Föregående sidaa

Sandesrum i Grötlingbo

Övnings & exercisplats för Södra bataljonen, Grötlinge kompani och Havdhem kompani.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 8' 38.38", E 18° 20' 49.66". Decimal: 57.14399, 18.34713

 

Minnesstenen

 

Sandesrum 1811 - 1886 EXERCISPLATS

för Grötlingbo Kompani av Gotlands National Beväring

 

100 meter söder vägen Grötlingbo - Eke. På Sandesrumeter för Grötlinge kompani. Stenen avtäcktes den 30 juni 1941 av rullföringsbefälhavaren i Hemse, kapten Bengt Lindwall. 

Av sandsten, 2,1 meter hög, 0,6 meter bred och 0,35 meter tjock och är runt om huggen med rätvinkliga hörn.

På stenens östra sida står i djuprelief texten.

Stenen är omgärdad av lagda stenar i kvadrat med 7 meter i sida. Stenarna är 0,4-0,6 meter långa och 0,1-0,3 meter höga.

 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig