Föregående sida

Sjöflygbas / Isbas  -  Tingstäde träsk

Den gamla stationsbyggnaden, numera utnyttjad som kiosk

En luftdroska angör passagerarbryggan

Södermanland lyfter från Tingstäde träsk 1933

Tingstäde träsk är Gotlands största insjö (träsk). Där finns en badplats med bryggor, ett populärt bad som brukar vara badbart tidigt på sommaren och väldigt barnvänligt. Även kanotpaddling och fiske är ganska populärt. På botten av träsket finns resterna av ett gammalt försvarssystem, det s k Bulverket.

Träsket hade börjat att användas av de militära som flygbas från 1937. Emellertid hade flyg landat och lyft tidigare med civila plan. I huvudsak användes en Junker 52:a vilket var ett tremotorigt plan i korrugerad plåt med namnet Södermanland.

Förare på den första flygningen i juli 1933 var Ernst Roll som också svarade för den sista flygningen i februari 1940 varefter Romafältet tog över trafiken. Det blev sammanlagt 965 flygningar med 11.000 passagerare.

När kriget började 1939 ställdes all civil trafik in och Junkerplanen utnyttjades istället till att frakta förnödenheter till Gotland.

Landningsbryggan och väntpaviljongen skänktes 194 l efter nödig reparation till Kronan och blev en omtyckt badplats för där förlagd militär personal.

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig