Helikopter med militärer från Gotska Sandön havererade 6/9 1968 - 10 dödades

Hkp 4B. Boeing-Vertol 107-11-15. Marinens nummer: 04062. c/n: 502. I tjänst: 11/9 1964. Totalhavererade den 6/9 1968 söder Huvudskär, anledningen var brott på ett rotorblad.

 

Döda:

2:e helikopterförare flaggstyrman Hans Sören Andersson f. 15/10 1937 i Gävle Staffan, Gävleborgs län, d. 6/9 1968 i Sorunda, Stockholms län.

Vpl. hjälpmekaniker Leif Arne Aringsjö f. 7/1 1948 i Helga Trefaldighet, Uppsala län, d. 6/9 1968 i Helga Trefaldighet, Uppsala, Uppsala län.

Vpl. Sten Einar Assmundson f. 1/12 1945 i Göteborgs Johanneberg, Göteborgs och Bohus län, d. 6/9 1968 i Uppsala d.k.f., Uppsala län.

Vpl. Kent Dennis Carlund f. 16/2 1948 i Karlshamn, Blekinge län, d. 6/9 1968 i Styrsö, Göteborgs och Bohus län.

Vpl. Bengt Göran Löken f. 27/9 1946 i Åmåls s.f., Älvsborgs län, d. 6/9 1968 i Nylöse kbfd, Göteborgs och Bohus län.

Vpl. Bengt Åke Persson f. 2/9 1946 i Lund, Malmöhus län, d. 6/9 1968 i Veberöd, Malmöhus län.

Vpl. Jan Carl Erik du Reitz, f. 27/7 1945 i Gävle Heliga Trefaldighet, Gävleborgs län, d. 9/10 1968 i Karlskrona s.f., Blekinge län.

1:e helikopterförare flaggstyrman Seth Åke Erland Sundberg. f. 10/3 1932 i Umeå, Västerbottens län, d. 6/9 1968 i Nibble, Ösmo, Stockholms län.

Färdmekaniker högbåtsman Jan Olov Gunnar Westerlund f. 19/10 1938 i Bollnäs, Gävleborgs län, d. 6/9 1968 i Västerhaninge, Stockholms län.

Vpl. furir Lars Herman Wästfeldt f. 12/11 1946 i Göteborgs Johanneberg, Göteborgs och Bohus län, d. 9/10 1968 i Göteborgs Johanneberg, Göteborgs och Bohus län.

 

Överlevande:

Vpl. furir Sven Olof Gösta Ryding f. 21/9 1948 i Oscar, Stockholm.

Vpl. furir Peter Alexander Waldenström f. 5/11 1945 i Katarina, Stockholm.

 

--------------------------------------------------

 

De skulle hem på permission…

Helikopter från Gotland störtade – 10 dödades

Tio man omkom då en marinhelikopter av typ Vertol 107 med tolv man ombord i går störtade i vattnet c:a två landmil från Huvudskär i Stockholms skärgård. Helikoptern var på väg från Gotska Sandön med militärer, som skulle resa till fastlandet på permission.
Två skadade har räddats och en död påträffats. Av de nio saknade återfinns sommargotlänningen Jan Carl-Erik du Rietz.

Skeppare Göran Hörlin på räddningskryssaren Helge Ax:son Johnson berättar för TT att det bara finns småbitar kvar av helikoptern på haveriplatsen, däribland bl. a. en söndersliten gummiflotte.
− Det måste ha hänt en ordentlig krasch eller en explosion, säger han.
Helikoptern var på väg till Berga helikopterbas då olyckan inträffade. De ombordvarande skulle till fastlandet på permission över veckohelgen.

Den döde som påträffats är förste helikopterföraren flaggstyrman Seth Åke Erland Sundberg, född 1932, Ösmo. De två skadade som räddats är värnpliktige furiren Sven-Olof Ryding, född 1945, Stockholm, och värnpliktige furiren Peter Waldenström, född 1945, Göteborg.

 De bägge skadade vårdas på Karolinska sjukhuset i Stockholm dit de fördes sedan de plockats upp av en annan marinhelikopter av typ Vertol 107. Ryding har fått lungskador och revbensfrakturer. Hans tillstånd är kritiskt och han vårdas i respirator. Waldenström har fått lindrigare skador.

De saknade är av besättningen andre helikopterföraren flaggstyrman Hans Sören Andersson, född 1937, Sorunda, färdmekanikern högbåtsman Jan-Olof Gunnar Westerlund, född 1938, Västerhaninge, hjälpmekanikern värnpliktige Leif Arne Aringsjö, född 1948, Uppsala.

Av de övriga ombordvarande saknas värnpliktige furiren Lars Herman Wästfelt, född 1946, Göteborg, värnpliktige Sten Einar Assmundsson, född 1945, Göteborg, värnpliktige Bengt Göran Löken, född 1946, Göteborg värnpliktige Bengt Åke Persson, född 1946, Veberöd, värnpliktige Kent Dennis Carlund, född 1948, Styrsö, värnpliktige Jan Carl-Erik du Rietz, född 1945, Karlskrona.

Helikopterbasen i Berga slog larm då maskinen inte hört av sig per radio vid den tid då den beräknades landa i Berga. Helikoptern själv sände inte ut någon nödsignal. (Källor: 538, 539)

 

 

 

Helikoptern funnen på 100 m djup?

STOCKHOLM (TT).

− Det är möjligt att vi lokaliserat vraket efter den störtade helikoptern, men vi är inte helt säkra, förklarade chefen på bärgningsfartyget Belos, kommendörkapten Bo Cassel, vid ett radiosamtal med TT på fredagskvällen.

− Vi har ankrat intill den plats där vi tror att vraket ligger. Djupet är drygt 110 meter och för stort för dykare
− Vi kommer att fortsätta alla tillgängliga hjälpmedel för att säkert lokalisera och lyfta vraket, sade kommendörkapten Cassel.
Räddningskryssaren Helge Ax:son Johnson stannar också på platsen över natten. (Källa: 540)

 

 

 

”Plötsligt höll jag mig fast vid en vrakspillra”

STOCKHOLM (TT). – Jag satt och halvslumrade när jag plötsligt fick en hisnande känsla och förstod att något var galet. Sedan minns jag bara att jag låg och klamrade mig fast vid en vrakspillra.
Det var 22-årige värnpliktige furiren Peter Waldenström som berättar för TT. Han har bandage kring ögonen och på benen, där han har skärsår. Det är dock ingen fara med honom.
− Det var inte lägre någon nyhet att flyga för mig så jag satt och slöade. Så fick jag den hisnande känslan och så låg jag plötsligt i vattnet. Jag tog mig upp till ytan och sommade (sic) fram till en vrakdel. Jag hade i huvudet att man flyter bäst om man tar tag i något.
− Såg du något till kamraterna i helikoptern?
− Nej. Det tänkte jag aldrig på. Över huvud taget är mina minnesbilder från den stunden i vattnet mycket diffusa och jag vet inte hur länge jag låg där.
− Trodde du att du skulle räddas?
− Ja, jag kände till räddningsorganisationen och förstod att man omedelbart skulle börja leta. Men det var en skön känsla när helikoptern kom och kastade ut en krans.
− Var det svårt att ta sig upp ur vattnet?
Nej, det gick lätt. Jag har inte heller en aning om hur jag tog mig ur helikoptern. Det är möjligt att jag fick något slags chock för jag har mycket svårt att minnas vad som hände i vattnet. (Källor: 541, 542)

 

 

 

Gotländsk livräddare var snabbt på platsen

Vi var på platsen mindre än en timme efter larmet om helikopterolyckan, berättar skeppare Göran Hörlin på räddningskryssaren Helge Ax:son Johnson vid ett radiosamtal med TT.
Vi fick larmet via Stockholm radio och från helikopterdivisionen på Berga.
Det måste ha hänt en ordentlig krasch eller explosion av något slag. På platsen fanns bara småbitar av helikoptern och vi har tagit ombord en mängd av dessa.

En helikopter tog upp två överlevande och en omkommen. Helikoptern som var på platsen en halvtimme efter olyckan förde in dem till örlogsstationen på Berga. Vi kom dit till olycksplatsen vid 12-tiden och vi har inte någon mer överlevande eller någon omkommen, berättar skeppare Hörlin.

Det kommer upp rätt mycket olja. Djupet på platsen är ungefär 100 meter. Man bör kunna gå ner med tunga dykare.
En av flygvapnets helikoptrar, som är för räddningstjänst är stationerad i Visby, gick på fredagsmorgonen till Barkarby för besättningsbyte. På återvägen till Visby deltog man i spaningarna efter den förolyckade helikoptern.
− Det är ganska lönlöst att på ett tidigt stadium spekulera över olycksorsaken, säger chefen för första helikopterdivisionen i Hårsfjärden kommendörkapten Gunnar Hallin. Det enda som är uppenbart är att helikopterns slagit i vattnet mycket kraftigt, eftersom splitter finns över en stor yta, och att det skett oerhört hastigt eftersom radioförbindelsen bröts så oförberett.
− Det närmast till hands liggande är väl att piloten förlorat manöverförmågan på grund av ett materiellt fel som inte kunnat upptäckas vid den sedvanliga ytterst noggranna kontrollen av maskinen före start, fortsätter kommendörkapten Hallin.
− Den förolyckade helikoptern inköptes för fyra år sedan och tillhörde den allra modernaste versionen av Vertol 107. Dess prestanda är drygt 220 km/tim och lastförmågan är bortåt 4 ton.
Att helikoptern splittrats i många delar behöver inte innebära att den exploderade i luften, betonar kommendörkapten Hallin. Vid nedslaget mot vattnet i mycket hög hastighet kan en alldeles hel maskin totalt knäckas. (Källa: 542)

  

 

Tillverkare av typen Vertol 107 är Boeing i USA. Vertol har en tomvikt på 4.900 kg. Normal maximal flygvikt är 8.000 kg. med tillåten övervikt på upp till nästan 10.000 kg. Den totala lyftförmågan är 4-5 ton, vilket innebär att helikoptern kan lyfta en tom ”systermaskin”.
Då svenska flygvapnet köpte in en serie om tio sådana helikoptrar för 15 år sedan ingick i beställningen det villkoret att de svenska exemplaren skulle ha extra stora bränsletankar, som medger en flygtid på fem timmar.
Vertol 107 har två turbinmotorer om vardera 1.250 hk. Det ger en marschfart på 240 km/tim. Motorerna är kopplade till en gemensam växellåda som möjliggör att de båda rotorerna kan drivas av endera eller bägge motorerna. Det innebär att man har full tvåmotorsäkerhet såtillvida att helikoptern kan hålla sig i luften med enbart en motor – en viktig säkerhetsfaktor vid längre överhavsflygningar. (Källa: 542)

 

23-årige värnpliktige furiren Peter Waldenström från Göteborg är lättast skadad av de två överlevande från helikopterolyckan utanför Huvudskär. Hans största skador består av skärsår. På bilden vilar han på en bår på Karolinska Sjukhuset i väntan på transport till sin förläggning.

 

Ännu inga resultat av svepningar efter störtade helikoptern

Fortsatt svepning och draggning på haveriplatsen för helikopterolyckan i fredags sydost Huvudskär i Stockholms skärgård hade på söndagseftermiddagen ännu inte gett något resultat.

Efter oavbruten verksamhet under två dygn beslöt spaningsledningen inom ostkustens örlogsbas att göra ett uppehåll i svepningen till måndag då nya svepmaterial väntas.

På måndag skall minsvepare ur kustflottans sjätte minröjningsavdelning genomföra fortsatt svepning med de nya svepmaterialen inom ett av bärgningsfartyget Belos utbojat område, upplyste marinens pressavdelning.
Svepningen kommer också att utföras med en ny specialtrål. Det stora djupet på omkring 120 m. inom det aktuella området liksom besvärliga ström- och bottenförhållanden försvårar arbetet. Kontinuerlig övervakning av haveriplatsen sker från söndagseftermiddagen till måndag morgon av marinens helikoptrar och livräddningskryssaren Helge Axelsson Johnson. För övrigt forsätter haverikommissionen den tekniska utredningen. Vid sidan av svensk expertis deltar även experter från helikoptertillverkaren Boeing Vertol. (Källa: 543)

 
 

Läs Försvarsmaktens minnesfolder om olyckan.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig