Föregående sidaa

Stångamalm  i Stånga

Övnings & exercisplats för Södra bataljonen och Burs kompani

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 16' 47.51", E 18° 28' 5.68". Decimal: 57.27987, 18.46824

 
 

Minnesstenen

  

Stånga Malm Under åren 1811 - 1886 övades på denna plats Södra Bataljonen och

Burs kompani av Gotlands National. Beväring

  

Stenen avtäcktes av militärbefälhavaren generalmajor Gösta Törngren den 10 augusti 1941. Av kalksten, 3,1 meter hög, 1,07 meter bred och 0,36 meter tjock. Sned överdel. På den mot öster vända sidan är överst två korslagda svärd därunder texten.

Postament, gjutet i betong med inbakade rullstenar, runt, 1,8 meter diameter och 0,15 meter hög.

 

 
 

Ammunitionsboden

I en skrivelse från Krigskollegium meddelas att tillåtelse getts att uppföra 16 stycken bodar till förvar av ammunition ute vid kompanierna. Redan i december 1839 hade militärbefälhavaren anhållit om att man skulle få uppföra dessa bodar till förvaring av gevärs- och utredningspersedlar. Men dessa ansågs då vara för kostsamma och man ansåg också att det inte fanns något behov av dessa. Därför infordrades nya ritningar på mindre bodar där endast ammunition skulle förvaras. Ammunitionen i dessa bodar var beräknad efter 30 skarpa patroner och en flinta per man. Det skulle även finnas en del extra ammunition som vart tredje år skulle från Visby omsättas. För vården och tillsynen av denna ammunition sköttes av en tillförordnad tillsyningsman, en för varje bod. Han skulle för detta arbete erhålla ett visst årligt arvode.

 

Exercisplatsens ammunitionsbod låg intill Stånga kyrka.

Genom auktion som förättades på Intendentsexpeditionen i Visby 7/5 1887 försåldes exercisplatsens ammunitionsbod.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig