Föregående sida

Polskt militärplan buklandade i går på Roma flygfält, 2 ombord - 21/3 1949

 

 

 

 

 

 

De flyende polackernas plan i Roma bevakat av gotländska hemvärnsmän.

 

Polska gotlandsflygarna kom på onsdagen till Stockholm. Deras sak behandlades genast av myndigheterna, och löjtnant Arkadiuse Korobczynski (t. v.) transporterades genast till Gottröra interneringsläger i avvaktan på närmare beslut. Sergeant Zbigniew Kaczorowski (t. h.) reser hem snabbast möjligt med malmfärjan till Polen. Polska konsulatet har kopplats in. Flygplanet skall sändas hem omonterat. På bilden ses de båda i Nynäshamn. (Källa: 57)

Ett polskt enmotorigt, tvåsitsigt militärplan – sannolikt en gammal rysk lätt bombare – buklandade vid 18-tiden i går på Roma flygfält. Planet fördes av 26-årige löjtnanten Arkadiusz Korobczynski och mekaniker var 22-årige sergeanten Zbigniew Kaczorowski. Båda klarade sig oskadda från äventyret. På planet, som var utrustat med fem skarpladdade kulsprutor, skadades så gott som endast propellern. Piloten uppgav att han tänkt flyga till Stockholm, men då bensinen började ta slut beslöt han sig för att gå ned på Roma flygfält. Han vill gärna stanna kvar i Sverige, medan mekanikern vill åka hem igen. Denne säger sig nämligen ha kommit med ofrivilligt utan att veta vart färden gick.

Enligt vad ögonvittnen omtalar kom planet söderifrån och kretsade några gånger över flygfältet innan piloten vågade försöket att gå ner. Anledningen till att han gjorde en buklandning är inte klarlagd. Det är möjligt att något fel uppstått på landningsstället, så att dettta inte gick att fälla ut. En annan teori är att föraren, obekant som han var med fältet, var rädd att det skulle vara blött och därför inte vågade att fälla ut hjulen på grund av risken att dessa skulle skära ned och maskinen slå runt.

Landningen lyckades perfekt. Propellern slog i och bromsade upp farten, varför planet inte åkte mer än 100 meter på buken. Både piloten och mekanikern klarade sig som sagt utan den minsta skråma. Det blev givetvis stor uppståndelse i Roma, när planet gick ner och man fick höra att det rörde sig om ett utländskt plan. Några lantbrukare som mötte flygarna, vilka de tog om hand sedan de tagit sig ur planet, som i bil förde dem till polisman Leif Örnfelt. Denne underrättade landsfiskal Stengård och ordnade sedan med att de båda flygarna blev läkarundersökta hos provinsialläkaren dr Arwidi. Landsfiskal Stengård beordrade hemvärnsmän från Roma till platsen för att hålla vakt vid planet och reste sedan ut till Roma. Tre hemvärnsmän under ledning av Georg Norrby kom vid 19-tiden och inledde bevakningen. En timme senare anlände en avdelning från I 18  under ledning av sergeant Randlert och med löjtnant Daevel som tolk. Vakthållningen fortsatte hela natten, och idag är det meningen att man från miltärt håll skall plundra kulsprutorna. Innan de uniformsklädda flygarna infördes till polisen i Visby var det meningen att de skulle desarmera de skarpladdade kulsprutorna – två i varje vinge och en i bakre sittbrunnen. De försökte också men lyckades inte göra det, varför de istället säkrade det farliga vapnen, som på grund av planets läge var riktade mot samhället. Löjtnant Korobczynski har uppgivit att man lämnade militärflygfältet i Stolp (nu Słupsk) kl. 16,30 i går. Troligen har det varit fråga om en övningsflygning. Piloten hade under flygningen beslutat sig för att lämna Polen och söka uppnå Stockholm. Då han kom in över Gotland märkte han emellertid att bensinen började ta slut, varför han såg sig nödsakad att landa. Om hade varit bättre orienterad hade han säkert fortsatt till Visby, men då han fick syn på flygfältet i Roma tog han chansen och landade på vinst och förlust. Han uppgav att han flydde då han var rädd att bli uttagen till rysk flygtjänst. Han deltog i världskriget som flygare. Han ämnar fortsätta till Amerika.

Flygplatschefen Gösta Andrée som var ute och tittade på planet i går kväll, omtalar att detta tydligen är av ryskt ursprung. Enligt uppgift från piloten är planet av typ Il-2. (eg. Iljusjin Il-2 Sjturmovik) Den ordinarie bensintanken var tom, medan reservtanken som rymmer cirka 300 lit., var ungefär halv.
- Mekanikern var mycket ordentlig och mån om planet, säger dir. Andrée. Innan han lämnade det pysslade han om det som om det gällt att ge sig ut på en ny flygtur.

De båda flygarna som talar polska och något ryska förhöres i dag, sedan tolk anskaffats, av landsfiskal Stengård. Hur det kommer att förfaras med dem blir utlänningskommissionens sak att avgöra.

Polackerna fördes på måndagskvällen in till Visby, där de övernattade hos polisen. Förhör skulle ha ägt rum kl. 11 på tisdagen, men tolken man skulle ha var inte anträffbar just då. Istället reste landsfiskal Stengård tillsammans med piloten och kapten Dahlgren, I 18, till Roma. Förmodligen skulle man där granska flygplanet och plundra de fem kulsprutorna, som är laddade med skarp ammunition. (Källa: 55)

 

Polske löjtnanten i ryska flygvapnet, önskar ”hoppa av”

De två polska flygare, som nödlandade på Roma flygfält, 26-årige löjtnanten A. Korobczynski och 22-årige sergeanten Z. Kaczorowski, reste på tisdagen med båt till Stockholm. Löjtnanten förklarar, att orsaken till hans flykt från Polen var att han ville slippa att bli enrollerad i ryska flygvapnet.

Han meddalar att han under kriget var stridsflygare i Röda armén och att han sjutton gånger räddat livet med fallskärmshopp. Mekanikern-sergeanten vill ej uttala sig, han vill ha tillbaka sin loggbok och återvända hem. Loggboken, som visar att han tvingats med på flygfärden, återfår han redan på onsdagen hos utlännings-kommissionen. (Källa: 56)

 

 

-------------------------------------------

 

 

Arkadiusz Korobezynski

 

 

f. 19/3 1923 i Hruzlyvets (Ukrainskt namn) ca 10 mil väster om Kiev. d. 21/2 1990 i Biskopsgården Göteborgs och Bohus län. Gift i Sverige med Judit Ingeborg f. 27/9 1932 i Korpilombolo Norrbottens län (Frånskilda 14/7 1972).

Barn:

Ann-Christine f. 19/2 1954 i Borås Gustav Adolf Älvsborgs län

Wiktor Anders f. 20/7 1955 i Borås Caroli Älvsborgs län
Jan Leopold f. 7/3 1959 i Borås Caroli Älvsborgs län

Robert Alexander f. 9/5 1963 i Borås Caroli Älvsborgs län

 

---------------------

 

Hemort sedan 1927: Leningrad, Srednaja rogatka Moskwa rejon, barack. Löjtnant. Naionalitet: Polsk (rysk medborgare).

Han var, då han ansökt om polskt medborgarskap, rädd för att sändas till Ryssland, vilket två andra polska kamrater råkat ut för. Kan inte förlika sig med kommunismen.

Han blev inkallad till tjänst i ryska armén 1941. Under tre månaders tid genomgick han artilleriskola i Leningrad. Omedelbart därefter sändes han till ryska fronten i Estland. Han var förlagd vid ett artilleriförband i Narvatrakten under sommaren och hösten 1941, varunder förbandet ständigt trängdes bakåt av de anfallande tyskarna. I början av december 1941 befann sig förbandet på tillbakaryckning vid en plats Gatschino utanför Leningrad. Där blev hela förbandet taget till fånga av tyskarna. Förbandet fördes till ett fångläger utanför Narva, där de fick stanna i 26 dagar. Korobezynski fick följa med till ett fångläger i Tarto. Korobezynski beordrades till arbete hos estländske lantbrukaren Ratasepp, 22 kilometer från Tarto, där arbetade han till våren 1943. Våren 1943 flydde han och en kamrat till en annan ort i Estland, de flydde sedan vidare till Gdov i Ryssland, som var tyskockuperat. De anslöt sig till en rysk partisangrupp. Där tjänstgjorde Korobezynski som plutonledare till våren 1944, då sovjettrupper återerövrade området, de anslöt sig till dessa. Korobezynski tillhörde den grupp som fördes till Leningrad. Där vistades han i ett uppsamlingsläger för de som varit i tysk fångenskap, de sändes alla till Kalinien. Senare sändes han till Lublin i Polen där han blev uttagen till officersskola i Debblin.  Instruktörerna vid skolan voro ryssar under det eleverna voro eller ansågos som polska medborgare. Officersskolan pågick till den 27 december 1947, då han var utbildad till flygofficer. han erhöll examensbetyg som polsk officer. Polska presidenten undertecknade denna handling. Härigenom anser sig Korobezynski som polsk medborgare. Efter skolans slut blev han anställd vid 5:e flygbataljonen i Lodz. Där tjänstgjorde han till i slutet av år 1948, då hela bataljonen förflyttades till Elblang. I oktober månad 1948 blev han överflyttad till marinflyget i Stolpmünde (Usdka). Där tjänstgjorde han till flykten till Sverige den 21 mars 1949. Han vann ingen befordran utöver sin tidigare erhållna fänriksgrad.

Måndagen den 21 mars 1949 deltog Korobezynski i dagens övningar. Planet var fullt beväpnat. Han fick under matrasten av en förman höra att han skulle till ett nytt förhör, han bestämde sig då för att fly till Sverige.

Mekanikern Zbigniew Kaczorowski pockade på att få följa med på flygningen, vilket han fick, han visste dock inte om att Korobezynski skulle fly till Sverige.

När han landat på Gotland kom efter en kort tid en bil med civil besättning till landningsplatsen, och de fördes till polismyndigheten. Mekanikern Zbigniew Kaczorowski sade att han ville återvända till Polen. Korobezynski tänkte stanna i Sverige eller eventuellt försöka ta sig till England, där det i flygvapnet finns åtskilliga polska piloter.

Korobezynski har den 24 mars 1949 jämlikt Utlänningskommissionens beslut överförts till Gottröra utlänningsförläggning.Han blev inkallad till tjänst i ryska armén 1941. Under tre månaders tid genomgick han artilleriskola i Leningrad. Omedelbart därefter sändes han till ryska fronten i Estland. Han var förlagd vid ett artilleriförband i Narvatrakten under sommaren och hösten 1941, varunder förbandet ständigt trängdes bakåt av de anfallande tyskarna. I början av december 1941 befann sig förbandet på tillbakaryckning vid en plats Gatschino utanför Leningrad. Där blev hela förbandet taget till fånga av tyskarna. Förbandet fördes till ett fångläger utanför Narva, där de fick stanna i 26 dagar. Korobezynski fick följa med till ett fångläger i Tarto. Korobezynski beordrades till arbete hos estländske lantbrukaren Ratasepp, 22 kilometer från Tartu, där arbetade han till våren 1943. Våren 1943 flydde han och en kamrat till en annan ort i Estland, de flydde sedan vidare till Gdov i Ryssland, som var tyskockupperat. De anslöt sig till en rysk partisangrupp. Där tjänstgjorde Korobezynski som plutonledare till våren 1944, då sovjettrupper återerövrade området, de anslöt sig till dessa. Korobezynski tillhörde den grupp som fördes till Leningrad. Där vistades han i ett uppsamlingsläger för de som varit i tysk fångenskap, de sändes alla till Kalinien. Senare sändes han till Lublin i Polen där han blev uttagen till officersskola i Debblin.  Instruktörerna vid skolan voro ryssar under det eleverna voro eller ansågos som polska medborgare. Officersskolan pågick till den 27 december 1947, då han var utbildad till flygofficer. han erhöll examensbetyg som polsk officer. Polska presidenten undertecknade denna handling. Härigenom anser sig Korobezynski som polsk medborgare. Efter skolans slut blev han anställd vid 5:e flygbataljonen i Lodz. Där tjänstgjorde han till i slutet av år 1948, då hela bataljonen förflyttades till Elblang. I oktober månad 1948 blev han överflyttad till marinflyget i Stolpmünde (Usdka). Där tjänstgjprde han till flykten till Sverige den 21 mars 1949. Han vann ingen befordran utöver sin tidigare erhållna fänriksgrad.

Måndagen den 21 mars 1949 deltog Korobezynski i dagens övningar. Planet var fullt beväpnat. Han fick under matrasten av en förman höra att han skulle till ett nytt förhör, han bestämde sig då för att fly till Sverige.

Mekanikern Zbigniew Kaczorowski pockade på att få följa med på flygningen, vilket han fick, han visste dock inte om att Korobezynski skulle fly till Sverige.

När han landat på Gotland kom efter en kort tid en bil med civil besättning till landningsplatsen, och de fördes till polismyndigheten. Mekanikern Zbigniew Kaczorowski sade att han ville återvända till Polen. Korobezynski tänkte stanna i Sverige eller eventuellt försöka ta sig till England, där det i flygvapnet finns åtskilliga polska piloter.

Korobezynski har den 24 mars 1949 jämlikt Utlänningskommissionens beslut överförts till Gottröra utlänningsförläggning.

 

 

Zbigniew Kaczorowski

f. 11/4 1927 i Modlin. Hemort: Ustka (Stolpmünde). Sergeant. Då han var intersserad att få göra en flygtur, frågade han Arkadiusz Korobezynski om han fick följa med på flygturen, vilket han fick. Att Korobezynski skulle fly till Sverige visste han inte. Trots att han är medveten om att han vid återkomsten till Polen kommer att få stort obehag och möjligen även straff för den av honom ofrivilliga flygturen förklarade han likväl, att han med det snaraste önskade återvända till Polen, där han hittills haft det bra.

Kaczorowski har den 23 mars 1949 överförts och överlämnats till Polska konsulatet. Kaczorowski utreste över Trelleborg till Polen den 25 mars 1949.

Familjen flyttade 1936 till Gdynia. 1939, efter den tyska invasionen, flyttade de till Nowy Dwor. Fadern, mekanikern Leonard, omhändertogs av tyskarna och skall enligt Röda korset ha avlidit i tysk fångenskap 1940. 1944 tog han på eget initiativ arbete i en tysk målarfirma i Nowy Dwor, han arbetade där till slutet av 1944. Försöjde familjen 1944-1945 med "svarta affärer". I december 1945 anmälde han sig som frivillig till polska armén, och blev antagen som flygmekaniker.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig