Föregående sida

Gotlänning dödades vid haveri 7/10 1969. A 32A. Typ SAAB 32A Lansen. Regnr: 32141

A 32A. Typ SAAB 32A Lansen. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Registreringsnummer: 32141. Tillhörigt F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj. Märkning 7-20. Totalhaveri den 7/10 1969 vid Sörgården, 2,5 km sydväst Såtenäs, bana 19 på F 7 i Såtenäs.

Anledning till haveriet: Förlorade referenser efter mörkerstart i grupp.
Besättningen, flygförare löjtnant Stig Lorensson, flygnavigatör 1.grad Mats B. Liljegren omkom. Han hade två gånger tidigare varit tvungen att ta till fallskärmshopp den 9/6 1961 och den 10/7 1961. Kasserad den 12/12 1969. Drifttid total 1377, 3 tim.

 

Stig Otto Lorens Lorensson Reservlöjtnant vid F 7 Kungl. Skaraborgs flygflottilj. (FFSU Fortsatt flygslagsutbildning).

Flygplanet han förolyckades med var en SAAB A32A Lansen. Kod: 20. Tillverkningsnummer: 32141. Havererade 4 km. från bana 19, F 7 Såtenäs. Han hade vid två tidigare tillfällen att ta till fallskärmshopp den 9/6 1961 och den 10/7 1961. Anledning till haveriet 1969: Förlorade referenser efter mörkerstart i grupp.

 

--------------------------------------------------

 

Räddades två gånger i fallskärm

Lidköping (GA). Löjtnanten i Flygvapnets reserv, 30-årige tandläkaren Stig Lorensson, Götene (tidigare i Visby) och 25-årige förste flygnavigatören Mats Bertil Liljegren, Lidköping, omkom vid ett flyghaveri på Såtenäs tidigt på tisdagsmorgonen. Flygplanet, en A 32 Lansen, slog strax efter starten ner på ett gärde 2,5 km. från flygfältet. Det var fulltankat med 4.000 liter bränsle och exploderade vid nedslaget. Vrakdelar spreds över en 400 meter lång sträcka mellan två gårdar. En tung del av motorn låg bara en kort bit från ena gården.

 

De båda flygarna dödades omedelbart vid nedslaget.

Fyra plan från Skaraborgs flygflottilj hade vid 3,30-tiden på morgonen startat från Såtenäs på ett uppdrag under den pågående eskaderövningen. Det Lansenplan, som Stig Lorensson förde, flög som nummer 4 sist i gruppen. Man vet ännu ingenting om orsaken till störtningen. En haverikommission under ledning av hovrättsrådet Göran Steen anlände på tisdagseftermiddagen till Såtenäs för att utreda omständigheterna.

Divisionschef vid olycksflygningen var en annan f. d. gotlänning, löjtnant Håkan Högstadius. Han berättade att från sitt plan först i gruppen plötsligt såg ett eldsken akteröver. Efter störtningen fick de tre andra planen i gruppen omedelbart order att återgå till basen och avbryta övningen. Stig Lorensson ver en erkänt skicklig flygare och hade nu 900 flygtimmar på Lansen bakom sig. Under sommaren i år tjänstgjorde han i tre månader vid F 7 i Såtenäs och han var fullt kvalificerad för den avancerade mörkerflygning han nu skulle utföra under eskaderövningen.

 

Två tidigare olyckor

Stig Lorensson störtade tidigare två gånger med Lansen-plan men räddade sig de gångerna med fallskärmshopp. Det var 1961, då Lorensson ännu var kadett.

Första gången var den 9 juni 1961, då två Lansen-plan kolliderade vid Säffle. Andra gången var den 10 juli samma år. Då var han på inflygning till Skaraborgs flygflottilj. Motorn på Lansen-planet krånglade på 400 meters höjd. Lorensson utlöste katapultstolen och landade med fallskärm helt oskadd en km. ut i Brandsfjorden, där han snabbt bärgades.

Stig Lorensson var född i Malmö 1939. Han kom till Visby med föräldrarna redan 1940. Här tog han studenten vid läroverket 1959.

Närmast sörjande är makan Mare f. Töldsepp och tre minderåriga barn i Götene, modern Sonja, änka efter jordbrukskonsulent Arnold Lorensson, i Visby, systern Gull med make med. Lic. Jan Schönebeck, Umeå, svärföräldrarna kyrkoherde Elmar Töldsepp och hans maka, Fardhem, samt övriga anhöriga.

Jordfästningen ägde rum kl. 15.00 onsdagen den 15 oktober 1969 i Allhelgonakapellet i Visby

  
Stig Lorentsson

Den vid en flygolycka vid Såtenäs flygflottilj omkomne löjtnanten och tandläkaren Stig Lorensson, Götene, återbördades igår till barndomsstaden Visby. Hans stoft vigdes till den sista vilan vid en högtid i Allhelgonakapellet. Där var kistan omgiven av blommor och ljus. Flygkamraterna från Såtenäs paraderade med fana i kapellet. Utom en division flygarkamrater deltog flottiljens överste och hans adjutant i begravningshögtiden.

Musikdirektör Albert Sjögren inledde med att spela Fantasi i a-moll, av J. S. Bach. Militärmusikkåren i Visby spelade Gammal fäbodpsalm, av Oscar Lindberg. Psalm 365:1-3 sjöngs unisont. Officiant var den bortgångnes svåger, komminister Carl-Henrik Lyttkens, Sjonhem. Han utgick i sitt griftetal från bibelordet ”Guds frid, som övergår allt förstånd, bevare våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus”. Efter jordfästningsritualen med de tre skovlarna mull och läsning av skriftens ord följde

psalmerna 305:1-2 och 521:1-4 samt begravningsmässan.

Militärmusiken spelade Crucifix, av Faure. Då kistan av flygarkamrater bars ut ur kapellet spelades Adagio i a-moll, av Bach, på orgeln. Under processionen över kyrkogården spelade militärmusiken Chopins sorgmarsch.

Sedan kistan sänkts i graven tog anhöriga och vänner ett sista farväl och lade ner blommor. Från Såtenäs och från flygarkamrater där lades kransar ner. Sedan officianten lyst frid över griften skedde samling till minnesstund hos den bortgångnes moder i Visby. Där talade kyrkoherde Elmar Töldsepp, Fardhem, Stig Lorensson svärfar, och avslutade med bön. (Källor: 544, 545, 546)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig