Föregående sidaa

Hejde kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Hejde, Väte, Atlingbo

 

 

 

Organisation

1811 - 1886

II  Medel Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1886

(Gräne rum i Väte)

 

1811 - 1886

Blaikväten i Hejde

     
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig