Föregående sidaa

Halla kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe

 

 

 

Organisation

1811 - 1854

I  Norra Bataljonen

 

1854 - 1886

IV  Norra Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1854

Burgs i Dalhem

 

1811 - 1854

Petsarve rum i Sjonhem

 

1811 - 1854

Vallstena rum

 

1854 - 1886

Petsarve rum i Sjonhem

 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig