Föregående sidaa

Endre & Bro kompani

Gotlands Nationalbeväring

 

Ingående socknar

Väskinde, Bro, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby

 

 

 

Organisation

1811 - 1861

I  Norra Bataljonen

 

 

 

Övningsplatser

1811 - 1861

Tibbles rum i Hejdeby

     
     
 

 

 

 
 
Ammunitionsboden låg i norra delen av exercisplatsen intill vägen mot Bro socken.
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig