Föregående sida

Flygplanshaveri vid Gotska Sandön 5/7 1988. JA 37 Viggen. Regnr: 37430

Bilden visar hur flygplanet lyfts upp ur havet och hur vatten-trycket deformerat täckpanelen på stjärtfenan och kropp.

Anders Schultz. Kapten vid F 16 Kungl. Upplands flygflottilj.

Flygförare på JA 37 Viggen (37430). Kod: 30.

 

I samband med haveriet med en JA37 Viggen (37430) den 5 juli 1988 kunde föraren kapten Anders Schultz räddas med helikopter medan flygplanet hamnade på 175 meters djup nordost om Gotska Sandön. Flygplanet hade levererats till F 16 i Uppsala två månader tidigare och hade vid haveritillfället endast en flygtid på 12 timmar och 47 minuter. Under flygning i överljudsfart stannade plötsligt motorn och föraren tvingades skjuta ut sig. Trots det stora vattendjupet kunde flygplanet bärgas och det klarlades att ett utmattningsbrott i högtrycksturbinens skovlar orsakat motorstoppet.  (Källa: Widfeldt, Bo. Svenska vingar 4. In Memoriam)

 

--------------------------------------------------

 

Viggenplan störtade vid Gotska Sandön – piloten räddade sig med fallskärm

STOCKHOLM (TT).  Piloten (kapten Anders Schultz) räddade sig med fallskärm när ett Viggenplan från flygflottiljen i Uppsala (F 16 Kungl. Upplands flygflottilj) på tisdagen (5/7 1988) störtade nordost om Gotska Sandön. Jaktplanet störtade under en rutinövning över Östersjön. Efter femtio minuter i en gummiflotte togs piloten upp välbehållen av en av flygvapnets räddningshelikoptrar från Visby.

Han flögs till Uppsala, där han togs in på Akademiska sjukhuset för rutinkontroll. Piloten som ännu inte hörts om omständigheterna kring olyckan. Piloten övade överljudsflygning på hög höjd. Strax innan olyckan inträffade rapporterade han att planet hade motorstörningar. Orsaken till olyckan skall utredas av Statens haverikommission under ledning av Hans Gullberg. (Källa: 554)

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig