Föregående sida

Haveri 5/2 1960 med en av marinens helikoptrar av typ Vertol 44

Hkp 1. Typ: Boeing Vertol 44A. Tillverkad av: Boeing Vertol, Morton, Pennsylvania. Tillverkad: 1958. Nummer: 01003. 1958 till Marinens första helikopterdivision kod 1–03. Godkänd i mars 1958. Havererade den 5/2 1960 på Skå-Edeby. Orsak till haveriet: Tekniskt fel vid autorotationsövning. Lärare i dubbelkommando löjtnant Gösta Ström, elev i dubbelkommando löjtnant Jan Stommel och passagerare hkpff Ove Nilsson omkom. Kasserad 1960, totalhaveri. Gångtid: 440, 30 tim.

 

 

KA 3:are blir helikopterförare

Examen med marinens första stora kurs i förberedande helikopterutbildning hölls i måndags (16/12 1957) på Eslövs flygfält. Utbildningen har omfattat åtta elever, som under nio veckor fått 50 flygtimmar på vanliga flygplan av typen Piper Cub och Bücker Bestmann. Från KA 3 har deltagit löjtnant J. Stommel och furir H. Johansson. (Källa: 626)

 

 

KA 3-officer dödad vid helikopterolycka.

Ingen såg haveriet. Tre offer.

29-årige löjtnant Jan Walter Stommel, från KA 3 omkom tillsammans med två andra personer när en av marinens helikoptrar av typ Vertol 44 i samband med nödlandningsövningar på fredagseftermiddagen (5/2 1960) totalhavererade vid Skå flygfält utanför Stockholm.

De båda andra omkomna är löjtnant Gösta Ström, född 1927 och hemmahörande i Stockholm, samt helikopterförare Ove Henning Nilsson, född 1932 och hemmahörande i Västerhaninge. Stommel och Ström ljöt en ögonblicklig död. Nilsson var strax efter olyckan vid medvetande och fördes mycket snabbt med en annan helikopter till Bromma flygplats och därifrån vidare i ambulans till Karolinska sjukhuset. Hans liv stod dock inte att rädda. Dödsorsaken är troligen inre skador.

Något ögonvittne till olyckan, som inträffade vid 10.30-tiden, hade ännu på eftermiddagen inte påträffats. En haverikommission, bestående av hovrättsrådet Sidenblad, advokat Rosander, marindirektör Asplund samt kapten Hallin, har tillsatts och utredning pågår.

En teori är att helikoptern under nödlandningsövningen, vilken av expertisen betecknas som svår och skedde med frånslagna motorer, i ganska hög fart råkat stöta mot marken och sedan ”studsat upp” i luften igen, gått runt och åter fallit till marken där den hamnade delvis på rygg.

 

 

Det var en Vertol helikopter som de tre militärerna färdades med när de havererade. De döda är från vänster: Jan Valter Stommel, 29 år, löjtnant vid KA 3, Gösta A. Ström, 35 år, löjtnant vid flottan, och Ove Henning Nilsson, 28 år, mekaniker vid flygvapnet.

 

 

Första dödsolyckan.

Vid övningar av det aktuella slaget tjänstgör Vertol-helikopterns två rotorer som fallskärmar och det kan tänkas att den förliga rotorn inte fungerat ordentligt. För denna teori talar att helikopterns framparti tycks ha tagit mark först. Främst i maskinen satt Ström och Stommel medan Nilsson, som inte hade med manövreringen att göra, uppehöll sig längre akteröver. Både Ström och Stommel var mycket rutinerade helikopterförare.   Haveriet är den första helikopterolycka med dödlig utgång som drabbat svenska marinen.

 

Den störtade helikoptern förvandlades till en skrothög.

 

Fänrik vid KA 3 1955.

Löjtnant Stommel var född i Valdemarsvik 26 sept. 1931, tog studenten 1953, gick ut som 1:a vid officerskursen och blev fänrik vid KA 3 1955 samt löjtnant 1957. Mellan dessa båda år var han i tjänstgöring på KA 3 men sedan påbörjade han sin utbildning till helikopterförare och befann sig sedan 1958 vid 1:a helikopterdivisionen. Sedan dess har han utfört många uppdrag med anknytning till Fårösund och Gotland och han har alltid varit den som följt säkerhets till punkt och pricka och som skaffat sig en ingående kännedom om helikopterflygning. Han efterlämnar som närmast sörjande makan Barbro, född Robertsson, och två barn samt moder. Familjen är bosatt i Västerhaninge. (Källa: 627)

 

Under militära hedersbetygelser har stoftet efter den vid helikopterolyckan vid Skå-Edeby omkomne löjtnanten Jan Stommel, bördig från Valdemarsvik, jordfästs. Sorgehögtiden ägde rum i kapellet vid Norrköpings krematorium, som var helt fyllt av den bortgångnes anhöriga, tjänstekamrater och övriga vänner. Sex unga officerare bildade hedersvakt vid kistan som var svept i den blågula flaggan och omgavs av en rik blomstergärd. Officiant var kyrkoherde Sven Yngwe, Valdemarsvik. Under samling kring den sänkta kistan talade bl a överstelöjtnant B. Westin för kustartilleriet och kommendörkapten Per Flodérus för kamraterna vid helikopterdivisionen. (Källa: 628)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig