Fårösunds sjöflygstation  (F 2F, OF)  -  Bunge

1926 övertog flygvapnet sjöflygsstationen från marinen. Året därpå stod denna flyghangar klar finansierad med pengar insamlade och skänkta av Gotlands Kvinnor.

På sjöflygstationen i Fårösund baserades bl a torpedplan T 2. De användes mest för spaning.

Under sommaren 1940 utnyttjades Fårösundsbasen av flygdivisioner från F 2 (Roslagen) och F 9 (Göteborg). De använde basen bland annat som övningsbas för bomb- och skjututbildning mm.

F 9 divisionen hade just fått de nylevererade amerikanska Severskyjaktplanen, J 9:orna. F 9 var nyuppsatt och hade fått låna J 9:orna av F 8.

1945 överfördes basen till kategorin "övningsflygfält"

   

Samtal mellan flygofficerare i Fårösund 1929

 

 
 

Flygets bilpark i Fårösund 1936.

 
 
Tp 24 Dornier-Werke Do24 på besök i Fårösund. Planet nödlandade i Sverige och kvarhölls under kriget. Användes som  sjöräddningsflygplan på F 2 Hägernäs. Ingick i flygvapnet 1945-51.  
   

Heinkel He 115 T-2 från Hägernäs var under 1940-talet tidvis stationerade i Fårösund. "T" står för att planet kunde utrustas med en torped. Den blev kvar i tjänst i Flygvapnet till 1948.

   

Flygplan av typen Heinkel He 5 Hansa stationerade i Fårösund. Detta sjöspaningsflygplan fanns i flera varianter och kom att tjänstgöra från 1921 till 1945.

   

Heinkel He 114 B-1. Den för målbogsering utrustade 4004 i Fårösund Foto 2008
   
   
   

Flygvapenchefen Torsten Friis inspekterar marinspaningskursen på Fårösund 1937

Foto från Flygvapenmuseet

   
   
   

Chefen för F 2 Roslagens flygflottilj, Herman Sundin, inspekterar marinspaningskursen på Fårösund 1938

Foto från Flygvapenmuseet

   
   

Svenska flaggans dag firas på Gotlands kustartilleriregemente, KA 3, vid Fårösund 1938

Foto från Flygvapenmuseet

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig