Föregående sidaa

Kyrkrummet i Vamlingbo

Övnings & exercisplats för Hoburgs kompani

Koordinater: WGS84: Lat N 56° 57' 47.23", E 18° 13' 31.26". Decimal: 56.96312, 18.22535

 

Minnesstenen

 

KYRKRUM HÄR VAPENÖVADE HOBURGS KOMPANI  1811 - 1886

  

200 meter söder om Vamlingbo kyrka för Hoburgs kompani. Stenen avtäcktes av kapten Bengt Lindwall den 26 oktober 1941.  Av sandsten, 1,0 x 0,3 meter och intill 2,5 meter hög. På den mot vägen vända sidan är i nedsänkta rektangulära rutor uthugget text i hög relief. Stenen är nedgjuten cement omgiven av en, stensättningsliknande förhöjning, 3 meter i diameter och 0,2 meter hög.

 

 
 
 

"Hoburgs komp. Gotlands Nationallbev. Lingsarfve mötesplats. Wamlingbo socken 1879"

 
 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Hoburgs kompanis ammunitionsbod låg straxt intill Vamlingbo kyrka på västra sidan av vägen.

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes Hoburgs kompanis ammunitionsbod. Tyvärr var det ingen som inköpte boden utan man begärde in anbud som skulle vara inlämnade senast 15/3 1888 till regementsintendenten. Hurvida boden blev såld eller inte är obekant.

 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig