Föregående sida

Haveri på Visby flyplats 12/8 1959. J 33. Nattjakt. Typ: De Havilland D.H. 112 Venom NF 51. Regnr: 33043

J 33. Nattjakt. Typ: De Havilland D.H. 112 Venom NF 51.

Tillverkad av De Havilland Aircraft company, Chester/Hatfield, Storbritannien. Registreringsnummer: 33043. Tillhörigt F1 Kungl. Västmanlands flygflottilj.

Kod F1-blå L.
Haveri den 12/8 1959 på Visby flygplats. Punktering på noshjulet i starten. Flygförare och passagerare oskadda. Kasserad den 29/9 1959, totalhaveri.
Gångtid: 773 timmar. Gotlandstidningarna nämner inget om haveriet.

 

 

Lyckad landning på flygfältet i Visby med punkterat noshjul

Ett missöde inträffade under onsdagsförmiddagens (12/8 1959) flygningar ute på Visbyfältet i samband med Västmanlands flygflottiljs övningar som hålles där. Ett plan av typen J 33 Venom hade startat på betongbanan, varvid föraren, 20-årige fältflygaren Bengt Damberg från Borensberg i Östergötland, märkte att en punktering på noshjulets gummidäck inträffade. Han lät maskinen gå några varv i luften och fick sedan genom en ”rotekamrat” kontroll på att landningsstället var i ordning så att han kunde landa på fältet. Själv hade han väl tydligen ingen möjlighet att kontrollera vilket hjul som var punkterat.

Föraren av planet gjorde nu en landning på banan och stod hela tiden i förbindelse med flygledningen i tornet. Det blev bestämt att föraren skulle utföra landningen på den permanenta banan, men vid landningen på det tomma däcket skar noshjulets lager ihop med påföljd att hjulet slets bort, varför landningen skedde på själva hjulgaffeln.

Stark gnistbildning uppstod under planet, varför föraren från tornet beordrades att föra ut planet på sidan om pemanenten. Nödlandningen kunde, där fullföljas utan andra missöden än att hjulgaffeln förstördes och en del stenar trängde in i flygplanets motor. Föraren klarade sig oskadd från äventyret. (Källa: 92)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig