Föregående sida

Haveri på Visby flyplats 20/6 1958. Sk 16A. Noordyun (North American) AT-16-ND. Regnr: 16119

Sk 16A. Noordyun (North American) AT-16-ND. Tillverkare: Noorduyn Aviation Ltd, Montrèal, Quebec, Kanada. Tillverkningsnummer: 14-234. Flygvapennummer: 16119. Tillhörigt: F 8 Kungl. Svea flygflottilj. Märkning: 8-119. Planet havererade den 20/6 1958 vid Visby. Besättning: Flygförare fältflygare 2. gr Persson oskadd

 

Vid landning på Visby girade flygplanet kraftigt vänster. Flygföraren försökte kompensera med sid- och skevroder. Vänstervingen lyfte då så högt att höger vingspets gick i banan, Vinden var vid tillfället byig 50° vänster 40 km/tim. Flygföraren tog ut 20° klaff i planén. Vid kontroll före sättning var full klaff ut på grund av att klaffreglaget gick så tungt att flygföraren ej lyckats centrera det fullständigt.
Höger vingspets och yttre lagerhållare för skevroder skadade.
Beräknad reparationskostnad 200:- kr
Utlåtande och beslut: Flygföraren har orsakat haveriet genom att landa i hård sidvind i stället för i motvind på gräsfältet.
Flygföraren har tillrättavisats.
Flygplanet reparerades och kom att kasseras den 10/3 1970 då det uppnått full gångtid.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig