Föregående sida

Haveri 12/8 1969. J 35F. Typ SAAB J 35 Draken. Regnr: 35459

Flygplansnummer: 35459. J 35F. Typ: SAAB 35. Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping. Tillverkningsnummer: 35.459. Levererat till F 1 Kungl. Västmanlands flygflottilj den 15/12 1966. Godkänt den 20/1 1967. Märkning: 1-59. Överlämnat till F 16 Kungl. Upplands flygflottilj den 2/12 1976. Märkning: 16-59. Haveri den 29/11 1977 vid F 16, Uppsala. Kasserat den 9/6 1978. Gångtid total 818,05 tim, antal flygningar 1512 st. Källa: http://www.flyghistoria.org/)

 

--------------------------------------------------

 

Punktering orsakade haveri med Draken

Landade med hög hastighet

− Av GÖRAN BOHMAN –

En J 35 Draken från F 1 i Västerås fick på tisdagseftermiddagen (12/8 1969) punktering på vänstra hjulet vid landning på Visby flygfält. Planet, som ingår i F 1:s rutinövningar över havet på östra Gotland, (sic) fördes av fältflygare Olsson från Västerås. Efter punkteringen gled planet av landningsbanan och hamnade 150-200 meter till vänster på en gräsplan. Senare på tisdagskvällen anlände en haverinämnd från Stockholm till Visby för att utreda olyckstillbudet och planets skador.

Ögonvittnen till tillbudet trodde att planet exploderade vid landningen eftersom det genast omgavs av stora jordmoln och gnistor. När flygfältets brandkår kom fram till planet kunde man dock konstatera att det inte stod i brand.

 

 

Enligt ögonvittnen hade planet en ovanligt hög landningshastighet och landningsvinkeln verkade också ovanligt brant. Enligt major Markusson, som var högsta befäl på platsen, kontrolleras planens gummihjul ytterst noggrant speciellt när det gäller orutinerade flygare. Att det kan röra sig om ett alltför utslitet däck är därför osannolikt.

Naturligtvis kan pressande värme inverka nedsättande på flygarnas reaktions- och arbetsförmåga, men eftersom man under övningarna på Gotland arbetar på relativt höga höjder (c:a 3.000 meter) är temperaturerna ganska normala i förarkabinerna. Betydligt besvärligare är det då för jakt- och spaningsflyg som går på betydligt lägre höjd.

Sådana här olyckstillbud är ytterst ovanliga, berättar major Markusson. I förhållande till start och landningstillfällen utgör olyckstillbuden en försvinnande liten del.

Risken vid ett sådant här tillbud är alltid att eld utbryter och då kan det bli kritiskt. Flygarna har dock mycket stora möjligheter att snabbt ta sig ur planet om inte annat så med hjälp av katapultstolen.

F 1 startade på måndagen en rutinövning över havet öster om Gotland. I övningen deltar en division – åtta flygplan – J 35 Draken från F 1 i Västerås. Flygarna, som genomför luftskjutning mot flygmål, kommer att stanna på Gotland veckan ut, varefter man får avlösning av ännu en division J 35 Draken från F 1. Övningarna är förlagda till Gotland på grund av den ringa fartygstrafiken i övningsområdet och bedrivs enbart på dagtid. Normalt hinner man med 5-6 målstarter per dag med efterföljande flygplansstarter. Skjutningen utföres på en målbana utanför Östergarn och Fårö. Den 25 augusti får F 1 avlösning av F 13 från Norrköping som stannar med en division under en vecka. Efter en veckas övningsuppehåll kommer sedan F 3 i Linköping med två divisioner under lika många veckor. Höstens flygvapenövningar på Gotland avslutas mellan den 22 september och 2 oktober då två divisioner från F 10 i Ängelholm har övningar. Samtliga övande flygförband kommer att genomföra liknande övningar. Samtliga övande flygförband kommer att genomföra liknande övningar. (Källa:1210)

 

 

Draken-plan kvaddat på Visby flygplats

 

J 35 Draken-planet som havererade fick ganska omfattande skador – som framgår av bilden. Det går dock troligen att reparera.

  

Ett J 35 Draken-plan havererade på tisdagseftermiddagen på flygplatsen i Visby. Planet hade just landat då det troligen fick punktering.

Föraren hoppade omedelbart ur planet när det hade stannat och klarade sig helt oskadd från o lyckan. Flygplatsens brandkår var mycket snabbt vid planet och sprutade skum över det. Flygplanet fattade dock aldrig eld.

Flygplanet tillhör den division J 35 Drakenplan som för närvarande bedriver övningar på Gotland. Det hör hemma på F 1 i Västerås.

Föraren stoppade omedelbart motorn när han upptäckte att han hade fått något fel på planet. Planet lämnade landningsbanan och fortsatte ut över gräsfältet flera hundra meter.

Det främre landningsstället böjdes och det vänstra bröts av. Vidare lossnade en hel del annat material från flygplanet. Bränsle läckte till en början ut, men markpersonalen var snabbt där och hindrade bränslet att rinna ned i grundvattnet.

Brandkåren fattade situationen mycket snabbt och sprutade skum så att det täckte hela Drakenplanet. Man hindrade därvid att planet fattade eld.

Man väntade att en kommission skulle anlända till haveriplatsen i går kväll för att fastställa olycksorsaken. Enligt personalen vid F 1 rör det sig troligen om en punktering.

Drakenplanet blev troligen inte totalhavererat utan det går att reparera det. Man får då ta loss vingarna – eventuellt också motorn – och ta det med båt till fastlandet till en divisionsverkstad. (Källa: 1211)

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig