Föregående sida

Adam Röd räddar 11-årig pojke

 

Eldgivning och sjöräddning

 

ROLAND SCOTT

 

Eldgivning

En andrahandsuppgift gör nattjaktförbandet Adam Röd första divisionen på F1 (Kungl. Västmanlands flygflottilj) i Västerås var attack mot markmål. Därför ombaserades vi till Visby en tid varje sommar på 60-talet för att öva anfall mot skjutmålet på Skenholmen. Ön ligger på Gotlands ostkust strax söder om Fårö. Vi flög J33 Venom (de Havilland DH 112 NF 2), ett tvåsitsigt nattjaktflygplan som var utrustat med fyra 20-mm automatkanoner. Övningen genomfördes med en kanon laddad med icke explosiv övningsammunition. Efter start från Visby anslöt vi på skjutvarvet vid Skenholmen. Ammunitionen brukade räcka till fyra anfall.

På Skenholmen fanns fyra måltavlor som var placerade i strandkanten. Tavlorna mätte 5x3 meter. Efter anmälan till skjutledaren vid målet tilldelades man en tavla. Vi strävade efter 20 gradera dykvinkel. Vinkeln uppmättes vid målet och meddelades föraren. Efter skjutningen räknades träffarna i tavlan och markerades för att kunna särskiljas från träffarna från nästa flygplan.

En kollega tog vid ett tillfälle miste på målet och anföll i stället en höskrinda på en närbelägen ö. Ingen person kom till skada. Inte skrindan heller!

  

Sjöräddning

Den här dagen startade jag och navigatören, sergeant Olle Nordström, som första flygplan efter lunch. Vi påbörjade skjutvarvet vid Skenholmen och genomförde fyra dykanfall såsom planerats och beordrats.  Efter skjutningen hade vi gott om bränsle kvar och vi tyckte att vi, utan att det beordrats, kunde förlänga uppdraget med en sightseeing över Fårö.

Vi rundade Fårö och styrde söderut mot Visby. Flygningen gick på låg höjd ett par kilometer utanför kusten. Några mil norr om Visby gjorde navigatören mig uppmärksam på en gul prick långt ute till havs. Vi lade om kursen så att vi kom att passera nära pricken. Det visade sig vara en gul luftmadrass. På madrassen låg en person!

Vi kontaktade omedelbart trafikledningen som, med hjälp av radar, fastställde vår exakta position. Sedan larmades sjöräddningen i Visby. Någon räddningshelikopter fanns inte tillgänglig på Gotland och en utryckning med båt bedömdes ta för lång tid i anspråk. I stället sändes ett allmänt nödmeddelande ut som besvarades av ett tysk fartyg som fanns i närheten av den nödställde. Fartyget gick mot angiven position och upptäckte snart den gula pricken.

Personalen bärgades och togs ombord på fartyget. Även luftmadrassen bärgades. Personen visade sig vara en 11-årig pojke. Han hade badat med sin luftmadrass i havet norr om Visby. Frånlandsvind rådde och pojken hade oturen att driva ut till havs utan att någon observerade detta.

Fartyget anlöpte Visby hamn och pojken och madrassen kunde överlämnas till ett överlyckligt föräldrapar. Slutet gott, allting gott.

Händelsen refererades i nyheterna på radio. Flygvapnet för en väl genomförd spaning. Att uppdraget inte var beordrat utan skedde på eget initiativ, nämndes inte och kom inte heller senare på tal. (Källa: ÖFS-meddelande 2, 2022 / ÖFS=Östergätlands Flyghistoriska Sällskap)

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig