Föregående sidaa

Fårösunds KA-detachements Skytteförening

Bildades 1914 och upplöstes 1920
     
     

Kungl. Gotlands Kustartillerikårs Skytteförening

Bildades den 15 augusti 1939. En av de kända och mycket aktiva föreningarna är KA 3 skytteförening som fortfarande verkar. Det stöd som föreningen på olika sätt fick av sitt moderförband har med naturlighet upphört. De tjänster som fortfarande lämnas av Försvarsmakten får man nu köpa. Föreningen bekostar all sin verksamhet med medlemsavgifter, sponsormedel, aktivitetsstöd för sin ungdomsverksamhet och hittills inte minst genom försäljning av bingolotter. Med regementets nedläggning har även KA 3 skjutbanor nu avvecklats vilket avsevärt försvårar skytteföreningens hemmaverksarnhet. Skyttarna är nu hänvisade till skjutbanor i Visby. KA 3 luftvapenhall finns dock som tur är fortfarande kvar. Den inledande skjututbildningen för värnpliktiga genomfördes med luftgevär i denna skjuthall och föreningen fick för sin verksamhet tillgång till hallen på icke övningstid. Nu får man hyra lokalen av fastighetsbolaget KA 3 Vasallen. Hyran betalas i form av att föreningen gör dagsverksarbete inom Kustparken. Ungdomsverksamheten bedrivs till stor del som luftgevärsskytte och det är full aktivitet i hallen med unga skyttar minst två kvällar i veckan. Övningsterrängen ute vid Trelge har övertagits av P 18 och här finns fortfarande möjlighet till fältskytte. Behovet av en skjutbana för banskjutning i Fårösundsområdet finns både för den militära utbildningen och för det frivilla skyttet. Planer på en ny skjutbana i anslutning till Trelge finns inte minst för hemvärnets behov. Nu hoppas man inom skytteföreningen att en sådan bana kommer till stånd och att man kan teckna någon form av avtal för samutnyttjande. KA 3 Skytteförening och KA 3 Idrottsförening disponerar fortfarande gemensamt en barack vid gamla skjutbanan. Denna skulle kunna flyttas och utnyttjas av alla som kommer att använda en eventuell ny skjutbana vid Norra Gattet. Föreningens skyttar har stora framgångar så väl på distriktsplanet som på riksplanet. Fd KA 3 officerare som nu tjänstgör vid P 18 och i militära tävlingssammanhang skjuter för P 18 återfinns oftast bland de främsta i resultatlistorna.
     
Medalj i brons 1946 Medalj i brons 1948 Medalj i brons 1950
     
 
  Medalj i silver 1953 Medalj i brons 1950
     
     

Kungl. Gotlands Kustartillerikårs Idrottsförening

Bildades 1939. KA 3 Idrottsförening var under senare år mest verksam inom orientering och tennis men även skidor. Det behövdes inte mycket snö för att man skulle preparera terrängbanan till skidspår. Efter förbandsnedläggningen och när stödet upphörde har föreningens verksamhet avtagit. Förra sommaren arrangerade man en 2-dagars orienteringstävling på Fårö. Föreningen har ett 10 -tal aktiva orienterare bland vilka man återfinner nyblivne pensionären och ägaren till Marina lägret, Sven Boman med familj. Tennisspelarna har gått över till Fårö IF. Nu överväger man inom föreningen att gå upp i den större idrottsföreningen FGoIK (Fårösunds Gymnastik och Idrottsförening), som är mest framgångsrik som fotbollsklubb men också väldigt aktiv i utvecklingen av samhället Fårösund.

Vad gäller fotbollströjor bar föreningen från 1948 röd tröja och blåa byxor. Från 1952 vinröd tröja och gröna byxor.

     
 
  Medalj i silver Medalj i brons
     
   
KA 3 IF  Nålmärke    
     
     

Kungl. Gotlands Kustartillerikårs Sportskytteklubb

Bildades 1963. Verksamheten innefattar både jakt- och sportskytte.
     
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig