmusik och företrädda av Försvarsverkens civila personalförbunds florbehängda standar och tvenne flaggor från F 11 i Nyköping inträdde de sörjande. Likaså hade många kamrater till den avlidne mött upp.

Som inledning sjöngs ps. 572. Officianten kyrkoherde Percival framträdde och talade med utgång från texten: ”Herre till vem skall vi gå, du har det eviga livets ord”, samt förrättade jordfästningen och bön varpå följde Fader vår och Välsignelsen. Ps. 531 sjöngs, varefter kistan utbars och Fårösunds Idrottsförenings medlemmar bildade häck utanför kyrkan.

Några tal vid graven, bl. a. av chefen från Kungl. Södermanlands Flygflottiljs officerskår, chefen för Flygvapnet och Flygledningen, Underofficerskåren F 11, Underbefälskåren F 11, Chef och Tjänstemän F 11, Flygverkstad, F 11 Idrottsförening, F. C. P-F.-avd. 80 F 11, Arbetskamrater vid Serviceverkstaden, f. d. arbetskamrater vid Raméns, Jönåkers Idrottsförening, H. S. I S, Rekrytkamrater, Lärarinna och klasskamrater, F. C. P-F-avd. 29,  Fårösunds Atletklubb, F. C. P-F.avd. 51, Handbollskamrater m. fl.

Officianten läste ”Somnar jag in med blicken fäst”, förrättade bön samt lyste frid över griften. De florbehängda fanorna sänktes över graven som en sista hälsning.

Efteråt hölls en minnesstund på Fritidshemmet. (Källor: 527, 528)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig