Föregående sida

Gotlands Flygklubb

Gotlands Flygklubb bildades 1939 och har allt sedan starten varit aktiv vid Visby flygplats. Som hos många andra flygklubbar i Sverige så byggdes verksamheten upp kring glidflygplanet SG-38 av vilket klubben ännu idag har ett renoverat exemplar, dock inte i luftvärdigt skick.

Under 1950-, 60- och 70-talet bedrev klubben sin verksamhet med nära anknytning till den legendariska flygarfamiljen Thüring som genom sitt bolag AVIA bedrev utbildning och kommersiell flygverksamhet i Visby. Sedan slutet på 70-talet, när AVIA satsade hårdare på den kommersiella verksamheten, tvingades klubben till att skaffa eget skoltillstånd samt egna flygplan och lokaler. Sedan dess har klubben byggt upp en verksamhet med egna klubbstugor, hangar och innehar idag en modern flygplanspark bestående av fyra motorflygplan och två motorseglare. Klubben har allt sedan starten varit en s.k. blandklubb med en motorflygsektion och en segelflygsektion i samma organisation.

Vi har även ett mycket nära sammarbete med Frivilliga Flygkåren, FFK, vilket medför att all privat flygverksamhet på Gotland i stort sätt är samlat under ett och samma tak. Detta är en styrka för klubbens verksamhet vilket varit till stor hjälp för klubbens utveckling och framgång. Vi bedriver idag både motor- och motorsegelflygutbildning och har ca. 100 registrerade medlemmar av vilka drygt 40 är aktiva piloter. Klubben är ansluten till KSAK samt både till KSAK Motorflygförbundet och KSAK segelflygförbundet. (Texten hämtad från Gotlands flygklubbs hemsida http://www.gfk.i.se/)

 
 

Flygklubbens målflygningar börja

(Maj 1942) Gotlands flygklubb, som träffat överenskommelse om målflygning för Gotlands trupper, har haft det litet motigt i början, då det plan man förhyrt, råkade bli skadat strax innan det skulle överlämnas till klubben. Emellertid har klubben nu förhyrt ett annat plan, en inbyggd maskin av typen KZ 2 med igenkänningsbokstäverna SE-AIO, och flygningarna med denna maskin tar nu sin början. Det är civilflygare A. Hansson som kommer att flyga maskinen och klubben har vid Katrinelund ordnat hangar och utfört en del andra arbeten, sedan den erhållit tillstånd att använda en viss del av Visby flygfält för sina flygningar. (Källa: 1075)

 

(S.A.I. KZ II Coupe.  (S.A.I. = Skandinavisk Aero Industri,. KZ =  Kramme Zeuthen). Registreringsnummer: SE-AIO. Tillverkningsnummer: 22. Tillverkad: 1939. 1942 disponerades planet av Stockholms flygklubb. Vingspann: 10,2 m. Motor: de Havilland Gipsy Major. 145 hkr. Maxhastighet: 220 km/tim. 1951 såldes det till Finland där det havererade och avskrevs 1953.)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig