Föregående sida

CV-E 3W+OL 18

1/10 1944 Alva

Fokker CV-E / 3W+OL 18

 

Besättning: Pilot Eduard Aleksander Lepp, Oberfeldwebel Konrad Külmallik, Mekniker Rubo Kaarn

 

Klockan 12.25 landade två dubbeldäckade tyska flygplan av typerna Fokker CV-E och Heinkel He 50 vid Alva, en km sydost om Alva kyrka. Sammanlagt sex estländare iförda tyska uniformer med följde. Samtliga önskade kvarstanna i Sverige. Flygplanen ingick i Nacht Schlacht Gruppe 11, som specialiserat sig på nattliga attackuppdrag mot sovjetiska infanteristäIlningar. Under den pågående ombaseringen söderut, först den 20 september från Pöltsamaa sydost om Tallinn till Blome, några mil söderut. Den 22 september ombaserade man till Libau med mellanlandning för tankning i Tukum, strax utanför Riga. Den 1 oktober skulle flygningen fortsätta mot Maschaiken, sydost om Libau. Redan tidigare hade man fått vetskap om att tyskarna skulle utrymma Estland varför man tog beslutet att flyga till Sverige. Starten från Maschaiken ägde rum klockan 11.05 och efter att först flugit söderut styrde man västerut mot Gotland.

 

Fokker (CV-E 3W+OL 18) var ett flygplan som tyska trupper hittade i Danmark i samband med Wesertibung den 9 april 1940.Vid landningen var flygplanet i dålig kondition och såldes som skrot till paret Tyring, i Fårösund. Ursprungligen tillverkades planet på licens i Danmark 1933-1935. Att just detta exemplar var beslagtagen dansk egendom noterades men flygplanet skrotades 1945.

  

"Till/Herr landsfogden i Gotlands län.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under gårdagen omhändertagit å bilagda förteckning upptagna estniska flyktingar/desertörer/, som ankommit i två tyska flygplan och nödlandat vid Koparve i Alva socken omkring klockan 12.30 och uppgivit sig vara politiska flyktingar.

Efter det desamma undergått föreskriven första besiktning av tjänsteläkare hava de denna dag förpassats till Vible för smittorening och vidarebefordran till flyktingläger i Visby för Utlänningskommissionens vidare förordnande.

För flyktingarna utfärdades under gårdagen nödfallsviseringar n:ris 113001 - 113006, varav utlänningens exemplar överlämnats till Stadsfiskalen i Visby och inresetillstånden övesänts till Utlänningskommissionen.

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

Oswald Nordbeck"

 

 

Minnesmärke i Alva, bredvid bygdegården.

Det är som en vindflöjel och följer vinden, propellern snurrar i vinden. 

Några små, invändningar: Planet var en Fokker CV-E, inte Fokker CV5. Planet hade naturligtvis tyska nationalitetsbeteckningar (Hakkorset) då det landade på Gotland, det hade aldrig tillhört det estniska flygvapnet. De estniska nationalitetsbeteckningarna är inte runda utan trekantiga, den vita rundeln runt trekanten ska bort. Det nyuppsatta estniska flygvapnet har återtagit denna trekantiga nationalitetssymbol. En annan liten egendomlighet med minnesmärket är ju att bara Eduard Lepp nämns. Det var ju tre personer ombord på planet, förutom Lepp var det Rubo Kaarn och Konrad Külmallik.

 

 

 

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig