Föregående sida

Badviken i Slite

En Junker på besök i Slite

I mitten av 1920-talet och under ett par år hade Slite direkt förbindelse med Stockholm och Danzig. Tre Dornier-Wal-maskiner trafikerade linjen och varje dag gick ett plan i vardera riktningen och kunde då medföra upp till 12 personer.

Flygplanen var formellt registrerade på den italienska tillverkaren SAI di Costruzioni Meccaniche och det berodde på de begränsningar som tyskt flyg hade som en  följd av Versaillesfreden.

En av piloterna var Tysklands blivande flygvapenchef Hermann Göring. Det finns gamla gutar som vinkat åt den tjocke nazisten.

Under andra världskriget landade här ett flertal gånger olika sorters sjöflygplan som användes av flygvapnet. Troligen i sammarbete med sjöflygstationen i Bunge.

En Dornier-Wal i Badviken

Marinens spaningsflyg i Badviken
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig