Föregående sidaa

Petsarve rum i Sjonhem

Övnings & exercisplats för Halla kompani och II. Bataljonen

 

Övningsplats för Halla kompani från 1820-talet. Området areal bestod av 16 tunnland och 16 kappland. Exercisplatsen övertogs 1854 av II. Bataljonen. 7/1 1854 utökades platsen med ett markstycke från Lars Larsson hemman 1/4 mtl Petsarve i Sjonhem till samlings- och exercisplats. Området areal tillfördes med  32 tunnland och 2 kappland

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 29' 39.17", E 18° 30' 37.46". Decimal: 57.49421, 18.51041

 

 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Halla kompanis ammunitionsbod låg vid exercisplatsen.

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes exercisplatsens ammunitionsbod. Tyvärr var det ingen som inköpte boden utan man begärde in anbud som skulle vara inlämnade senast 15/3 1888 till regementsintendenten. Hurvida boden blev såld eller inte är obekant.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig