Föregående sidaa

Smissarve slätt i Rone

Övnings & exercisplats för Hemse kompani

Övningsplats för Hemse kompani 1811 - 1863.

 

 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig