Föregående sida

Haveri Sydväst Gotska Sandön 30/1 1978. S 35E Draken

Vid en samövning med Norrbottens flygflottilj, F 21, den 30/1 1978 väster om Gotska Sandön, Gotska sjön anfölls Samuelsson av två ”fiendeflygplan”. Han gjorde en undanmanöver ner i moln och försvann från radarn. Vid spaningarna fann man en oljefläck 7 mil sydväst om Gotska Sandön. Haveriorsaken är oklar. Samuelsson verkar inte ha gjort något försök att hoppa ur planet. Flygplanet, med Samuelsson ombord (?), ligger på 167 meters djup i en djup ravin 50 km nordväst om Gotska Sandön. Planet gick inte att bärga.

Tragiskt nog så hade Bengts bror Sten omkommit den 19 maj 1976 då han flög en A32A Lansen. Det är det enda brödrapar som omkommit under flygtjänst i Flygvapnet.

 

S 35E Draken. (Spaningsvarianten av Draken). Tillverkat av SAAB. Nummer: 352903. Levererat till F 11 Kungl. Södermanlands flygflottilj. Godkänt: 26/8 1965. Märkning: 11-03. Utlånat till Fc Försökscentralen. Märkning: Fc-03.

Havererade den 30/1 1978. Kasserat den 8/5 1978.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig