Föregående sidaa

Hemse kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Hemse, Alva, Rone, Eke

 

 

 

Organisation

1811 - 1863

III  Södra Bataljonen

 

1863 - 1886

I  Södra Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1863

Smissarve slätt i Rone

 

1863 - 1886

Alva slätt i Alva

 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig