Föregående sidaa

Sandåker i Klinte

Övnings & exercisplats för Klinte kompani

Övningsplats för Klinte kompani från 1811 - 1861.

 

Sandåker ligger på Klinte prästgårds och efter cirka 1 km söder Bönders.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig