Föregående sida

Totalhaveri den 9/5 1961 vid Åkerby. SAAB J 29A. Regnr: 29275

Typ: SAAB J 29A. Tillverkningsnummer: 29275. Tillhörigt: F 16, Kungl. Upplands flygflottilj. Totalhaveri den 9/5 1961 vid Åkerby. Märkning 16-blå T. Flygförare kadett vpl sergeant Håkan Gösta Högstadius räddade sig med fallskärm. Kasserat den 27/6 1961 med motor typ RM2 nr 5172.

 

--------------------------------------------------

 

Kadetten Högstadius hade tagit J 29:an upp till tolvtusen meters höjd när han hörde en skarp knall, och märkte att motorn därefter inte svarade på gaspådrag. Han gjorde två resultatlösa försök till återstart av motorn innan han beordrades rikta in planet ”på lämplig kurs” och skjuta ut sig. Efteråt beskrev han uthoppet: ”Jag satte upp fötterna i stigbyglarna, pressade benen mot benstöden, drog åt axelremmarna, fällde ner visiret, böjde fram huvudet och nödutlöste huven. Denna försvann snabbt bakåt, uppåt. Jag pressade rygg och huvud mot stolen, blundade, bet ihop munnen, tog upp händerna och fattade tag i utlösningshandtaget, därvid kände jag ett litet sug u höger hand som strävade efter att dra ut armen. Det var dock ingen svårighet att hålla fast i utlösningshandtaget. Jag drog sedan handtaget så långt det gick. ”Jag blev vimmelkantig och illamående av utskjutningen, och blev hängande en meter över marken när fallskärmens kalott fastnade i två tallars grenverk. Det var inga problem att frigöra sig och en oskadd Högstadius letade upp en öppen bergsknalle. I väntan på att bli upptäckt och upplockad läste han broschyren i räddningsutrustningen. ”Konsten att klara sig i nödlägen”. J 29:an totalhavererade. (Källa: Ulf Eneroth ”Haveriet. Flygvapnet och kalla krigets offer”).

 

--------------------------------------------------

 

Gotlänning räddad med fallskärm. Styrde först mot obebyggt område

Uppsala (GA). 22-årige flygkadetten Håkan Högstadius från Visby räddade sig på tisdagseftermiddagen (9/5 1961) med fallskärm. Hans plan, en J. 29 A, fick motorstopp på 12.000 meters höjd. När planet var på 1.500 meters höjd hoppade han och landade oskadd.

Efter det att han fick motorstopp gjorde han upprepade försök att åter starta motorn, men han lyckades inte. Då han på grund av moln saknade marksikt begärde han per radio, att trafikledaren vid Uppsala-basen skulle dirigera honom mot obebyggt område. Flygplanet som befann sig i glidflykt följdes på radar och kadett Högstadius beordrades att styra mot det glesbebyggda området nordväst Uppsala. Han lämnade flygplanet i fallskärm på c:a 1,500 m höjd och tog mark oskadd vid Fibysjön c:a 16 km nordväst Uppsala, varifrån han transporterades av en Vertol-helikopter från marinens första helikopterdivision. Flygplanet totalhavererade.

Håkan Högstadius tillhör Blekinge flygflottilj (F 17), men tjänstgör f. n. vid Upplands flygflottilj.

Flygvapnets haverikommission under ordförandeskap av hovrättsrådet karl Sidenbladh har avrests till haveriplatsen. (Källa: 154)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig