Föregående sida

He 50 E  /  3W+NO

1/10 1944 Alva

He 50 E / 3W+NO

Besättning:

Pilot / Oberfähnrich Arnold Fredrich Potisepp

Oberfeldwebel Evald Luuk

Oberfeldwebel Viktor Ambus

 

Klockan 12.25 landade två dubbeldäckade tyska flygplan av typerna Fokker CV-E och Heinkel He 50 vid Alva, en km sydost om Alva kyrka. Sammanlagt sex estländare iförda tyska uniformer med följde. Samtliga önskade kvarstanna i Sverige. Flygplanen ingick i Nacht Schlacht Gruppe 11, som specialiserat sig på nattliga attackuppdrag mot sovjetiska infanteristäIlningar. Under den pågående ombaseringen söderut, först den 20 september från Pöltsamaa sydost om Tallinn till Blome, några mil söderut. Den 22 september ombaserade man till Libau med mellanlandning för tankning i Tukum, strax utanför Riga. Den 1 oktober skulle flygningen fortsätta mot Maschaiken, sydost om Libau. Redan tidigare hade man fått vetskap om att tyskarna skulle utrymma Estland varför man tog beslutet att flyga till Sverige. Starten från Maschaiken ägde rum klockan 11.05 och efter att först flugit söderut styrde man västerut mot Gotland.

   

Heinkel (He 50 E  /  3W+NO) som landade samtidigt med Fokkern i Alva på Gotland, var i dålig kondition och efter försäljning till Tyring skrotades planet 1945. Enligt de samtal som fördes med besättningarna i de två flygplanen hade de två mekanikerna Ambus och Kaarn inte känt till planerna att flyga till Gotland medan de övriga planerat och beräknat flygkursen i god tid före start.

  

"Till/ Herr landsfogden i Gotlands län.

Härmed får jag vördsamt anmäla, att jag under gårdagen omhändertagit å bilagda förteckning upptagna estniska flyktingar/desertörer/, som ankommit i två tyska flygplan och nödlandat vid Koparve i Alva socken omkring klockan 12.30 och uppgivit sig vara politiska flyktingar.

Efter det desamma undergått föreskriven första besiktning av tjänsteläkare hava de denna dag förpassats till Vible för smittorening och vidarebefordran till flyktingläger i Visby för Utlänningskommissionens vidare förordnande.

För flyktingarna utfärdades under gårdagen nödfallsviseringar n:ris 113001 - 113006, varav utlänningens exemplar överlämnats till Stadsfiskalen i Visby och inresetillstånden övesänts till Utlänningskommissionen.

Hemse i landsfiskalskontoret den 2 oktober 1944.

Oswald Nordbeck"

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig