Föregående sida

Fältflygare nödlandade Sk 16 på flygfältet vid Katrinelund

Ett allvarligt tillbud inträffade kl. 13.40 (7/7 1960) på flygfältet i Visby då en fältflygare från F 16 (Kungl. Upplands flygflottilj) i Uppsala omedelbart efter starten med sitt propellerdrivna enmotoriga Sk 16-plan måste nödlanda på grund av motorstörningar. F 8 (Kungl. Svea flygflottilj) har haft övningar på Gotland i mer än en månads tid och man står just nu inför uppbrottet. Skolplanet skulle skickas till Uppsala med förare o. mekaniker ombord.

 

Planet, som kom upp i starten i vanlig ordning, visade omedelbart motorstörningar på ungefär 50 meters höjd. För att om möjligt nå fältet efter ett landningsvarv fick han ta ut det allra yttersta av vad som fanns kvar av motoreffekten.

Han vågade ej fälla ner landningsstället för då hade planet med säkerhet vikt sig och slagit ned i terrängen nordost om Katrinelund utan satsade helt på en buklandning med ytterst reducerad fart. Han lyckades även nå fältet, där buklandningen bredvid banan lyckades, efter 50 – 70 meter stannade planet upp.

Planet erhöll vissa skador på undersidan och även propellern kröktes. De två besättningsmännen ombord klarade sig utan skador. Man satte genast full fart för att få bort planet från fältet och detta gick snabbt med den arbetsstyrka som fanns i närheten.

Räddningstjänsten körde givetvis ut så fort man i trafikledningen fick klart för sig att en nödlandning måste ske, men den behövde aldrig ingripa.

Om orsaken till motorstörningarna kan man ännu inte uttala sig.

(Källa: Gotlänningen 8/7 1960. Gotlands Allehanda 8/7 1960. Gotlands Folkblad 8/7 1960)

 

Propellerplanet i Visby skulle ombaseras och flygas till Uppsala av en inkallad flygare på repövning. Under starten passerade fältflygare Wall genom en svärm måsar och efteråt kom en uppgift om att en mås setts falla till marken. Väl uppe i luften fick flygplanet omgående misständningar i motorn med kraftiga pendlingar i varvtal. Motorstörningarna fick Wall att vända om mot flygfältet i Visby och på väg in mot landning dog motorn helt. Värre var dock att han inte lyckades fälla ut landningsstället, vållat av ett felgrepp av piloten enligt den följande utredningen. Sk 16 buklandade på flygfältet, men föraren undkom oskadd och skadorna på flygplanet var begränsade. Inga spår av någon skadad fågel påträffades på flygplanet, endast dun. Sökandet efter en mås på marken vid flygfältet gav heller inget resultat.

(Källa: Haveriet. Flygvapnet och kalla krigets offer. Ulf Eneroth.)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig