Föregående sida

Kompanierna och deras övnings & exercisplatser - Gotlands Nationalbeväring

 

Rekryteringar, vissa vapenövningar, gevärsbesiktingar mm skedde ofta inte på exercisplatserna utan vid sockekyrkorna eller nära kompanichefernas bostäder.

 

Kompani

Bataljon

Samlings- och Övningsplatser

Ingående socknar

 

 

 

 

 

 

I  Norra Bataljonen

1811-1861

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Vallstena rum

(Laijkarhajd i Lärbro)

 

 

 

 

 

 

 

II  Medel Bataljonen

1811-1854

 

 

 

 

 

 

 

 

II  Medel Bataljonen

1854-1886

Petsarve rum i Sjonhem

 

Blaikväten i Hejde

 

 

 

 

 

 

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Sandesrum i Grötlingbo

 

 

 

 

 

 

 

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Stånga malm

 

Sandesrum i Grötlingbo

 

 

 

 

 

Banda kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Sandet i Sanda

Sanda, Mästerby, Västergarn

II  Medel Bataljonen

 

 

 

 

 

Bro kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Tibbles rum i Hejdeby

Väskinde, Bro, Hejdeby

 

 

 

 

 

Burs kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Stånga malm

Stånga, Burs

Allmunde rum i Burs

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Stånga malm

 

 

 

 

 

Bäls kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1861

Bjers haid

Othem, Boge, Hejnum, Bäl, Fole, Lokrume

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Rings hed i Hejnum

(Enholmen och Slite)

 

 

 

 

 

Dede kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1886

Bäcks rum i Akebäck

Roma, Björke, Vall, Hogrän, Follingbo, Akebäck

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Endre & Bro kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Tibbles rum i Hejdeby

Väskinde, Bro, Hejdeby, Endre, Barlingbo, Ekeby

 

 

 

 

 

Endre kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Tibbles rum i Hejdeby

Endre, Barlingbo, Ekeby

 

 

 

 

 

Eskelhems kompani

Visby Bataljon

1861-1886

Ansarve i Stenkumla

Tofta, Eskelhem

 

 

 

 

 

Fardhem kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Vid Fardhem kyrka

Fardhem, Linde, Lojsta, Levide, Gerum

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Magnuse rum i Levide

 

 

 

 

 

Forsa kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Laijkarhajd i Lärbro

(Enholmen)

Lärbro, Hellvi

 

 

 

 

 

Fårö kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Fårö kyrkhajd

Fårö

Hammars Haid

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Fårö kyrkhajd

 

 

 

 

 

Garde kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Guffride backe i Garde

Garda, Lye, Alskog, Etelhem

 

 

 

 

 

Grötlinge kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Sandesrum i Grötlingbo

Havdhem, Näs, Grötlingbo, Fide

I  Södra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Hablinge kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Butvier rum i Sproge

Hablingbo, Silte, Sproge, Eksta

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Rondarve rum i Eksta

Vadstäderum i Hablingbo

 

 

 

 

 

Halla kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1854

Burgs i Dalhem

Dalhem, Ganthem, Halla, Sjonhem, Viklau, Vänge, Buttle, Guldrupe

Petsarve rum i Sjonhem

Vallstena rum

IV  Norra Bataljonen

1854-1886

Petsarve rum i Sjonhem

 

 

 

 

 

Havdhems kompani

I  Södra Bataljonen

1861-1886

Sandesrum i Grötlingbo

Havdhem, Näs

 

 

 

 

 

Hejde kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Gräne rum i Väte

Hejde, Väte, Atlingbo

Blaikväten i Hejde

Petsarve rum i Sjonhem

 

 

 

 

 

Hemse kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1863

Smissarve slätt i Rone

Hemse, Alva, Rone, Eke

I  Södra Bataljonen

1863-1886

Alva slätt i Alva

 

 

 

 

 

Hoburgs kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1863

Kyrkrummet i Vamlingbo

Öja, Hamra, Sundre, Vamlingbo

I  Södra Bataljonen

1863-1886

 

 

 

 

 

Klinte kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1861

Sandåker i Klinte

Klinte, Fröjel

1861-1886

Klinteberget

 

 

 

 

 

Kräklinge kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1819

 

(Se Torsburgs kompani)

 

 

 

 

 

Lina kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Vallstena rum

Källunge, Vallstena, Hörsne, Bara, Gothem, Norrlanda

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Lummelunds kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Austris hed i Tingstäde

Tingstäde, Hangvar, Hall, Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Lummelunda, Martebo, Stenkyrka

 

 

 

 

 

Närs kompani

III  Södra Bataljonen

1811-1861

Öndarfve rum i När

När, Lau

I  Södra Bataljonen

1861-1886

 

 

 

 

 

Rute & Forsa kompani

I  Norra Bataljonen

1811-1861

Laijkarhajd i Lärbro

Bunge, Rute, Fleringe,  Lärbro, Hellvi

 

 

 

 

 

Rute kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Laijkarhajd i Lärbro

Bunge, Rute, Fleringe

 

 

 

 

 

Stenkumla kompani

Visby Bataljon

1811-1886

Ansarve i Stenkumla

Stenkumla, Västerhejde, Träkumla, Tofta, Eskelhem

 

 

 

 

 

Tingstäde kompani

IV  Norra Bataljonen

1861-1886

Austris hed i Tingstäde

Tingstäde, Hangvar, Hall

 

 

 

 

 

Torsburgs kompani

II  Medel Bataljonen

1819-1886

Ekeskogs rum i Kräklingbo

Kräklingbo, Ala, Anga, Östergarn, Gammelgarn, Ardre

 

 

 

 

 

Östergarns kompani

II  Medel Bataljonen

1811-1886

Ekeskogs rum i Kräklingbo

 

 

 

 

 

 

Visby 1. Infanterikompani

Visby Stads Beväring

1811-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1. Jägarkompani

Visby Stads Beväring

1811-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1. Pikförarkompaniet

Visby Stads Beväring

1811-1861

Södra byrummet

Visby

Visby Bataljon

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 1:a Åkande Artilleriet

Visby Bataljon

1811-1861

Södra byrummet

Visby

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby 2:a Åkande Artilleriet

Visby Bataljon

1811-1861

Södra byrummet

Visby

1861-1886

 

 

 

 

 

Visby Posietions Artilleriet

Visby Artilleri

1861-1886

Södra byrummet

Visby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig