Föregående sida

Haveri vid Gute i Bäl 13/9 1961. A 32A. Typ SAAB 32A Lansen. Regnr: 32024

Typ SAAB 32A Lansen. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Registreringsnummer: 32024. Levererad den 29/6 1956 till F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj. Godkänd den 9/8 1956. Märkning 7-röd A. Totalhaveri den 13/9 1961 20 km öster Visby. Besättningen flygförare kadett Hans Gunnar Hjort, flygspanare, passagerare kommendör Hans C:son Uggla räddade sig med fallskärm. Kasserad den 30/1 1962.

 

 

 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Lansen-planet slog ner på åker intill Gute i Bäl

 

 

(14/9 1761) Olycksplanets stjärt och ena vinge fastnade i ett par kraftiga träd vid vägkanten och blockerade den smala Nordergårdevägen mitt i kurvan vid Gute i Bäl. Planets vinge gick in i väggen i smedjan vid vägkanten.

 

Makarna lämnade olycksplatsen tio minuter tidigare

En J 32 Lansen (sic) störtade vid 10.30-tiden i går (13/9 1961) vid Gute i Bäl. De båda ombordvarande, sjökrigsskolans chef kommendör Hans C:son Uggla och kadett hans Hjort från F 7 och hemmahörande i Göteborg hoppade i fallskärm och kom undan oskadda. Planet slog ned endast något tiotal meter från Birger Hellgrens (1916-1999) gård vid Gute, och om planets riktning varit 30-40 meter mera västlig hade katastrofen varit ett faktum. Som genom ett under räddades även hr. Hellgrens grannar, makarna Gustaf (1910-1990) och Helga Larsson (1909-2007). De stod och gjorde en hästhacka klar just på nedslagsplatsen tio minuter tidigare.

Olycksplanet kom söderifrån och slog först av topparna på träden invid Birger Hellgrens ladugård för att sedan ta mark en liten bit närmare vägen som leder från Bäls kyrka till Norrgårde i Vallstena. Ena vingen och stjärtpartiet fastnade i ett par stora träd vid vägkanten och resten fortsatte ett hundratal meter på andra sidan i den Hultbergska fruktodlingen. Sedan hade själva flygkroppen och den ena vingen stannat medan motorn fortsatt ytterligare ca 50 meter i riktning mot Hultbergs gård vid Stenstu.

Splitter och delar av planet låg spridda över ett stort område, det fanns flygplansdelar flera hundra meter bort, och området kring själva nedslagsplatsen var svartbränt av utsprutande bränsle. Förödelsen var stor och det var praktiskt taget endast den i trädet sittande stjärten som tydde på att det hela skulle ha varit ett flygplan en gång i tiden. Teleledningar revs ner och vägen blev blockerad när stjärten och ena vingen stannade i träden som står invid smedjan som ligger just i den skarpa vägkröken.

Olycksplanet tillhörde F 7 vilket är detsamma som Skaraborgs flygflottilj och olyckan inträffade sedan man övat taktiskt anfall i division med tillhörande skjutningar över Enholmen. Föraren rapporterade motorstörningar och när det inte gick att få igång motorn igen beslöt de båda besättningsmännen sig för att hoppa.

De hoppade från ca 500 meters höjd och tog mark en bit ifrån planets nedslagsplats, där de snabbt hämtades i helikopter för vidare transport till lasarettet för rutinundersökning. Till olycksplatsen strömmade snabbt de närboende som hörde och såg smällen. Till dessa hörde hr. Hellgrens fru Greta som blev svårt chockad efter det inträffade, hon var ensam hemma då maken som för närvarande är inkallad. När hon hörde smällen och såg lågorna slå upp trodde hon att deras ladugård legat i olycksplanets väg, och hon måste i medtaget tillstånd tas om hand av grannarna som lyckades få tag i maken som kom hem efter en stund.

 

De hade tur

 

 

Paret Gustaf och Helga Larsson stod och gjorde i ordning sin hästhacka på nedslagsplatsen tio minuter före olyckan.

 

Ett par som prisade sin enastående tur var makarna Gustaf och Helga Larsson, de höll på att hästhacka raps hundra meter från olycksplatsen och var ögonvittnen till störtningen, men tio minuter tidigare hade de stått precis på nedslagsplatsen och gjort i ordning hackan. Vad som skulle ha inträffat om de stått kvar på platsen behöver inte påpekas.

Makarna Larsson var bland de första på olycksplatsen, ingen visste då om det fanns folk kvar bland spillrorna eller inte. För att vara på den säkra sidan larmades ambulansen, som snabbt var på platsen. Då blev man dock snart på det klara med att de ombordvarande hoppat och bärgats, när sedan flygets personal anlände för att få en uppfattning av det inträffade kom det lugnande beskedet om att ingen människa kommit till skada.

Efter ytterligare en stund kom polisen från Roma landsfiskalsdistrikt med landsfiskal Paul Önnered i spetsen till platsen och området avspärrades i avvaktan på flygets haverikommission.

 

Brandbil strejkade

 

 

Flygkroppen och ena vingen brann friskt inne bland fruktträden i den Hultbergska fruktodlingen innan flygets brandpersonal hann fram med pulversläckningen.

 

Flygförvaltningens lilla pulverbil kom till platsen för att släcka det brinnande planet. Flygkroppen brann friskt och en kraftig rökpelare syntes vida omkring i trakten. Flygets stora skumsläckningsbil, som fick larm även den, kom aldrig fram till brandplatsen. Av någon anledning fick den motorkrångel på vägen, och det var tur att branden inte var av den art att större släckningsinsatser var av nöden. Eftersläckningen omhändertogs sedan av Tingstäde brandkår. (Källa: 1938)

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Hopp blev räddningen

 

 

(14/9 1961) Kommendör Hans C:son Uggla och kadett Hans Gunnar Hjort lämnade lasarettet efter genomgången rutinundersökning, glada över att vara helt oskadda. – hade kadett Hjort varit vid Sjökrigsskolan så skulle jag ha gett honom högsta betyg för hans lugn och rådighet när olyckan inträffade, sade kommendör Uggla.

 

De båda ombordvarande på det Lansenplan som havererade vid Gute i Bäl i går förmiddag – chefen för Sjökrigsskolan Hans C:son Uggla och flygkadett Hans Hjort från Göteborg – räddade sig med fallskärm från 500 meters höjd.

 

Den förste som hoppade ut var kommendör Uggla och hans följdes omedelbart av piloten kadett Hjort. Båda hamnade i ett skogsområde i närheten av Källunge kyrka inte så långt ifrån varandra men dock utan att den ene visste var den andre befann sig. De fick ganska snart kontakt med varandra och transporterades till flygplatsen i Visby med en tillkallad helikopter som snabbt var på olycksplatsen.

Efter på lasarettet företagen undersökning konstaterades att ingen av de båda fått något som helst men av det skedda.

- Jag är ju sjöofficer, så vad skulle jag i luften att göra säger kommendör Uggla skämtsamt, när gotl. träffar honom vid lasarettet. – Gotland är vackert, men inte hade jag precis tänkt att bli så länge här i dag, det var meningen bara med en 5-minuters tur häröver. Men det är ju skönt att det gick så väl som det gjorde.

- Har kommendören varit med om något sådant här förut?

- Nej, det var första gången jag gjorde ett fallskärmshopp och det är faktiskt inte så obehagligt som man kunde tro, inte när allt fungerade som det skall.

Och när man talar med den sympatiske sjöofficeren, som nu också avlagt sitt eldprov i luften, kan man inte märka någon nervositet eller att han är skakad på något sätt. Han är lugn och samlad, och glad över att han klarade sig från flygturen med liv och lemmar i behåll.

Flygkadett Hans Hjort, som förde olycksplanet, verkar också vara i god form efter det vådliga äventyret, om också litet fåordig av sig. Det kunde ju ha slutat illa för dem båda.

- Tur i alla fall, att planet inte hamnade rätt på bondgården intill, det var ju inte långt ifrån.

Och glad är också han, att helskinnad kunna återvända till fastlandet, om också med ett annat plan.

Jige. (Källa: 1938)

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Flygförbud för Lansen ej aktuellt

(14/9 1961) Det är icke aktuellt med något flygförbud för flygplan 32 Lansen, sade inspektören för flygsäkerhetstjänsten överste Christian Nilsson på onsdagen på TT:s fråga. De senaste dagarnas haverier med flygplan av typ Lansen har skett under så vitt skilda förhållanden som start, landning och skjutning mot markmål.

I två av fallen havererade flygplan A 32 A och i ett fall var det J 32 B som har en annan typ av motor. Det är för tidigt att uttala sig om orsakerna. Vi måste invänta haverikommissionernas rapporter. Något sammanhang mellan de tre olyckorna kan vi inte se nu.

De preliminär undersökningar som hittills gjorts tyder inte på att något fel gjorts vid övningarnas planläggning eller att övningarna skulle ha varit för hårda, sade överste Nilsson vidare. Vid haveritillfällena har molnhöjd och sikt varit väl över de minimivärden som vi tillåter. (Källor: 1937) 

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Lansen-plan störtade i Bäl

GÅRD VAR NÄRA ATT TRÄFFAS

2 räddade sig med fallskärm

 

(14/9 1961) Chefen för Sjökrigsskolan 54-årige kommendören Hans C:son Uggla och 22-årige flygkadetteten Hans Hjort vid Skaraborgs flygflottilj F 7 räddade sig på onsdagsförmiddagen (13/9 1961) med fallskärm sedan deras flygplan, en A 32 A Lansen, fått motorstopp. Båda undkom oskadda medan planet, slog ned endast ett 30-tal meter från lantbrukare Birger Hellgrens gård vid Gute i Bäl totalhavererade.

Fru Greta Hellgren var tillsammans med lantbrukare Gustaf Larsson ögonvittnen till olyckan. Endast tio minuter innan hade de varit på den plats där planet slog ned. Nu befann de sig på en åker cirka 400 meter längre bort, sysselsatta med hackning av raps.

- Planet kom in på låg höjd över oss och det såg ut som om det skulle törna emot vår ladugård, berättar fru Hellgren. Planet slog emot några stora träd som står intill ladugården och gick sedan med ett väldigt brak i marken. Efter att ha plöjt en gata på cirka 250 meter gick planet genom öppningen mellan ett par stora träd.

 

 

Efter att ha plöjt en gata fastnade planets stjärtparti mellan ett par stora träd intill en smedja, vars ena gavel skadades.

Ena vingen skadade en smedja som ligger intill och stjärtpartiet fastnade i träden medan motorn och flygkroppen hamnade ett 100-tal meter bort. Flygplansdelar kastades vida omkring och lantbrukare John Nyström som arbetade på en åker alldeles i närheten var nära att träffas av splitter när planet exploderade och tog eld. Denna släcktes dock snabbt av flygets brandkår, som anlände från Visby med hjälp av 620 kg. pulver.

Fru Hellgren fick en så svår chock att läkare måste tillkallas. För precis två år sedan, den 13 september 1959, var hon också med om en obehaglig upplevelse. Då slog nämligen blixten ned i boningshuset och anställde en del skador.

 

 

Fru Greta Hellgren och lantbrukare Gustaf Larsson var ögonvittnen till störtningen. Endast 10 minuter innan hade de befunnit sig på den plats där planet slog ned.

 

Kuslig känsla.

 

 

Piloten, kadett Hans Hjort och kommendör Hans C:son Uggla, som båda klarade sig utan skador.

 

Kommendör Uggla, som tillfälligt tjänstgjorde vid F 7, var tillsammans med kadett Hjort ute på en navigeringsövning kombinerad med skjutövning. Vädret var bra med god sikt.

— Vi hade just avslutat ett skjutmoment vid Skenholmen på norra Gotland då motorn började krångla, berättar kadett Hjort. Jag gjorde flera återstartningsförsök men då motorvarvet fortsatte att sjunka gav jag order till kommendör Uggla att hoppa. Vi lämnade planet genom att skjuta ut oss med katapultstolarna på cirka 450 meters höjd och allt gick normalt.

Vi normalt. Min fallskärm fastnade i ett par träd och jag blev hängande i linorna ett par meter över marken. Kommendör Uggla tog mark i en skogsglänta.

— Det är klart att det kändes kusligt att hoppa men allting fungerade ju perfekt, säger kommendör Uggla, som ger kadett Hjort högsta betyg för lugn och rådighet. Efter nedslaget känner jag mig lite öm i kroppen men är f. ö. liksom kadett Hjort oskadad.

 

 

Det störtade planets motor blev liggande för sig.

 

Snabb räddning.

— Vi låg i luften över Skenholmen, berättar föraren på helikoptern, fanjunkare Erik Wallner, när vi fick rapport om haveriet. Det tog bara 10 minuter innan vi var framme hos de båda räddade. Vi tog ombord dem med vinsch och efter ytterligare 10 minuter landade vi på Visbyfältet.

Sedan de båda räddade undersökts på lasarettet i Visby återvände de med ett av flygvapnets plan till Västerås. På torsdagen väntas haverikommissionen till olycksplatsen i Bäl. (Källa: 1937)

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Plan störtade i Vallstena (sic)

Slog ner 30 meter från boningshus

 

 

(14/9 1961) Förödelsen mötte GF-fotografen när han kom till nedslagsplatsen. Lansenplanet hade plöjt en flera hundra meter lång bana i skogen och sedan exploderat på en äng. Här syns delar av nospartiet strödda över platsen. I bakgrunden ser man delar av kroppen som förtärts av elden.

 

Vallstenafru chockskadad

Båda flygarna hoppade

 

 

Kommendör Hans C:son Uggla tillsammans med piloten kadett hans Hjort på trappan på flygfältet i Visby dit de fördes efter olyckan med helikopter.

 

Kommendör Hans C:son Uggla, Sjökrigsskolan och flygkadett Hans Hjort räddade sig i dag med fallskärm när deras flygplan av typ A 32 Lansen (eg. A 32 A Lansen) störtade vid Utes (sic) i Vallstena.

Kommendör Uggla var med om flygövningen för att studera samverkan och olycksplanet deltog i ett taktiskt anfall i division.

Mirakulöst blev ingen skadad när flygplanet slog ner trots att det plöjde en flera hundra meter lång gata i skogen, strök förbi boningshus och en ladugårdsbyggnad på 30 meters avstånd och blev hängande i ett träd två meter från ett uthus.

 

 

Fru Greta Hellgren tillsammans med ögonvittnet Gustav Larsson intervjuas. Hon befann sig utomhus när planet kom strykande över taken.

 

- Det ser ut som om flygplanet skulle störta, skrek fru Greta Hellgren till Gustav Larsson. De var båda ögonvittnen till olyckan.

- Det störtar i vår ladugård: skrek hon sedan.

10 meter från ladugården slog planet ned, skalade av en rad träd som stod i vägen och fortsatte på c:a 30 meters avstånd från boningshuset.

Teleledningar revs ned och träd knäcktes innan flygplanskroppen blev hängande i ett par träd bara ett par meter från ett uthus.

Flygplanet exploderade och tog eld. Elden bekämpades och tog eld. Elden bekämpades dock ganska snart av flygets brandkår. En stor samling nyfikna fick hållas tillbaka av poliser medan haverikommissionen anlände i helikopter.

En granne till fru Hellgren såg två fallskärmar dala ned c:a 400 meter från olycksplatsen.

 

100 meter från katastrof

Konsthantverkare Henning Jacobsson hörde två skarpa knallar, möjligen från katapultstolarna.

- Jag såg hur flygkroppen plöjde en bred gata i skogen, stjärtpartiet lossnade och fastnade i en smedja, berättar Henning Jacobsson.

Lantbrukare John Nyström, som arbetade på sin åker, var nära att träffas av splitter från explosionen.

Hade flygkroppen fortsatt 100 meter till hade ladugården med djur träffats.

Fru Sanny Isberg satt i trädgården då hon plötsligt hörde en smäll i luften. Då det brakade till vände hon sig om och fick se flygplanet omvärvt av lågor. Även snårskogen runt om fattade eld.

- Hade kadett Hjort varit vid Sjökrigsskolan så hade jag givit honom högsta betyg för hans lugn och rådighet när olyckan inträffade, sade kommendör C:son Uggla till GF efter olyckan.

- Allting gick som det skulle och säkerhetsmaterielen fungerade perfekt.

Kadett Hans Gunnar Hjort från Skaraborgs flygflottilj f 7 var med kommendör Uggla, som tillfälligt tjänstgör vid F 7, ute på en navigeringsövning kombinerad med skjutövning. Skjutmomentet hade nyss avslutats i gott väder vid skjutplatsen Skenholmen då kadett Hjort rapporterade motorstörningar.

Han gjorde flera återstartningsförsök men då motorvarvet fortsatte att sjunka lämnade besättningen flygplanet på c:a 400 meters höjd. Båda tog mark i närheten av Källunge kyrka. De hämtades snabbt av en helikopter, som befann sig i beredskap i luften över skjutplatsen, och fördes till Visby där de fick åka till rutinundersökning på lasarettet.

Båda förklarade dock sig vara oskadda och tog det hela lugnt.

- Jag tror förresten att vi träffade i målet, sade kommendör Uggla till kadett Hjort (och därefter viskade till sin unge förare) – Vi måste träffas i Stockholm någon gång.

Kommendör Hans C:son Uggla är en mycket välkänd profil inom marinen. Han blev fänrik 1928 och kommendör 1955. Inspektör för sjöartilleritjänsten 1955–57. Han var chef på kryssaren Göta Lejon och även chef för 1:sta jagardivisionen.

Sedan 1958 är kommendör Uggla chef för Sjökrigsskolan. (Källa: 1939)

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

Inte aktuellt med förbud för Lansen

(14/9 1961) Det är inte aktuellt med något flygförbud för flygplan 32 Lansen, sade inspektören för flygsäkerhetstjänsten överste Christian Nilsson på onsdagen. De senaste dagarnas haverier med flygplan av typ Lansen har skett under så vitt skilda förhållanden som start, landning och skjutning mot markmål.

I två fall havererade flygplan A 32 A och i et fall var det en J 32 B som har en annan typ av motor. Det är för tidigt att uttala sig om orsakerna. Vi måste invänta haverikommissionernas rapporter. Något sammanhang mellan de tre olyckorna kan vi inte se nu.

De preliminära undersökningar som hittills gjorts tyder inte på att något fel gjorts vid övningarnas planläggning eller att övningarna skulle ha varit för hårda, sade överste Nilsson vidare. Vid haveritillfällena har molnhöjd och sikt varit väl över de minimivärden som vi tillåter.

Hösten är normalt den tid av året som våra flygförband är i bästa trim och det är också då som de flesta och största övningarna äger rum, omtalade han. Statistiken visar att vi under den kraftigt ökade flygverksamheten under september och oktober inte får motsvarande ökning av haverifrekvensen. Snarare till en relativ minskning visar den en tendens.

Flygvapnet gör allt för att förebygga och undvika haveriet. Varje sådan utreds noggrant av teknisk, juridisk och medicinsk expertis, som ingår i haverikommissionerna. Ordförande och sekreterare i dessa utses av k. m:t. Ordförande är som regel hovrättsråd och sekreteraren civil jurist.

 

Nytt rapporteringssystem.

Resultatet av kommissionernas undersökningar omsätts fortlöpande i erforderliga ändringar av instruktioner – samt omkonstruktion och nyanskaffning av material. Vi väntar även en förbättring av haveristatistiken genom att ett nytt rapporteringssystem för inträffade tillbud och mindre haverier införs i början av 1962. Rapporterna skall sedan behandlas i en datamaskin som vi då kan disponera. Flygvapnet följer dessutom noggrant upp vad som sker på flygsäkerhetsområdet i utlandet. Som ett led häri kommer bl. a. chefen för flygstabens flygsäkerhetsavdelning att under hösten göra en studieresa till U. S. A. (Källa: 1937)

 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

54-åring hoppade ur ”Lans”

(14/9 1761) Ett nytt ”Lansen”-haveri inträffade på onsdagsförmiddagen på Gotland, men utan att någon människa kom till skada trots att splitter regnade bland folk i skördearbete. Besättningen på planet, kommendören vid flottan Hans C:son Uggla, chef för sjökrigsskolan, och kadetten vid flygvapnet Hans Gunnar Hjort, räddade sig i fallskärmar.

 

          

 

De räddade, kommendör hans C:son Uggla och kadett Hans Gunnar Hjort.

 

Ej aktuellt med flygförbud för flygplanen 32 Lansen

Kadett Hjort från Skaraborgs flygflottilj F 7, var med kommendör Uggla, som tillfälligt tjänstgör vid F 7, ute på en navigeringsövning kombinerad med skjutövning. Skjutmomentet hade just avslutats i gott väder vid skjutplatsen Skenholmen på norra Gotland då kadett Hjort rapporterade motorstörningar. Kommendör Uggla är 54 år gammal, men klarade trots detta språnget utan skador.

Han gjorde flera återstartningsförsök men då motorvarvet fortsatte att sjunka lämnade besättningen flygplanet på c:a 400 m höjd. Båda tog mark i närheten av Källunge kyrka c:a 2 mil öster om Visby.

Planet störtade kl. 10.45 vid det vägkors, som förbinder Bäl med Vallstena på Gotland,  två mil öster om Visby. Planet, som ingår i Gotlandsmanövern som just är påbörjad, slog ner vid Johan Nyströms gård, varvid splitter från flygkroppen slog ner i hans smedja.

Erik Hultberg, som befann sig endast 50 meter från nedslagsplatsen, undkom trots splitter slog runt omkring honom på åkern. Paret Gustav och Helga Larsson befann sig fem minuter före olyckan vid sin såmaskin precis vid nedslagsplatsen, men hade strax före begivit sig ut på sin åker.

 

”EN SENSTATION”

— Jag mår bara bra och ådrog mig inga som helst skador.

Kommendör Uggla är kortfattad om sitt fallskärmshopp. De klarade sig båda oskadda och landade i närheten av Källunge kyrka 2 mil öster om Visby, varifrån de fördes i helikoptrar till Visby lasarett för att genomgå rutinundersökning.

Det var kommendör Ugglas första fallskärmshopp, och den nya upplevelsen föreföll honom varken behaglig eller obehaglig utan helt enkelt en sensation. Motorn skar ihop och så var det bara att hoppa. Allt fungerade perfekt.

Kommendören kunde alltså planenligt avsluta sin tjänstgöring och flög efter några timmar på Visby lasarett till Västerås, där haverikommissionen vill ha en redogörelse. Därefter reser kommendör Uggla hem till Stockholm och återupptar arbetet som chef för Sjökrigsskolan.

 

UTAN SAMBAND

— Det är icke aktuellt med något flygförbud för flygplan 32 Lansen sade inspektören för flygsäkerhetstjänsten överste Christian Nilsson på onsdagen. De senaste dagarnas haverier med flygplan av typ Lansen har skett under så vitt skilda förhållanden som start, landning och skjutning mot markmål.

I två fall havererade flygplan A 32 a och i ett av fallen var det en J 32 b som har en annan typ av motor. Det är för tidigt att uttala sig om orsakerna. Vi måste invänta haverikommissionernas rapporter. Något sammanhang mellan de tre olyckorna kan vi inte se nu.

De preliminär undersökningar som hittills gjorts tyder inte på att något fel gjorts vid övningarnas planläggning eller att övningarna skulle ha varit för hårda, sade överste Nilsson vidare. Vid haveritillfällena har molnhöjd och sikt varit väl över de minimivärden som vi tillåter.

Hösten är normalt den tid av året som våra flygförband är i bästa trim och det är också då som de flesta och största övningarna äger rum, omtalade han. Statistiken visar att vi under den kraftigt ökade flygverksamheten under september och oktober inte får motsvarande ökning av haverifrekvensen. Snarare visar de en tendens till en relativ minskning.

Flygvapnet gör allt för att förebygga och undvika haverier. Varje sådant utreds noggrant av teknisk. Juridisk och medicinsk expertis, som ingår i haverikommissionerna. Ordförande och sekreterare i dessa utses av K. M:t. Ordföranden är som regel hovrättsråd och sekreteraren civil jurist.

Resultatet av kommissionernas undersökningar omsätts fortlöpande i erforderliga ändringar av instruktioner samt omkonstruktion och nyanskaffning av materiel. Vi väntar även en förbättring av haveristatistiken genom ett nytt rapporteringssystem för inträffade tillbud och mindre haverier inför i början av 1962. Rapporterna skall sedan behandlas i en datamaskin som vi då kan disponera. Flygvapnet följer dessutom noggrant upp vad som sker på flygsäkerhetsområdet i utlandet. Som ett led häri kommer bl. a. chefen för flygstabens flygsäkerhetsavdelning att under hösten göra en studieresa till U.S.A. (Källa: 1679)

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig