Föregående sida

Fi 156  /  U2+OB

9/5 1945 Näs

Besättning: Två underofficerare och två underbefäl.

Omkring klockan 03.00 landade en Fieseler Fi 156 med fyra flyktingar från Nickers i Lettland 700 m norr om Näs kyrka på Gotland. Enligt flygplanets kod tillhörde det staben vid L Gruppe i Nahaufklärungsgruppe 5. De fyra ombord, två underofficerare och två underbefäl, togs om hand av militär. Flygplanet placerades vid Bunge flygfält och överlämnades den 17 augusti till sovjetisk personal.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig