Föregående sida

Totalhaveri den 26/2 1962 Syd Hässlö. SAAB J 29F Tunnan. Regnr: 29349

SAAB J 29F Tunnan. Flygplansnummer: 29349. Tillverkningsnummer: 29.349. Godkänt den 321/7 1953 som J 29B, modifierades till E och slutligen till F.

Flygplanet tillhörde vid haveriet F 16 (Kungl. Upplands flygflottilj). Märkning: 20-röd B. Totalhaveri den 26/2 1962 syd F 1 (Kungl. Västmanlands flygflottilj), Hässlö.

Kasserad den 10/5 1962. Flygförare, fänrik i reserven Seth Åke Andersson

 

 

Flygfänrik omkommen då en ”tunna” störtade

Ett flygplan 29 ”Flygande tunnan” ur Flygkadettskolan, Uppsala, havererade omkring kl. 20 på måndagskvällen c:a 10 km nordost om Eskilstuna. Föraren, 23-årige fänriken vid flygvapnets reserv Seth Åke Andersson, omkom meddelar flygstaben.

Fänrik Andersson hade utfört navigeringsflygning under mörker och skulle ha landat på flyflottiljen i Västerås. I samband med inflygningen före landningen slog flygplanet i marken av hittills okänd anledning. Fänrik Andersson var ogift och hemmahörande i Enskede. en haverikommission under ordförandeskap av hovrättsrådet Sidenbladh har tillsatts. (Källa: 1216)

 

 

Gotländsk flygare vigd till griftero

Lördagen den 10 mars ägde en högtidlig och gripande jordfästning i Heliga Korsets kapell, Skogskrematoriet, Stockholm, då stoftet efter den genom flygolycka hastigt bortgångne reservofficeren i Flygvapnet Seth Åke Andersson vigdes till gravens ro.

Kamrater från Flygkadettskolan i Uppsala paraderade vid ingången samt sex kadetter med fana vid kistan, svept i svenska fanan. En violinkvartett utförde stilla musik och solosång utfördes av konsertsångare Björling. Jordfästningen förrättades av kyrkoadjunkt Hj. Ericson. Överstelöjtnant R. Svartengren framförde flygvapnets och skolans sista tack.

Den avlidne flygfänriken Seth Åke Andersson var född på Gotland och son till änkefru Edith Andersson, bördig från Klintehamn. Han efterlämnar förutom modern systern fru Sylvia Andersson, Lidingö och brodern byggnadsingenjör Bjarne Andersson samt fästmön Monica Larsson.

En stor släkt, varav flertalet från Gotland, vänner och kamrater från F 11 (Kungl. Södermanlands flygflottilj) Nyköping och F 20 (Flygkadettskolan) Uppsala samt studentkamrater från Gubbängens läroverk med rektor och lärare i spetsen hyllade den avlidne, vilken efterlämnar ett ljust minne åt alla som god flygare, kamrat och vän. Mängder av blommor hade sänts till båren. En utländsk vän. (Källa: 289)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig