Föregående sida

Kompanierna och deras övnings & exercisplatser - Gotlands Nationalbeväring

Rekryteringar, vissa vapenövningar, gevärsbesiktingar mm skedde ofta inte på exercisplatserna utan vid sockekyrkorna eller nära kompanichefernas bostäder.

Kompani

Bataljon

Samlings- och Övningsplatser

Ingående socknar

 

 

 

 

 

1. Jägarekompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Lokrume kyrka

Fole, Lokrume, Bro, Väskinde, Lummelunda, Martebo.

 

 

 

 

 

2. Jägarekompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

Laijkarhajd i Lärbro

Stenkyrka, Tingstäde, Hangvar, Hall, Bunge, Rute, Fleringe.

 

 

 

 

 

3. Jägarekompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Othem kyrka

Hellvi, Lärbro, Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Vallstena.

 

 

 

 

 

4. Jägarekompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Magnuse i Gothem

Vallstena, Källunge, Hörsne, Gothem, Norrlanda, Anga, Kräklingbo, Gammelgarn.

 

 

 

 

 

5. Jägarekompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Kopungs i Ardre

Gammelgarn, Östergarn, Ardre, Ala, Buttle, Guldrupe, Vänge, Viklau, Sjonhem.

 

 

 

 

 

6. Jägarekompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Sanderum i Ekeby

Sjonhem, Ganthem, Halla, Dalhem, Ekeby, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Roma, Björke.

 

 

 

 

 

7. Jägarekompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Vall kyrka

Björke, Roma, Follingbo, Akebäck, Träkumla, Atlingbo, Vall, Hogrän, Stenkumla.

 

 

 

 

 

8. Jägarekompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Eskelhem kyrka

Stenkumla, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Västergarn, Sanda.

 

 

 

 

 

9. Jägarekompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Sandeskes gästgivargård

Sanda, Mästerby, Väte, Hejde, Klinte.

 

 

 

 

 

10. Jägarekompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Eksta kyrka

Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Silte, Hablingbo.

 

 

 

 

 

11. Jägarekompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Hablingbo kyrka

Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Alva, Hemse.

 

 

 

 

 

12. Jägarekompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Öja kyrka

Sundre, Vamlingbo, Hamra, Öja, Fide, Grötlingbo.

 

 

 

 

 

13. Jägarekompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Burs kyrka

Hemse, Eke, Rone, Burs, När.

 

 

 

 

 

14. Jägarekompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Garde kyrka

När, Lau, Alskog, Garde, Etelhem.

 

 

 

 

 

15. Jägarekompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Stånga malm

Etelhem, Lye, Stånga, Linde, Lojsta, Fardhem, Levide, Gerum.

 

 

 

 

 

Visby Jägarekompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Södra byrummet i Visby

Visby

 

 

 

 

 

1. Infanterikompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

 

Fole, Lokrume, Bro, Väskinde, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka.

 

 

 

 

 

2. Infanterikompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

 

Stenkyrka, Tingstäde, Hangvar, Hall, Othem.

 

 

 

 

 

3. Infanterikompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Rute kyrka

Bunge, Fleringe, Rute, Hellvi, Lärbro.

 

 

 

 

 

4. Infanterikompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Rings hed i Hejnum

Lärbro, Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Vallstena, Källunge.

 

 

 

 

 

5. Infanterikompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Hörsne kyrka

Källunge, Bara, Hörsne, Gothem, Norrlanda, Anga.

 

 

 

 

 

6. Infanterikompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Kräklingbo kyrka

Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn, Ardre, Ala, Buttle, Guldrupe.

 

 

 

 

 

7. Infanterikompaniet

II. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Vänge kyrka

Guldrupe, Vänge, Viklau, Sjonhem, Ganthem, Halla, Dalhem.

 

 

 

 

 

8. Infanterikompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Sanderum i Ekeby

Dalhem, Ekeby, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Roma, Björke.

 

 

 

 

 

9. Infanterikompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Vall kyrka

Roma, Follingbo, Akebäck, Träkumla, Atlingbo, Vall, Hogrän, Stenkumla.

 

 

 

 

 

10. Infanterikompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Eskelhem kyrka

Stenkumla, Västerhejde, Tofta, Eskelhem, Västergarn, Sanda.

 

 

 

 

 

11. Infanterikompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Fjäle myr i Mästerby

Sanda, Mästerby, Väte, Hejde.

 

 

 

 

 

12. Infanterikompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Snögrinda i Klinte

Hejde, Klinte, Fröjel.

 

 

 

 

 

13. Infanterikompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Roma kyrka

Eksta, Sproge, Silte, Hablingbo.

 

 

 

 

 

14. Infanterikompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Havdhem kyrka

Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo.

 

 

 

 

 

15. Infanterikompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Vamlingbo kyrka

Sundre, Vamlingbo, Hamra, Fide, Grötlingbo, Öja.

 

 

 

 

 

16. Infanterikompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Havdhems rum

Alva, Hemse, Eke, Rone.

 

 

 

 

 

17. Infanterikompaniet

V. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Burs kyrka

Rone, Burs, När.

 

 

 

 

 

18. Infanterikompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Planen vid Garde kyrka

När, Lau, Alskog, Garde, Etelhem.

 

 

 

 

 

19. Infanterikompaniet

IV. Bataljonen

1811-1813

Kalkugns i Linde

Etelhem, Lye, Stånga, Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum.

 

 

 

 

 

Visby Infanterikompaniet

III. Bataljonen

1811-1813

Visby

Visby

 

 

 

 

 

Fårö Jägare och Infanterikompaniet

I. Bataljonen

1811-1813

Fårö kyrkhajd

Fårö

 

 

 

 

 

1. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Fole, Lokrume, Bro, Väskinde, Lummelunde, Martebo, Stenkyrka, Tingstäde, Hangvar, Hall, Bunge, Fleringe, Rute, Hellvi, Lärbro, Othem.

 

 

 

 

 

2. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Vallstena, Källunge, Bara, Hörsne, Norrlanda, Gothem, Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn, Ardre, Ala.

 

 

 

 

 

3. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Buttle, Guldrupe, Vänge, Viklau, Sjonhem, Halla, Dalhem, Ekeby, Endre, Hejdeby, Barlingbo, Roma, Björke, Follingbo, Träkumla, Atlingbo, Vall, Hogrän, Stenkumla, Västerhejde, Tofta, Eskelhem.

 

 

 

 

 

4. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Eskelhem, Västergarn, Sanda, Mästerby, Väte, Hejde, Klinte, Fröjel, Eksta, Sproge, Silte, Hablingbo.

 

 

 

 

 

5. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Hablingbo, Havdhem, Näs, Grötlingbo, Rone, Fide, Sundre, Vamlingbo, Hamra, Öja, Alva, Hemse, Eke, Burs, När.

 

 

 

 

 

6. Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

När, Lau, Alskog, Garde, Etelhem, Lye, Stånga, Linde, Lojsta, Fardhem, Levide, Gerum.

 

 

 

 

 

Pikförarekompaniet

 

1811-1813

 

Visby

 

 

 

 

 

1. Åkande artillerikompaniet

 

1811-1813

 

Visby

 

 

 

 

 

2. Åkande artillerikompaniet

 

1811-1813

 

Visby

 

 

 

 

 

Positionsartillerikompaniet

 

1811-1813

 

Visby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kompani

Bataljon

Samlings- och Övningsplatser

Ingående socknar

Vid Nationalbeväringens omorganisation år 1813 bibehölls Visby stads beväring men lantbeväringen formerades på 3 bataljoner om respektive 7 kompanier. I varje kompani ingick både jägare och infanterister.

 

 

 

 

 

 

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Vallstena rum

 

 

 

 

 

 

 

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Vallstena rum

(Laijkarhajd i Lärbro)

 

 

 

 

 

 

 

II  Medel Bataljonen

1813-1854

Södra byrummet i Visby

 

 

 

 

 

 

 

II  Medel Bataljonen

1854-1886

Petsarve rum i Sjonhem

 

Blaikväten i Hejde

 

 

 

 

 

 

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Sandesrum i Grötlingbo

 

 

 

 

 

 

 

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Stånga malm

 

Sandesrum i Grötlingbo

 

 

 

 

 

Banda kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1886

Sandet i Sanda

Sanda, Mästerby, Västergarn

II  Medel Bataljonen

 

 

 

 

 

Bro kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Tibbles rum i Hejdeby

Väskinde, Bro, Hejdeby

 

 

 

 

 

Burs kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Stånga malm

Stånga, Burs

Allmunde rum i Burs

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Stånga malm

 

 

 

 

 

Bäls kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1886

Rings hed i Hejnum

(Enholmen och Slite)

Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Fole, Lokrume

IV  Norra Bataljonen

 

 

 

 

 

Dede kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1886

Bäcks rum i Akebäck

Roma, Björke, Vall, Hogrän, Follingbo, Akebäck

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Endre & Bro kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Tibbles rum i Hejdeby

Väskinde, Bro, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby

 

 

 

 

 

Endre kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Tibbles rum i Hejdeby

Endre, Barlingbo, Ekeby

 

 

 

 

 

Eskelhems kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Ansarve i Stenkumla

Tofta, Eskelhem

 

 

 

 

 

Fardhem kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Vid Fardhem kyrka

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Magnuse rum (Allmänningen) i Levide

 

 

 

 

 

Forsa kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Laijkarhajd i Lärbro

(Enholmen)

Lärbro, Hellvi

 

 

 

 

 

Fårö kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Fårö kyrkhajd

Fårö

Hammars Haid

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Fårö kyrkhajd

 

 

 

 

 

Garde kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1886

Guffride backe i Garde

Garda, Lye, Alskog, Etelhem

 

 

 

 

 

Grötlinge kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Sandesrum i Grötlingbo

Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide

I  Södra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Hablinge kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Butvier rum i Sproge

Hablingbo, Silte, Sproge, Eksta

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Rondarve rum i Eksta

Vadstäderum i Hablingbo

 

 

 

 

 

Halla kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1854

Burge rum i Dalhem

Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe

Petsarve rum i Sjonhem

Vallstena rum

IV  Norra Bataljonen

1854-1886

Petsarve rum i Sjonhem

 

 

 

 

 

Havdhems kompani

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Sandesrum i Grötlingbo

Havdhem, Näs

 

 

 

 

 

Hejde kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1886

Gräne rum i Väte

Hejde, Väte, Atlingbo

Blaikväten i Hejde

Petsarve rum i Sjonhem

 

 

 

 

 

Hemse kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1863

Smissarve slätt i Rone (Planen vid Rone kyrka)

Hemse, Alva, Rone, Eke

I  Södra Bataljonen

1863-1886

Alva slätt i Alva

 

 

 

 

 

Hoburgs kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1863

Kyrkrummet i Vamlingbo

Öja, Hamra, Sundre, Vamlingbo

I  Södra Bataljonen

1863-1886

 

 

 

 

 

Klinte kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1861

Sandåker i Klinte

Klinte, Fröjel

1861-1886

Klinteberget

 

 

 

 

 

Kräklinge kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1819

 

(Se Torsburgs kompani)

 

 

 

 

 

Lina kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Vallstena rum

Källunge, Vallstena, Hörsne, Bara, Gothem, Norrlanda

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Lummelunds kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Austris hed i Tingstäde

Tingstäde, Hangvar, Hall, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

 

 

 

 

 

Närs kompani

III  Södra Bataljonen

1813-1861

Öndarfve rum i När

När, Lau

I  Södra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Rute & Forsa kompani

I  Norra Bataljonen

1813-1861

Laijkarhajd i Lärbro

Bunge, Rute, Fleringe,  Lärbro, Hellvi

 

 

 

 

 

Rute kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Laijkarhajd i Lärbro

Bunge, Rute, Fleringe

 

 

 

 

 

Stenkumla kompani

Visby Bataljon

1813-1886

Ansarve i Stenkumla

Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Tofta, Eskelhem

 

 

 

 

 

Tingstäde kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Austris hed i Tingstäde

Tingstäde, Hangvar, Hall

 

 

 

 

 

Torsburgs kompani

II  Medel Bataljonen

1819-1886

Ekeskogs rum i Kräklingbo

Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn, Ardre

 

 

 

 

 

Östergarns kompani

II  Medel Bataljonen

1813-1886

Ekeskogs rum i Kräklingbo

 

 

 

 

 

 

Visby 1. Infanterikompani

Visby Stads Beväring

1813-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1. Jägarkompani

Visby Stads Beväring

1813-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1. Pikförarkompaniet

Visby Stads Beväring

1813-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1:a Åkande Artilleriet

Visby Bataljon

1813-1861

Södra byrummet

Visby

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 2:a Åkande Artilleriet

Visby Bataljon

1813-1861

Södra byrummet

Visby

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby Posietions Artilleriet

Visby Artilleri

1861-1886

Södra byrummet

Visby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig