Föregående sida

Hs 126 B-1  /  6A+NL 13

8/10 1944 Herrvik

Hs 126 B-1 / 6A+NL 13

 

Personerna på fotot är förmodligen de som flyttade den från Rodarve.

Besättning:

Pilot: Feldwebel Zanis Tamsons

Mekniker Bruino Jaunbelzejs

 

 

Lettländare hit i tyskt flygplan

Förklara sig flytt ur tysk tjänst

Ett flygplan med tysk nationalitetsbeteckning landade i går kväll (8/10 1944) på Gotland. Vid halv 5-tiden flög ett plan in över Östergarnsholm och flög fyra varv över Östergarn innan det slutligen gick ned på en nysådd rågåker tillhörande lantbrukaren Algot Jakobsson, Rodarve.

Innan planet gick ned fälldes några ljusraketer för att flygarna skulle kunna orientera sig om lämpligaste landningsplats. Landningen gick perfekt. Planet behövde endast en ”landningsbana” om ett 50-tal meter. I planet befunno sig ett par lettländare, en officer och en menig, vilka flytt ur tysk tjänst. De togos om hand av militär, viken befann sig i närheten av landningsplatsen. De båda flyktingarna överlämnade genast sina vapen. De undrade om de nu skulle bli skjutna, men sedan det förklarats för dem, att detta ingalunda skulle bli fallet utan de skulle bli internerade, de blevo mycket glada och nöjda med sitt företag. (Källa: 1385)

 

 

Thure Alfström berättar: Oktobersöndag. krigshöst. En dag som alla andra under den stora ofredens tid. Vid fiskhamnen i Katthammarsvik står Erik, Lennart och Frans vid sin båt, beredda att gå ut med näten. Jag följer med på, som jag trodde, en liten lusttur i den vackra höstkvällen. Ingen av oss anade att vi inom loppet av en timme skulle vara mitt uppe i ett flyktingdrama. ett av många som utspelades vid den gotländska kusten. Men ändå ett drama av annorlunda art. Näten går i sjön utanför Skånerevet. Grogarnsbergets utlöpare i sundet mellan Östergarn och Östergarnsholm. Allt ser ut att vara söndagskvällsfrid; en dag som alla andra. Men över Östergarnsholm kommer ett flygplan på låg höjd. När det girar mot oss ser vi de tyska nationalitetsbeteckningarna. Kursen hålls stadigt mot oss medan planet sänker sig ytterligare. Vad händer? Är det vår tur nu? En klar neutralitetskränkning är det. Ett tyskt stridsflygplan i svenskt luftrum. Kan vi simma i land om det värsta skulle hända? Då skjuter den tyska besättningen signalskott. Vita, gröna och röda i serier, medan de dånar fram något tiotal meter över vår båt, vänder och kommer tillbaka. Nu lättar den olidliga spänningen en aning. Vågar vi andas ut? Kanske söker besättningen landningsmöjligheter? För ett ögonblick ser det ut som föraren tänker sätta planet i vattnet. Men planet fortsätter mot land, går ner i ett landningsförsök på 'aurburgi', den långa grus vallen under Grogarns huvud, men föraren sliter upp planet i sista stund och stiger till en sväng över Östergarnslandet. Så tonar motorbullret ut och försvinner. Vi tittar på varandra. Det har landat. Men var? Vår båt går mot Katthammarsvik igen. Den gotländska laxkuttern skär en bred gata i den sista höstsolstrimman som ännu lyser över vattnet. Knappt är båten förtöjd innan vi kastar oss på cyklarna. I förbifarten får vi upplysning om att planet landat vid Rodarve. Kilometrarna rinner snabbt under cykelhjulen och inom några minuter står vi vid en liten rågåker. Är det verkligen möjligt? Där står ett tyskt spaningsplan av typ Henschel Hs 126, redan bevakat av svenska beredskapspojkar medan övriga åskådare slagit en ring kring det hela. Planet har tvingat sättas ner strax innanför en gärdesgård och fått rulla ut i en halvcirkel för att utnyttja den lilla åkern som landningsplats för att till slut stanna med nosen mot ett slånbevuxet stenröse. Två letter var med i planet. Inga tyskar! Planet var stulet uppgav de. De hade i uppdrag att flyga planet till Tyskland, men föredrog att flyga till Gotland och friheten.

Landningen ägde rum omkring klockan 17.00 vid Herrvik som utgör fastlandet av Östergarnholm. De båda letterna omhändertogs och fick sedan stanna i Sverige. Undersökning av flygplanet visade att där fanns kartor över södra Norge, södra och mellersta Sverige, Rigabukten och norra Tyskland. Dessutom ett antal olika navigeringskartor. Enligt muntlig tradition skulle flygplanets besättning även medfört en packning som vid undersökning innehållit diverse dyrbara silverpjäser som fat, skålar, kannor, ljusstakar m m. Enligt uppgift skulle detta, på order av en tysk officer, flygas till Tyskland. Hur mycket sanning som ligger i detta är osäkert. I svenska dokument finns inget nämnt om någon avvikande last. De båda letterna stannade i Sverige. Tamsons bosatte sig Kolbäck medan Jaunbelzejs efter krigsslutet lär ha flyttat till västra Tyskland och senare till Albany i USA där han bodde fram till sin död 1966. Flygplanet placerades i hangar vid Roma och såldes 1945 till AB Nordisk Aerotjänst och erhöll interimsregistreringen SE-AOG. Planet flögs efter tillstånd Roma-Norrköping och målades om och försågs med bogserutrustning. Enda dokumenterade flygningen i svensk tjänst är en tur på 20 minuter från Kungsängen till F13 Bråvalla. Flygplanet skrotades 1946.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig