Föregående sidaa

Wisby Stads Skyttegille

I Visby hade Wisby Stads Skyttegille sin skjutbana i Östergravar där Gotlands Skarpskytte o Jägaregille alltsedan 1836 och fram till år 1900 hade sina skjutningar:

I Wisby Stads Skyttegilles protokollsbok kan man läsa:

 

Rapport

Föreningens skjutbana är belägen Öster om Wisby stad (Gotlands Skarpskytte- och jägaregilles skjutbana)

Målskjutningar övas med gevär av 1867 års modell förändringsmodell eller med sådana, som av Kungl. Majt. o  Kronan äro utlämnade, mot tafla, 178 cm. i fykant, försedd med prick af 17,8 cm radie. Tävlingsskjutning inom föreningen har skett med 8 skott på 240 meters avstånd. I densamma har deltagit 15 man; pris är utdelade för 59 pointo och minst 48 pointos. I länstävlingsskjutningen har 18 man av föreningens medlemmar deltagit.

I allmänna tävlingsskjutningen i huvudstaden har ingen man av föreningens medlemmar deltagit.

Visby den 31/3 1888

Ordföranden

 

Att det inte var så kinkigt med buller och miljö då framgår av de årliga anmälningar man gjorde till de styrande i Visby Stad: ex.

 

Till Magistraten i Wisby.

Enär Wisby Stads Skyttegille, som utgör en underavdelning av Gotlands Skarpskytte och Jägaregille, ämnar idka målskjutningsövningar å Gillets skjutbana, Öster om staden varje söndagsförmiddag före gudstjänstens början och eftermiddagarna Lördag och Söndag efter densammas slut med början Söndagen den 21 innevarande månad till Septembers månads utgång får styrelsen för nämna gille härmed vördsamt detsamma anmäla.

Visby den 18 Juli 1889 

På Styrelsens vägnar

Carl Alyhr

 

1897 började man planera för en ny skjutbana på Kopparsvik. Anledning var främst att man började skjuta på 300 meter och det var ett avstånd som inte gick att uppnå i Östergravar och med tillkomsten av mantlad ammunition var inte stadsmuren lämplig som kulfång.

Man arrenderade mark av Cementfabriken vid Kopparsvik där man anlade ny skjutbana som togs i bruk år 1900. Banan var idylliskt belägen under berget och man sköt ut över havet varför kulfång inte behövdes.

  

Skjutbanan vid Cementfabriken flyttades dock (fabriken behövde själva marken) 1910 upp på ”Ladugårdshällar” dvs det som vi idag kallar för ”Hällarna” där en permanent skjutbana anlades och en rymlig skyttepaviljong kostnadsfritt uppfördes av Visby Cementfabrik. Skyttepaviljongen låg där idag ”Träffpunkt Gotland” är beläget. Skjutbanan byggdes efter hand ut till att omfatta 8 tavelställ på 300 m avstånd och 4 ställ för skjutning på upp till 200 meter. Man kan ännu se rester av vallarna på 3, 2 och 100 meter.

   
Skyttepaviljongen

  Under beredskapen användes paviljongen bl a till sjukstuga
   
   

Den 5 september 1949 vid övningsskjutningar med stridsvagn med instickspipa träffade en projektil skyttepaviljongen

   
   
Skyttevallen från norr Skyttevallen från söder
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig