Krigsflygfält  (F 2F, Ö 2, OF)  -  Bunge

   

Efter första världskriget påbörjades en omstrukturering av det svenska försvaret vilket bidrog till att fästningen i Fårösund lades ned. 1930 väcktes tankarna på ett modernt kustartilleriförsvar i området. Försvarsbeslutet från 1936 innebar att Fårösund skulle försvara norra Gotland med sjö- och flygstridskrafter. Behovet att kunna stationera bombflyg på Gotland gjorde att försvarsstaben undersökte möjligheterna att stationera upp till 20 bombflygplan på ön. Rekognoseringarna resulterade i förslag att bygga ett fält nära marinflygbasen i Fårösund. Det blev Bungefältet. År 1937 påbörjades arbetet med att anlägga rullbanor och hangarer och flygplatsen stod klar 1939.

En division om nio J 9 jaktplan från F 9 (Säve i Göteborg) förflyttades i början av sommaren 1940 tillfälligt till Bungefältet. Den 10 juli förflyttades F 9:s båda divisioner J 8 Gloster Gladiator till Bungefältet. De hade formen av skoldivisioner, och i juli kom de första eleverna, så kallade "silverflygare" till Bunge för fortsatt utbildning. J 9-divisionen flyttade till Roma-fältet (mitt på Gotland) när J 8:orna kom till Bunge.

Tre 670 m rullbanor blev klara i juli 1940. 1942 utvidgades banan till 1300 meter.

Flygvapnet hade större delen av sommaren 1943 två divisioner baserade på Bunge- och Romafälten. Det va B 3:or från F 1 Hässlö, S 16 Caproni och S 17 från F 11 i Nyköping. I juli kom en division J 9:or från F 8 Barkarby. I mars 1944 ökade spänningen i området runt Gotland. För att hindra överraskande anfall spärrades flygfälten i Bunge och Roma med undantag för själva landningsstråket.

F 4 i Östersund hade under en flygvapenövning i september 1944 huvuddelen av sina B 17 baserade i Bunge.

1945 överfördes flygfältet till kategorin "övningsflygfält".

Efter kriget utnyttjades Bungefältet land annat som framskjuten T-bas (tillfällig bas) och nödlandningsbas för alla flygslag.

Flygfältet, som var övningsfält 1939-1965 och militär flygplats 1965-1991, användes för flygvapnets propellerplan. Förutom nyttjandet som krigsflygfält har en omfattande flyglottautbildning skett inom anläggningen. Den militära flygverksamheten, liksom lottautbildningen, upphörde 1991. Området har därefter och fram till nu nyttjats för olika verksamheter.

 

Tidigare hemlig karta visar flygfältet 1941 och stridsvärn och luftvärn som var grupperat runt flygfältet.

Flygfältet 2015

   
   

Från beredskapstiden

En division B 5:or på Bungefältet

   
En J 22 tillhörande Göta flygflottilj F 9 En J 9 tillhörande Göta flygflottilj F 9
 
En J 22 tillhörande Göta flygflottilj F 9

Flygare från Göta flygflottilj F 9

 

B 3:or tillhörande F 17

B 3:or tillhörande F 17

 

 

B 3:a tillhörande F 17

B 3:or tillhörande F 1
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig